GIMUSIUS MIRČIAI BAŽNYČIA ATGIMDO IŠGANYMUI

Šį sekmadienį, 2020 m. rugsėjo 20 d. Panaros Dievo Gailestingumo koplyčioje bus švenčiama 10 metų šios koplyčios pašventimo sukaktis. Šia proga pateikiame kelias mintis apie Bažnyčią iš vienuolio Euzebijaus Galikaniečio homilijų. Save laikantys Bažnyčios sūnumis vertai švenčia Bažnyčios šventes. Ji yra visų tikinčiųjų motina, nes gimusius mirčiai ji atgimdo išganymui. Jos provaizdis – pirmojo žmogaus […]

Paskelbta: 2020 18 rugsėjo

Skaityti visą

NE MŪSŲ UŽMAČIOS, O TAVO ĮKVĖPIMAI

XXIV eilinio laiko sekmadienis, A metai Šio sekmadienio eucharistinio šventimo Pradžios malda apima tris prašymus, kuriuos galėtume nusakyti trimis žodžiais: pažvelk, išmokyk, leisk patirti. „Dieve, visatos Kūrėjau ir Valdove! Maloniai pažvelk į mus ir išmokyk visa širdimi tau tarnauti, kad patirtume tavo gailestingumo vaisių“. Viskas prasideda nuo Dievo žvilgsnio į žmogų. Prašoma, kad Viešpats maloningai […]

Paskelbta: 2020 13 rugsėjo

Skaityti visą

TIKROJI DIEVO VAIKŲ LAISVĖ

XXIII eilinio laiko sekmadienis, A metai Šio sekmadienio eucharistinio šventimo pradžios malda prašo pagausinti tikinčiųjų gyvensenoje Dievo vaikų laisvę: „Dieve, tu atsiuntei žmonijai Atpirkėją ir padarei mus mylimais savo vaikais; pažvelk tad maloniai į visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinąjį paveldą“. Pirmoje maldos dalyje pasakoma tai, kas jau įvyko – Išganytojo dėka […]

Paskelbta: 2020 5 rugsėjo

Skaityti visą

Mūsų rėmėjai: