Priklausomybės ligų centras

Pilnų namų bendruomenė, nuo savo įsikūrimo dienos, vykdo nemokamą socialinę – psichologinę reabilitaciją priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Paprasčiau sakant – padeda žmonėms sergantiems alkoholizmu ir narkomanija. Norintieji sužinoti informaciją apie galimybę atlikti reabilitaciją mūsų bendruomenėje, prašome skambinti šituo numeriu:

8 698 73005 (socialinė darbuotoja Birutė)

Negalintys dalyvauti ilgalaikėje reabilitacijos programoje, galite pasinaudoti galimybę sveikti Sveikatos stiprinimo grupėje priklausomiems. Daugiau informacijos apie ją rasite čia.

PSICHOLOGINĖ – SOCIALINĖ REABILITACIJA

Pilnų namų bendruomenės psichologinė – socialinė reabilitacija skirta vyrams priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų (narkotikų ir/ar alkoholio, vaistų) bei jų artimiesiems. Psichologinė – socialinė reabilitacija trunka 12 mėnesių.

Viena svarbiausių sąlygų dalyvauti psichologinėje – socialinėje reabilitacijoje – savanoriškas priklausomo žmogaus sprendimas pradėti gydytis: priklausomi žmonės į bendruomenę atvyksta blaivūs, savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimo būdą. Asmenys nusprendę gydytis prisiima visą atsakomybę už gydymąsi ir įsipareigoja laikytis visų bendruomenėje priimtų vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių, dienotvarkės. Taip priklausomas asmuo mokosi disciplinos, atsakomybės, planuoti savo laiką… Bendruomenėje visiškai netoleruojama fizinė ir psichologinė agresija. Jei kuris bendruomenės narys naudoja fizinį ar psichologinį smurtą (pvz., grasinimai, patyčios, įžeidinėjimai ir kt.), jis gali būti pašalintas iš bendruomenės. Visi kilę konfliktai sprendžiami bendruomenės susirinkimų metu arba terapinėse grupėse – taip mokomasi sumažinti įtampą tarpasmeniniuose santykiuose nenaudojant agresyvių ir nepriimtinų veiksmų. Taip pat bendruomenėje netoleruojami jokie intymūs ir seksualiniai santykiai, kurie kelia pavojų blaivėjimo procesui.  Nutraukus psichologinę – socialinę reabilitaciją savo noru ar pašalintam iš jos už vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių pažeidimus, asmuo į bendruomenę pagalbos gali sugrįžti tik po vienerių metų.

 

PSICHOLOGINĖS – SOCIALINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA

Pilnų namų bendruomenės psichologinė – socialinė reabilitacija įgyvendinama integruota 12-os žingsnių programa, specialistų parengtomis Socialinių įgūdžių ugdymo ir Motyvuojančio interviu programomis.

Teikiamos socialinės paslaugos:

Psichologinę – socialinę reabilitaciją įgyvendina ir socialines paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai – dvasininkas, socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, psichoterapeutas, naktiniai budėtojai. Socialinės paslaugos teikiamos nemokamai, specialistų konsultacijos vyksta individualiai ir grupėje. Kiekvieną dieną privaloma dalyvauti liturginėse apeigose, sekmadieniais – šventose Mišiose, nepriklausomai kokios konfesijos laikosi programos dalyvis.

Psichologinės-socialinės reabilitacijos programos 12 mėnesių laikotarpis suskirstytas į 4 fazes, kurios numato vis didėjančią atsakomybę ir savarankiškumą kiekvienam reabilitacijos programą vykdančiam asmeniui. Prieš pradedant programą yra skiriamas 2 savaičių bandomasis laikotarpis.

Bandomasis laikotarpis (2 savaitės) – sąmoningas motyvuotas pasirinkimas dalyvauti Pilnų namų bendruomenės psichologinės – socialinės reabilitacijos programoje.
I fazė (3 mėnesiai, nekontaktinis laikotarpis) – konstruktyvios pagalbos iš aplinkos priėmimas ir savipagalbos mokymasis;
II fazė (4 mėnesiai, ribotų kontaktų laikotarpis) – atsakomybės prisiėmimas ir stiprinimas;
III fazė  (3 mėnesiai, kontaktų paieškos/atstatymo laikotarpis) – savarankiško atsakingo funkcionavimo visuomenėje mokymas;
IV fazė (2 mėnesiai, kontaktinė) – parengti savarankiško atsakingo funkcionavimo visuomenėje planą ir jį įgyvendinti.

Vyksta Anoniminių alkoholikų (AA) ir Anoniminių narkomanų (AN) savipagalbos grupės.
Baigus Pilnų namų bendruomenės psichologinės – socialinės reabilitacijos programą, išduodamas pažymėjimas.

Mūsų rėmėjai: