Renginių kalendorius

Sekmadieniais
Panaros Dievo Gailestingumo koplyčioje šv. Mišių pradžia 13:00 val., 

šeštadieniais  12:00 val.,      šiokiadieniais – 17:25 val.

Mieli broliai ir seserys, jei norite, kad Jūsų intencija būtų paaukotos šv. Mišios, tuomet savo intenciją siųskite koplyčios rektoriui, kun. Petrui Algirdui Kanapkai: akpetras@yahoo.com, o auką už Mišias perveskite į jo sąskaitą Šiaulių banke: LT62 7181 8002 0072 4962, paskirtyje prašom nurodyti ,,Auka už Mišias.
Kilus klausimams skambinkite šiuo nr. +370 679 12584

Koplyčioje kasdien reabilitacijos bendruomenės vyrai keturis kartus meldžiasi savo ir prašiusiųjų intencijomis, skaitydami Dievo tautos liturgines valandas. Jei norite, kad būtų meldžiamasi užtarimo  maldoje ir Jūsų intencija, atsiųskite ją elektroninio pašto adresu: intencijos@pnb.lt

Norintys turėti palaiminto vandens teatsineša į sekmadienio pamaldas savo vandenį, kuris po Mišių bus palaimintas kartu su kitais daiktais.

Pasilikdami teisę keisti renginių datą bei turinį, prašome norinčius dalyvauti apie galimus pasikeitimus pasidomėti prieš kelionę. Esate laukiami. 

Detalią informaciją apie pamaldų tvarką rasite Facebook paskyroje Panaros Dievo Gailestingumo koplyčia.

Mieli šv. Mišių dalyviai, esate kviečiami sekmadieniais atvykti bent pusvalandį prieš Mišias (12:30), kad visi kartu pasimelstume apmąstydami vienos dalies Rožinio slėpinius. Tie, kurie mėnesio bėgyje bus atlikę išpažintį, priims šv. Komuniją ir sukalbės Popiežiaus intencija Tėve mūsų ir Sveika Marija, galės pelnyti visuotinį atlaidą ir paaukoti jį už tuos, kurie kenčia skaistykloje. Mišių pabaigoje giedosime ar kalbėsime Dievo Gailestingumo vainikėlį.

 

 


Norime kartu su jumis pasidžiaugti, kad mūsų vieškelio (5 kilometrų atkarpa nuo pagrindinio kelio iki Panaros kaimo) remontas buvo baigtas 2016 metų vasaros pabaigoje. Dabar piligrimystė į Pilnų namų bendruomenę yra patogesnė ir saugesnė, bet kuriuo metų laiku ir bet kokiu oru.

Mūsų rėmėjai: