VARGAS MAN, JEI NESKELBČIAU EVANGELIJOS! (1 Kor 9, 16).

Šis sekmadienis (XXIX) paskelbtas krikščioniškų misijų sekmadieniu. Kelios mintys iš šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II Enciklikos REDEMPTORIS MISSIO apie misijinio priesako nuolatinį galiojimą. Bažnyčiai patikėta Kristaus Atpirkėjo misija dar toli gražu neužbaigta. Apžvelgę žmoniją antrojo tūkstantmečio po Jėzaus atėjimo pabaigoje, suvokiame, kad ši misija dar tėra vos prasidėjusi, ir kad jai turime skirti visas savo […]

Paskelbta: 2020 17 spalio

Skaityti visą

NĖ KELIAUDAMAS SLĖNIU TAMSIAUSIU, AŠ NEBIJOSIU

XXVIII eilinio laiko sekmadienis, A metai Iz 25, 6–10a /Fil 4, 12–14. 19–20 /Mt 22, 1–10. (11–14) Šio sekmadienio eucharistinio šventimo maldose ir skaitiniuose galime įžvelgti sandorinės meilės tarp Dievo ir žmonių tikrovę, kuri, beje, atsispindi kiekvienose Mišiose. Sandorinė meilė, be abejo, apima abipusiškumą, kurį galime pastebėti Pradžios maldoje: „Tavo malonė, Viešpatie, tegul visur mus […]

Paskelbta: 2020 10 spalio

Skaityti visą

TAI PARUOŠĖ DIEVAS TIEMS, KURIE JĮ MYLI

XXVII eilinio laiko sekmadienis, A metai Iz 5, 1–7 / Fil 4, 6–9 / Mt 21, 33–43 Šio sekmadienio eucharistinio šventimo pradžios maldą gerai nusako apaštalo Pauliaus žodžiai: „Bet skelbiame, kaip parašyta: Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“ (1 Korintiečiams 2, 9). Skelbiama […]

Paskelbta: 2020 4 spalio

Skaityti visą

Mūsų rėmėjai: