"Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra"

2019 m. lapkričio mėn. pradėtas įgyvendinti EIP veiklos grupės „INNOFOOD HUB“ projektas „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ (Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001), kurį remia Lietuvos Respublika ir ES Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Projekto vykdytojai yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai, Lietuvos Šeimos ūkininkų sąjunga, Pilnų namų bendruomenė, ūkininkai.

Projekto tikslas – sukurti savireguliacijos pagrindu funkcionuojantį inovacijų diegimo ir sklaidos modelį, skirtą spartinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių (TMTG) formavimą ir vietos rinkų plėtrą.

Projekto uždaviniai:

  1. Kritiškai (remiantis gerąja ES šalių patirtimi) įvertinti inovacijas diegiančių ūkių, auginančių ir gaminančių biologiškai vertingus produktus, veiklos „nuo lauko iki stalo“ patirtį.
  2. Įvertinti biologiškai vertingų produktų rinkų vystymo tendencijas ir galimybes, atsižvelgiant į vartotojų vertybes ir vartojimo poreikius.
  3. Diegti inovacijas ir užtikrinti kokybę biologiškai vertingų produktų gamybos ir laikymo sistemoje, didinant TMTG efektyvumą ir tvarumą.
  4. Organizuoti ūkių, gaminančių biologiškai vertingus produktus, tinklaveiką, užtikrinant TMTG patirties sklaidą ir rinkų vystymą.

Siekiant tikslo ir sprendžiant uždavinius Pilnų namų bendruomenė dalinsis gerąją patirtimi, teiks rekomendacijas vietos rinkai ir TMTG organizuoti, padės diegti inovacijas ir užtikrinti kokybę biologiškai vertingų produktų gamybos ir laikymo sistemoje, atnaujins biologiškai vertingų produktų asortimentą, dalyvaus atliekant eksperimentinę aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą panaudojant bendruomenės bazę. Taip pat kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkais ir konsultantais kurs gamintojus vienijančias vietos maisto bendrystės erdves (HUB), apjungiančias  ūkininkus ir vartotojus.

Tikimasi, kad EIP numatytų veiklų rezultatų sklaida suteiks pakankamą impulsą ūkių, gaminančių biologiškai vertingus maisto produktus ir kuriančių TMTG, savarankiškai ir kokybiškai tinklaveikai. Tinklaveika, užtikrindama vykdomos ūkinės veiklos masto ekonomiką ir padėdama kurti efektyvias vertės auginimo grandines (įskaitant ir produkcijos realizavimą), įtrauks į savo veiklą vis daugiau ūkininkų, nes jiems bus naudinga bendradarbiauti regioniniu ir nacionaliniu lygiu.

VDU Žemės ūkio akademija logo

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

 

Mūsų rėmėjai: