"Dievo gailestingumo koplyčios statyba"

Sutarties pasirašymas 2009 m. birželio 15 d.

Pilnų namų bendruomenė pasirašo statybos darbų sutartį su UAB “Dzūkijos statyba”.

2009 m. birželio 22 d. pradėti žemės darbai.

2009 m. liepos 2 d. didelis geltonas bokštinis kranas dengia dangaus skliautą virš bendruomenės, o apačioje meistrai intensyviai ruošia klojinius pamatams.

Tvirtiems pamatams būtinas tvirtas pagrindas, be armavimo tinklo neapseisi. Ir štai istorinis įvykis – pirmasis betonas pilamas į klojinius.

Pamatų šventinimas 2009 m. liepos 4 d.

Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pašventina statybvietę ir kertinį akmenį. Iškilmėje dalyvauja tikintieji iš visos Lietuvos.

Darbai įsibegėja

Liepos 10 d. ant skietėjusių pamatų ruošiamos rūsio sienų gelžbetoninės konstrukcijos. Liepos 16 d. pirmieji klojiniai užpildomi betono mišiniu.

Prieš užpilant klojinius betonu, išvedžiojami elektros ir kitų komunikacijų tinklai. Liepos 20 d. toliau auga klojinių siena.

Liepos 28 d. rūsio sienos tepamos specialia hidroizoliacine mastika, kad apsaugotų nuo drėgmės patekimo į rūsį.

Rugpjūčio 5 d. dalis rūsio uždengiama perdengimo plokštėmis. Rūsio sienos apšiltinamos putopolistirenu.

Rugpjūčio 17 d. apšiltintos rūsio sienos užpilamos sutankintu smėliu. Ruošiamas monolitinis perdengimas.

Rugpjūčio 20 d. meistrai ruošia cokolio apdailą. Ruošiamos pirmo aukšto sienų gelžbetonio konstrukcijos.

Rugsėjo 2 d. dalis koplyčios sienų išlukštentos iš klojinių džiūva saulėje, kita dalis dar tik ruošiamos užpilti betonu. Cokolio apdaila beveik baigta. Įpusėtos virinti varpinės konstrukcijos. Rūsyje įrengiamas grindų apšildymas ir paklojamas armavimo tinklas. Laiptai ruošiami betonavimui.

Rugsėjo 10 d. ant pietinės ir šiaurinės sienos sumontuojami mediniai murlotai. Prie jų bus tvirtinamos stogo konstrukcijos.

Rugsėjo 22 d. sienos vis kyla ir kyla aukštyn, sumontuotos pirmosios stogo konstrukcijos.

Spalio 6 d. 5 val. ryto į kiemą įriedėjo „Atgimstančių varpų“ mikroautobusas. Iš piečiausios Lenkijos dalies, savo kelionės pabaigą pasiekė 3 naujosios koplyčios varpai. Bendruomenės vyrai, padėjo iškrauti vieną už kitą sunkesnius varpus.

Kiekvieną iš varpų puošia bendruomenės ženklas ir pagaminimo metai. Taip pat liejykla įliejo savo liejyklos herbą. Pagal senas tradicijas, kiekvienas varpas turi turėti savo vardą. Mūsų varpai ne išimtis. Mažiasias 150 kg. varpas skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Ant jo išlietas Aušros vartų Marijos bareljefas ir užrašas “ŠVENČIAUSIOJI MERGELE MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA, MELSKI UŽ MUS!”.

Viduriniojo svoris siekia 250 kg. Jis skirtas vsiems Dievo angelams ir šventiesiems: “DIEVO ANGELAI IR ŠVENTIEJI, MELSKITE UŽ MUS!”. Paties didžiausio varpo svoris – 500 kg. Jis skirtas pagerbti Dievo Gailestingumui. Po Švenčiausios trejybės bareljefo užrašyta “DIEVO GAILESTINGUME, IŠ ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS SLĖPINIO TRYKŠTANTI VERSME, PASITIKIU TAVIMI!”

Galiausiai baigtos montuoti stogo konstrukcijos. Meistrai akmens vata apšiltino pietinę ir šiaurinę pastato sienas.

Koplyčios rūsyje taip pat intensyviai vyksta darbai. Išvedžioti vėdinimo kanalai, išvedžioti silpnų srovių tinklai. Sienos ruošiamos tinkavimo darbams.

Rūsyje jau paruošta grindinio šildymo sistema. Katilinėje jau stovi vėdinimo įrenginys. Laukiame atgabenant šilumos siurblio, kuris gamins šilumą pastatui apšildyti.

Spalio 15 d. baigiamos mūryti vakarinė ir rytinė sienos. Aiškiai matyti langų ir durų angos. Tikimės, kad laikui bėgant, kai kuriuos langus papuoš vitražai.

Šiaurinė ir pietinė apšildytos sienos apkalamos maumedžio dailylente. Didžioji dalis stogo jau padengta plėvele ir apkalta grebėstais. Koplyčios viduje, grindys šildomos putų polisterolio plokštėmisi. Čia taip pat bus įrengtas grindinis šildymas.

Spalio 20 d. toliau tęsiami fasado šiltinimo darbai. Pirmajame aukšte klojamas UPONOR grindinio šildymo vamzdis.

Spalio 25 d., sekmadienį, Pilnų namų bendruomenėje vyko būsimosios Dievo Gailestingumo koplyčios varpų šventinimo iškilmė. Šv. Mišias tą dieną aukojo ir varpus pašventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, dalyvaunat svečiams kunigams.

Po pašventinimo varpams laikas keliauti į bokštą. Spalio 28 d. Vidurinis varpas tvirtinamas prie bokšto konstrukcijų. Vėliau bokštas su trimis varpais bus užkeltas ant koplyčios stogo.

Lapkričio 2 d. bokštas krano pagalba užkeliamas ant koplyčios. Tuo metu meistrai skubinasi įstatyti langus. Sinoptikai praneša orų atšalimą.

Lapkričio 4 d. įstatyti visi koplyčios langai. Katilinėje sumontuotas STIEBEL ELTRON šilumos siurblys, veikiantis oras-vanduo principu, pasiruošęs dirbti. Šildomame pastate ir darbininkams dirbti smagiau.

Viduje sienos ruošiamos tinkavimui. Stogas iš vidaus šiltinamas akmens vatos dvigubu sluoksniu.

Lapkričio 6 d. iškrito pirmasis artėjančios žiemos sniegas. Tačiau darbai nesustoja. Stogdengiai atkakliai gontas po gonto dengia stogą.

Lapkričio 12 d. koplyčios rūsyje ir pirmajame aukšte tinkuojamos ir glaistomos sienos. Lauke, aplink koplyčią, montuojama lietaus vandens surinkimo sistema.

Lapkričio 30 d. rūsyje baigiamos klijuoti keraminės plytelės. Koplyčios stogas galutinai apšiltintas, meistrai ruošia karkasą medinio plafono pakalimui.

Gruodžio 4 d. rūsyje išdažytos sienos, montuojamos pakabinamos lubos, instaliuojamas apšvietimas. Tuo metu aplink koplytėlę įpusėjamas kloti trinkelių takas.

Gruodžio 10 d. plytelių klojėjai klijuoja paskutines plyteles. Plafonas baigtas kalti.

Rūsyje galiausiai įstatomos durys, darbai visiškai baigti, paskutinis darbelis – viską išplauti keletą kartų.

Gruodžio 20 d. iki pirmojo sniego ir šalnų, baigti svarbiausi lauko darbai. Apželdinimo darbus pratęsime pavasarį. Viduje taip pat viskas parengtą, dažytojai atlieka paskutiniuosius potėpius.

Šviesi ir dažais kvepianti koplyčia laukia pirmųjų lankytojų – statybos komisijos narių. UAB “Atgimstančių varpų” inžinierius Saulius Stulpinas derina varpų skambinimo elektroniką. Inžinierius stengiasi, kad sekmadienį skambėtų nors vienas varpas, kol kiti bus paruošti darbui.

Gruodžio 22 d. Atsakinga diena. Svečiuose statybos darbų priėmimo komisija. Komisijos nariai apžiūri, ar koplyčia pastatyta pagal projektą, ar visi dokumentai tvarkingi.

Kuomet viskas patikrinta, galima padaryti ir bendrą nuotrauką atsiminimui.

Gruodžio 23 d. Sulaukiame laiškanešio su džiugia naujiena. Jo rankose laiškas, kuriame 2009 m. gruodžio 18 d. Jo Ekscelencijos Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos pasirašytas leidimas aukoti šv. Mišias naujoje koplyčioje.

Gruodžio 24 d., lygiai 22 val. suskambėjus varpui, drauge su kunigu Valerijumi Rudzinsku visi išėjome pašventinti Prakartėlės prie senosios koplytėlės. Nuo ten visi iškilmingai žengėme į naująją koplyčią. Naujoje koplyčioje, vadovaujant kun. Valerijui Rudzinskui, pirmą kartą buvo aukojamos Kalėdų nakties Mišios.

2010 m. vasario 13 d., į koplyčią atkeliauja centinis paveikslas. Paveikslą nutapė dailininkas Arūnas Daugėla pagal Carl Bloch „Gethsemane“.

2010 m. vasario 14 d., šv. Valentino dieną, atvykusieji į sekmadienio pamaldas, galėjo pasidžiaugti išvydę centrinio altoriaus paveikslą. Tuo akių ir širdžių džiaugsmu bendruomenės steigėjas kunigas Valerijus Rudzinskas dalinosi pamokslo metu, pirmiausia tardamas padėkos žodžius, savo aukomis prisidėjusiems prie šio paveikslo nutapymo.

2010 m. kovo 3 d. atgabenamas rėmas Mergelės Marijos ikonai. Ilgai saugota naujoji ikona įrėminama ir pakabinama jai skirtoje vietoje.

2010 m. kovo 6 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, skirtą Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbei, susirinko daugybė bendruomenės bičiulių ir maldininkų į naujos Marijos Visų Karalienės ikonos šventinimą.

Ikonos dailininkė Danguolė Paulauskaitė – Kiseliovienė. Rėmo autorius – dailininkas Vidas Stepanavičius. Rėmo auksavimo darbus atliko dailininkė restauratorė Audronė Čižienė. Senoji ikona padovanota Vilniaus Universitetinių klinikų Onkologijos institutui 2010 kovo 16 d.

2010 m. balandžio 16 d. pradedame apželdinimo darbus aplink koplyčią. Pirmiausia pasėjame žolytę. Rudeniop tikimės vešlaus žalio kilimo.

2010 m. gegužės 13 d. įstatomas vitražas pagamintas Zenono Vaičekonio dirbtuvėse. Vitražas pašventintas birželio 20 d. Vitražą paaukojo Laimutė Anužienė.

2010 m. birželio 3 d. įrėminamas Gailestingojo jėzaus paveikslas.

2010 m. birželio 8 d. įrengiamas apšvietimas aplink koplyčią, kad žiemą, anksti sutemus, visi rastumėme kelią koplyčios link.

2010 m. birželio 22 d. sumontuojamas balto ir žalio marmuro altorius ir ambona, Mišių aukos stalas pagamintas Trakų dirbtuvėse.

2010 m. rugpjūčio 6 d. atgabenamas centrinio paveikslo rėmas, po pusdienio jau pakabintas ant sienos.

2010 m. rugpjūčio 8 d. pašventinami centrinio altoriaus ir restauruotas Gailestingojo Jėzaus paveikslai.

2010 m. rugpjūčio 25 d. įrengiamas vargonų fasadas, jau vėliau, lapkričio mėnesį sulauksime ir pačių vargonų.

2010 m. rugsėjo 1 d. atvežami stacionarūs suolai.

2010 m. rugsėjo 14 d. įrengiama stacionari aukštos kokybės įgarsinimo sistema. Piligrimai, kurie netilps koplyčioje, pamaldas galės girdėti lauke arba rūsyje.

2010 m. rugsėjo 15 d. įrengiama svarbiausia koplyčios vieta – tabernakulis.

Koplyčios konsekrascijos iškilmė

2010 m. rugsėjo 19 d. per du tūkstančius piligrimų iš visos Lietuvos ir svetur Pilnų namų bendruomenės kvietimu atvyko į džiugią šventę – naujos Dievo Gailestingumo koplyčios pašventinimo iškilmes.

Mūsų rėmėjai: