Dievo Gailestingumo koplyčia

Mylimi maldininkai, Panaros Dievo Gailestingumo koplyčia yra visuomet Jums atvira. Čia kasdien aukojama Mišių Auka, čia visada jūsų laukia Jėzus – nepraeikite pro šalį. Ateikite pagarbinti Jį, nors ir kelioms akimirkoms, ir padėkoti Jam už gyvenimą ir visas jame gaunamas dovanas.

Jei norite, kad Jūsų intencija būtų aukojamos šv. Mišios, tuomet savo intenciją siųskite (arba perduokite) koplyčios rektoriui, kun. Petrui Algirdui Kanapkai: akpetras@yahoo.com, o auką už Mišias perveskite į Šiaulių banko sąskaitą: LT62 7181 8002 0072 4962 (auka Mišioms).

Kasdien čia reabilitacijos bendruomenės vyrai keturis kartus meldžiasi savo ir prašiusiųjų intencijomis, skaitydami Dievo tautos liturgines valandas. Jei norite, kad būtų meldžiamasi ir Jūsų intencija – siųskite ją elektroninio pašto adresu: intencijos@pnb.lt

Pamaldų tvarką Dievo Gailestingumo koplyčioje rasite  Kalendoriuje. Visą informaciją apie koplyčios veiklą rasite Facebook puslapyje Panaros Dievo Gailestingumo koplyčia.

Mūsų rėmėjai: