Priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenė

Reabilitacijos paslaugų tiekimas yra laikinai sustabdytas, klientai šiuo metu nepriimami į sveikimo programą.

Bendruomenėje nuo įsikūrimo dienos yra teikiamos nemokamos socialinės-psichologinės reabilitacijos paslaugos priklausomybės ligomis sergantiems asmenims. Paprasčiau sakant, bendruomenė padeda žmonėms sergantiems alkoholizmu ir narkomanija. Norintieji sužinoti informaciją apie galimybę atlikti reabilitaciją bendruomenėje, prašome skambinti šituo numeriu:

Negalintys dalyvauti ilgalaikėje reabilitacijos programoje, galite pasinaudoti galimybę sveikti Sveikatos stiprinimo grupėje priklausomiems. Daugiau informacijos apie ją rasite čia.

PSICHOLOGINĖ-SOCIALINĖ REABILITACIJA

Bendruomenės psichologinė-socialinė reabilitacija skirta vyrams priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų (narkotikų ir/ar alkoholio, vaistų) bei jų artimiesiems. Psichologinės-socialinės reabilitacijos trukmė – 12 mėnesių.

Viena svarbiausių sąlygų dalyvauti psichologinėje-socialinėje reabilitacijoje – savanoriškas priklausomybės ligą turinčio žmogaus sprendimas pradėti gydytis: apsisprendę tam žmonės atvyksta blaivūs, savo valia, pasiryžę keisti savo gyvenimo būdą. Asmenys nusprendę gydytis prisiima visą atsakomybę už gydymąsi ir įsipareigoja laikytis visų priimtų vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių, dienotvarkės. Taip priklausomybės ligą turintis asmuo mokosi disciplinos, atsakomybės, planuoti savo laiką… Čia visiškai netoleruojama fizinė ir psichologinė agresija. Jei kas nors naudoja fizinį ar psichologinį smurtą (pvz., grasinimai, patyčios, įžeidinėjimai ir kt.), tas gali būti pašalintas iš reabilitacijos. Visi kilę konfliktai sprendžiami susirinkimų metu arba terapinėse grupėse – taip mokomasi sumažinti įtampą tarpasmeniniuose santykiuose nenaudojant agresyvių ir nepriimtinų veiksmų. Taip pat čia netoleruojami jokie intymūs ir seksualiniai santykiai, kurie kelia pavojų blaivėjimo procesui.  Nutraukus psichologinę-socialinę reabilitaciją savo noru ar pašalintam iš jos už vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių pažeidimus, asmuo gali sugrįžti tik po vienerių metų.

 

PSICHOLOGINĖS-SOCIALINĖS REABILITACIJOS PROGRAMA

Psichologinė-socialinė reabilitacija įgyvendinama integruota 12-os žingsnių programa, specialistų parengtomis Socialinių įgūdžių ugdymo ir Motyvuojančio interviu programomis.

Teikiamos socialinės paslaugos:

Psichologinę-socialinę reabilitaciją įgyvendina ir socialines paslaugas teikia kvalifikuoti specialistai – socialinis darbuotojas, socialinio darbuotojo padėjėjai, psichologas, psichoterapeutas, naktiniai budėtojai. Socialinės paslaugos teikiamos nemokamai, specialistų konsultacijos vyksta individualiai ir grupėje. Kiekvieną dieną vyksta malda, sekmadieniais – šventos Mišios.

Psichologinės-socialinės reabilitacijos programos 12 mėnesių laikotarpis suskirstytas į 4 fazes, kurios numato vis didėjančią atsakomybę ir savarankiškumą kiekvienam reabilitacijos programą vykdančiam asmeniui. Prieš pradedant programą yra skiriamas 2 savaičių bandomasis laikotarpis.

Bandomasis laikotarpis (2 savaitės) – sąmoningas motyvuotas pasirinkimas dalyvauti psichologinės-socialinės reabilitacijos programoje.
I fazė (3 mėnesiai, nekontaktinis laikotarpis) – konstruktyvios pagalbos iš aplinkos priėmimas ir savipagalbos mokymasis;
II fazė (4 mėnesiai, ribotų kontaktų laikotarpis) – atsakomybės prisiėmimas ir stiprinimas;
III fazė  (3 mėnesiai, kontaktų paieškos/atstatymo laikotarpis) – savarankiško atsakingo funkcionavimo visuomenėje mokymas;
IV fazė (2 mėnesiai, kontaktinė) – parengti savarankiško atsakingo funkcionavimo visuomenėje planą ir jį įgyvendinti.

Baigus psichologinės-socialinės reabilitacijos programą, išduodamas pažymėjimas.

12 žingsnių programa

 1. Mes pripažinome, kad esame bejėgiai prieš alkoholį (narkotikus) – kad mūsų gyvenimai tapo nevaldomi.
 2. Patikėjome, kad didesnė už mus Jėga gali mums sugrąžinti sveiką protą.
 3. Pažinę Jį, apsisprendėme atiduoti savo valią ir savo gyvenimus į Jo rankas.
 4. Stropiai ir be baimės ištyrėme save.
 5. Dievui, sau ir kitiems pripažinome tikrąją mūsų blogo elgesio priežastį.
 6. Tapome visiškai pasiruošę Dievo darbui, apvalančiam mus nuo visų charakterio ydų.
 7. Nuolankiai prašėme Jo apvalyti mus nuo visų mūsų trūkumų.
 8. Sudarėme sąrašą žmonių, kuriuos nuskriaudėme ir pasiruošėme jiems atlyginti skriaudą.
 9. Tiesiogiai atsilyginome tiems žmonėms, kuriems tai buvo įmanoma padaryti, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtų įskaudinę juos ar kitus asmenis.
 10. Toliau tyrėme save ir, radę kažką blogo, tuoj pat pripažindavome tai.
 11. Pažinę Dievą, maldoje ir apmąstymuose stengėmės atnaujinti savo sąmoningą ryšį su Juo ir meldėmės, kad pažintume Jo valią ir gautume jėgų ją įvykdyti.
 12. Būdami dvasiškai sužadinti šių žingsnių, mes stengėmės nešti šią žinią alkoholikams (narkomanams) ir gyventi pagal šiuos principus visose savo gyvenimo sferose.

2001 metais publikuotame straipsnyje skaitykite apie bendruomenės misijos įšūkius ir kasdienybę, bei vieno iš mūsų sveikstančio vaikino “išpažintį”. Nuoroda čia.

Mūsų rėmėjai: