Vykdomi projektai

Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra

žemės ūkio ministerija kaimo plėtros fondas

2019 m. lapkričio mėn. pradėtas įgyvendinti EIP veiklos grupės „INNOFOOD HUB“ projektas „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ (Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001), kurį remia Lietuvos Respublika ir ES Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Projekto vykdytojai yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai, Lietuvos Šeimos ūkininkų sąjunga, Pilnų namų bendruomenė, ūkininkai. […]

Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, […]

Įvykdyti projektai

Pilnų namų bendruomenės valgyklos pastatas

Naujasis pastatas statomas bendruomenės ir aukotojų lėšomis. Mums reikalinga ir jūsų pagalba. Savo aukas galite pervesti į nurodytas sąskaitas: Šiaulių banko Alytaus filialas, Banko kodas 71812 Sąskaitos Nr. LT52 7181 2000 0170 0475 Swedbank AB, Banko kodas 73000, SWIFT/BIC kodas HABALT22 Sąskaitos Nr. LT96 7300 0101 3972 9738   Buvusi situacija 2005 m. bendruomenei atsikrausčius į Panaros kaimą, […]

Dėkoju Tau už gyvybę

Susitaikymo su Dievu, atsiteisimo, vidinės ramybės atgavimo bei naujos pradžios galimybę Viešpats leido mums suprasti ir atrasti jungiantis į projektą „Dėkoju Tau už gyvybę“. Manome, kad visiems bus labai gera žinoti, jog Pilnų namų bendruomenės parke yra Dievo Gailestingumo kelias, o jame – stotys, prie kurių dėkosime už gyvybės dovaną ir apmąstysime Dievo tapimo žmogumi […]

Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžaigų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas).

Pirmasis Lietuvoje sertifikuotas pasyvus namas

Pilnų namų bendruomenė vykdo specifinę ir išskirtinę veiklą – asmenų priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų socialinę psichologinę reabilitaciją, t. y. padeda alkoholikams ir narkomanams grįžti į blaivų gyvenimo būdą. Šią misiją bendruomenė vykdo nuo 2001 metų. 2005 metais bendruomenė išsikėlė į nuošalų vienkiemį Nacionaliniame Dzūkijos parke ir nuosavybės teise įgijo žemę bei senus pastatus. Vienas gyvenamasis namas ir trys ūkiniai pastatai statyti 1930 metais. […]

Dievo gailestingumo koplyčios statyba

Sutarties pasirašymas 2009 m. birželio 15 d. Pilnų namų bendruomenė pasirašo statybos darbų sutartį su UAB “Dzūkijos statyba”. 2009 m. birželio 22 d. pradėti žemės darbai. 2009 m. liepos 2 d. didelis geltonas bokštinis kranas dengia dangaus skliautą virš bendruomenės, o apačioje meistrai intensyviai ruošia klojinius pamatams. Tvirtiems pamatams būtinas tvirtas pagrindas, be armavimo tinklo […]

Namų ūkio pastatas su pirtimi ir viešaisiais tualetais

NAMŲ ŪKIO PASTATAS SU PIRTIMI IR VIEŠAISIAIS TUALETAIS Šiaurinis ir vakarinis fasadai Pietinis ir rytinis fasadai Patalpų eksplikacija Darbų pradžia 2007 m. rugsėjo 25 d. Atliekamas būsimojo pastato ašių nužymėjimas ir įrengiami pamatai. Mūrijamos sienos ir kaminai. Artėjant žiemai, skubama įrengti stogo konstrukcijas. Sumontuojama viešųjų tuoletų įranga. Pirties garinė įrengiama laikantis visų reikalavimų. 2008 m. […]

Pilnų namų bendruomenės buitinių nuotekų valymo sistema

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS Pilnų namų bendruomenė 2007 metais laimėjo ir įgyvendino projektą „Pilnų namų bendruomenės buitinių nuotekų valymo sistema“, kurį subsidijavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Projekto sąmatinė vertė 105 430 litų. Projekto įgyvendinimui fondo skirta subsidija (70%) sudarė 73 801 litą, bendruomenės lėšos (30%) – 31 629 litai. Projekto rangovai: „UAB August ir […]

Pilnų namų bendruomenės klientų integracija į darbo rinką

Pagrindinis projekto tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Projekto finansavimas padeda užtikrinti kompleksines paslaugas reabilitaciją atliekantiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, suteikiant jiems kokybiškas laikino apgyvendinimo, socialines psichologines bei integracijos į socialinę aplinką bei darbo rinką paslaugas. Projekto metu ketinama išplėsti teikiamų […]

Mūsų rėmėjai: