"Pilnų namų bendruomenės buitinių nuotekų valymo sistema"

NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS

Pilnų namų bendruomenė 2007 metais laimėjo ir įgyvendino projektą „Pilnų namų bendruomenės buitinių nuotekų valymo sistema“, kurį subsidijavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Projekto sąmatinė vertė 105 430 litų. Projekto įgyvendinimui fondo skirta subsidija (70%) sudarė 73 801 litą, bendruomenės lėšos (30%) – 31 629 litai. Projekto rangovai: „UAB August ir Ko“ ir „UAB Varėnos statyba“.

Projekto metu bendruomenėje įrengti biologiniai valymo įrenginiai, kuriuos pagamino „UAB August ir Ko“. Šio projekto įgyvendinimas prisidėjo prie ES direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje.

Nuotekoms valyti įrengti B-90 tipo biologiniai valymo įrenginiai, sumontuota riebalų gaudyklė.

2008 m. gruodžio 23 d. atvykę LAAIF atstovai apžiūrėjo sumontuotus įrenginius ir juos teigiamai įvertino. Komisijos nariai džiaugėsi tikslingai panaudotomis fondo lėšomis, taip pat džiaugiasi ir bendruomenė, galėdama savo veikla prisidėti prie Lietuvos gamtos išsaugojimo.

Mūsų rėmėjai: