Meditacijos

Šioje rubrikoje publikuojamos meditacijos įvairios temomis, dažniausiai įvadai į liturginių metų sekmadienių ir švenčių šv. Mišių liturgiją. Jomis siekiama paskatinti skaitytojus mąstyti krikščionišką tikėjimą, jį švęsti ir juo grįsti savo gyvenseną, „kad Dievas būtų viskas visame kame“ (1 Korintiečiams 15, 28).

Pamokymai pasišventusiems

1. Dievas iš savo malonės žmonėms davė juos nuo blogio apvalančius Įsakymus, kad, jeigu panorėtume, tai laikydamiesi šių Įsakymų galėtume apsivalyti ne tik nuo nuodėmių, bet ir nuo pačių aistrų, nes viena yra aistros, o kita – nuodėmė. Aistros – tai pyktis, puikybė, neapykanta, geismas ir pan. O nuodėmė atsiranda tuomet, kada žmogus, vedamas savo aistrų, […]

Pamokymai apie krikščioniškąjį gyvenimą

1. Nėra kito tokio ryšio ir artumo, koks yra tarp Dievo ir sielos bei tarp sielos ir Dievo. Dievas sukūrė daug kūrinių – dangų ir žemę, saulę ir mėnulį, vandenis, medžius, duodančius vaisių, įvairiausias gyvūnų rūšis, bet nei viename iš šių kūrinių nesiilsi Viešpats. Visa kūrinija yra Jo galioje ir valdžioje, bet nė viename iš jų Dievas neįsteigė sau sosto. Tik su vienu žmogumi teikėsi bendrauti ir jame ilsėtis.

Šventojo Jono laiptininko pamokos

1. Dievas yra visų apdovanotųjų laisva valia gyvenimas ir išgelbėjimas.

2. Žmonės, save pašventusieji Dievui, nors ir yra su kūnu, savo gyvenimu bei būsena stengiasi sekti tuos, kurie neturi kūno, bet kur ir bet kada laikytis Įstatymo ir Dievo Žodžio, nepasiduoti aistringumui, daryti spaudimą savo prigimčiai – visuomet mąstyti apie mirtį, liūdinčia ir skaudama širdimi nusigręžti nuo žemiškųjų gėrybių, kad gautų nežemiškąsias.

Laimės sala – 1 dalis

1 dalis „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė“ (Mt 5, 3) Kasdien norėdami rasime laiko rimtam susimąstymui ar pokalbiui. Kiekvieną sekmadienį į pamaldas Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje besirenkantiems tikintiesiems stengiuosi tarti žodžius, grindžiamus atsakomybe. Visuomet atvyksta žmonių, kurie pas mus daugiau nebepasirodys. Ir ne dėl to, kad jiems kažkas būtų nepatikę, […]

Dalys:

Tobulos maldos kelias

ŽODIS SKAITYTOJUI Brangūs broliai ir seserys! Tai knyga, kuri atveria ypač sunkaus kelio – nuolatinio maldos kalbėjimo ir dvasinio tobulėjimo – tolimus horizontus. Šis savo apimtimi kuklus, tačiau kupinas gilių dvasinių įžvalgų darbas daugeliui trokštančiųjų padės žengti išsigelbėjimo keliu, laimėti sunkią dvasinę kovą. Knyga yra labai vertinga kiekvienam, nes autorius joje atveria savo ypatingą asmeninę […]

Mūsų rėmėjai: