Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/amurae/domains/pnb.lt/public_html/wp-content/themes/bendrija_theme/index.php on line 5
Pilnų namų bendruomenės kultūriniai, dvasiniai bei švietėjiški renginiai Bendruomenė pasilieka teisę, esant reikalui, keisti renginių datą bei turinį. Todėl, pageidaujantys dalyvauti, prieš atvykdami, turėtų papildomai pasidomėti apie galimus pasikeitimus. Sekmadieniais Šv. Mišios bendruomenės koplyčioje aukojamos 13.30 val.
 • Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra

  2019 m. lapkričio mėn. pradėtas įgyvendinti EIP veiklos grupės „INNOFOOD HUB“ projektas „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“ (Nr. 35BV-KK-18-1-06620-PR001), kurį remia Lietuvos Respublika ir ES Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai. Projekto vykdytojai yra Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkai, Lietuvos Šeimos ūkininkų sąjunga, Pilnų namų bendruomenė, ūkininkai.

  Projekto tikslas – sukurti savireguliacijos pagrindu funkcionuojantį inovacijų diegimo ir sklaidos modelį, skirtą spartinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių (TMTG) formavimą ir vietos rinkų plėtrą.

  Projekto uždaviniai:

  1. Kritiškai (remiantis gerąja ES šalių patirtimi) įvertinti inovacijas diegiančių ūkių, auginančių ir gaminančių biologiškai vertingus produktus, veiklos „nuo lauko iki stalo“ patirtį.
  2. Įvertinti biologiškai vertingų produktų rinkų vystymo tendencijas ir galimybes, atsižvelgiant į vartotojų vertybes ir vartojimo poreikius.
  3. Diegti inovacijas ir užtikrinti kokybę biologiškai vertingų produktų gamybos ir laikymo sistemoje, didinant TMTG efektyvumą ir tvarumą.
  4. Organizuoti ūkių, gaminančių biologiškai vertingus produktus, tinklaveiką, užtikrinant TMTG patirties sklaidą ir rinkų vystymą.

  Siekiant tikslo ir sprendžiant uždavinius Pilnų namų bendruomenė dalinsis gerąją patirtimi, teiks rekomendacijas vietos rinkai ir TMTG organizuoti, padės diegti inovacijas ir užtikrinti kokybę biologiškai vertingų produktų gamybos ir laikymo sistemoje, atnaujins biologiškai vertingų produktų asortimentą, dalyvaus atliekant eksperimentinę aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą panaudojant bendruomenės bazę. Taip pat kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkais ir konsultantais kurs gamintojus vienijančias vietos maisto bendrystės erdves (HUB), apjungiančias  ūkininkus ir vartotojus.

  Tikimasi, kad EIP numatytų veiklų rezultatų sklaida suteiks pakankamą impulsą ūkių, gaminančių biologiškai vertingus maisto produktus ir kuriančių TMTG, savarankiškai ir kokybiškai tinklaveikai. Tinklaveika, užtikrindama vykdomos ūkinės veiklos masto ekonomiką ir padėdama kurti efektyvias vertės auginimo grandines (įskaitant ir produkcijos realizavimą), įtrauks į savo veiklą vis daugiau ūkininkų, nes jiems bus naudinga bendradarbiauti regioniniu ir nacionaliniu lygiu.

  VDU Žemės ūkio akademija logo

  PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA

   

 • Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

  Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

  Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

  Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.

  Bendra Projekto biudžeto suma – 11 188 601,00 Eur.

  Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

  Projektas įgyvendinamas su 14 partnerių.

  Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

  Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

  Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Šių paslaugų teikimą užtikrina 12 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti
  vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

  Projektas suteiks galimybę 1940 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan.

  Pilnų namų bendruomenėje teikiamos paslaugos

  Laikinojo apgyvendinimo
  Maitinimo
  Darbo terapijos
  Psichologinės pagalbos
  Socialinio darbo
  Užimtumo
  Profesinio konsultavimo
  Laisvalaikio organizavimo
  Informavimo ir konsultavimo
  Dvasinės terapijos
  Savitarpio pagalbos

  Projektą įgyvendinantys partneriai – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigos

  1. LPF „Nugalėtojų akademija” – Tel. 8 618 41436 – www.nugaletojuakademija.lt
  2. LPF „Prieglobstis” – Tel. 8 682 16109 – prieglobstis.org
  3. Viešoji įstaiga „Vilties švyturys” – Tel. 8 650 14861 – www.viltiessvyturys.lt
  4. Pilnų namų bendruomenė – Tel. 8 698 87006 – www.pnb.lt
  5. Viešoji įstaiga „Sugrįžimas” – Tel. 8 698 10497 – sugrizimas.lt
  6. Viešoji įstaiga „Pusiaukelis” – Tel. 8 699 15577 – www.pusiaukelis.lt
  7. Viešoji įstaiga „Gabrielius” – Tel. 8 674 74220 – gabrielius.lt
  8. Vilniaus arkivyskupijos Caritas – Tel. 8 699 68409 – www.asesubendruomene.lt
  9. Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“ – Tel. 8 677 78590 – www.laisvavalia.info
  10. Viešoji įstaiga „Alfa centras“ – Tel. 8 699 90399 – www.alfacentras.lt
  11. Viešoji įstaiga „Taikos kelias“ – Tel. 8 675 30949 – www.taikoskelias.org
  12. Viešoji įstaiga „Eterna Vita”  – Tel. 8 616 05905 – www.eternavita.lt

 • Pilnų namų bendruomenės valgyklos pastatas

  Naujasis pastatas statomas bendruomenės ir aukotojų lėšomis. Mums reikalinga ir jūsų pagalba. Savo aukas galite pervesti į nurodytas sąskaitas:

  Šiaulių banko Alytaus filialas, Banko kodas 71812
  Sąskaitos Nr. LT52 7181 2000 0170 0475
  Swedbank AB, Banko kodas 73000, SWIFT/BIC kodas HABALT22
  Sąskaitos Nr. LT96 7300 0101 3972 9738

   

  Buvusi situacija

  2005 m. bendruomenei atsikrausčius į Panaros kaimą, buvusiame tvarte buvo įrengta valgykla su virtuve ir gyvenamosiomis patalpomis. Dešimtmetį naudojamos patalpos kasmet prastėja, nes ir pats pastatas yra labai senas. Vasaros metu jame labai karšta, nes prišyla iš virtuvės, o žiemos metu atvirkščiai – šalta. Didėjant bendruomenės misijos žmonių skaičiui valgykloje tampa ankšta.

   

  Projektas

  Naujame pastate numatoma valgykla, kurioje vienu metu galėtų maitintis 50-60 žmonių. Tokiam žmonių skaičiui reikalingos ir atitinkamos maisto ruošimo patalpos su specialia įranga. Mansardiniame aukšte planuojame įrengti gyvenamuosius kambarius. Rūsyje reikalingos maisto produktų saugojimo sandėliai, katilinė ir kitos pagalbinės patalpos.

  Pastato architektūra priderinta prie esamų naujų statinių, sudarant vieną bendrą kompleksą. Sieksime, kad naujasis namas būtų energetiškai efektyvus.

  Jums pateikiame preliminarias patalpų eksplikacijas ir pastato vizualizacijas.

   

  Rusys

  Rusys

   

  Pirmas aukštas

  Pirmas aukštas

   

  Mansarda

  Mansarda

   

  Statybų eiga

  Rugpjūčio mėnesį pradėjome senojo pastato ardymo darbus.

  Rugpjūčio mėnesio pabaigoje vietoje pastato liko tik duobė. Kaip ir tikėtasi – „baseinas“.

  Rugsėjo pirmosiomis dienomis „baseiną“ puikiai sausina adatinis siurblys.

  Rugsėjo 12 d., ruošiami pastato pamatai.

  Rugsėjo 19 d., puikiai dygsta armatūra rūsio sienoms.

  Rugsėjo 20 d., sekmadienį, Pilnų namų bendruomenėje šventėme Dievo Gailestingumo koplyčios konsekravimo 5-ąsias metines. Po šv. Mišių vyko naujo gyvenamojo pastato su valgykla statybvietės ir kertinio akmens palaiminimas.

  Spalio 3 d., rūsio sienos vis dar „įpakuotos“ klojiniuose.

  Spalio 10 d., štai jau turime ryškėjančias rūsio aukšto erdves.

  Spalio 16 d., šildomos rūsio sienos ir ruošiamos rūsio aukšto grindys.

  Spalio 24 d., pardengimas pabaigos link.

  Lapkričio 7 d., duobės kaip ir nebuvę.

  Lapkričio 14 d., sumontuoti reikiami vandentiekio ir kanalizacijos šuliniai.

  Lapkričio 21 d., kol rūsyje ruošiamos šildomos grindys, viršuje ruošiamės kelti pirmojo aukšto sienas.

  Lapkričio 28 d., jau auga IZOBLOK šiltų blokelių siena.

  Gruodžio 5 d.

  Gruodžio 12 d.

  Sausio 13 d.

  Vasario 14 d.

  Vasario 20 d.

  Vasario 27 d.

  Kovo 5 d.

  Kovo 13 d.

  Balandžio 3 d.

  Balandžio 9 d.

  Balandžio 16 d.

  Gegužės 1 d.

  Gegužės 7 d.

  Gegužės 13 d.

  Gegužės 21 d.

  Gegužės 27 d.

  Birželio 4 d.

  Birželio 18 d.

  Liepos 12 d.

  Rugpjūčio 3 d.

  Rugpjūčio 15 d.

 • Dvi iškilmės

  2015 rugsėjo 20 d., sekmadienį, Pilnų namų bendruomenėje šventėme Dievo Gailestingumo koplyčios konsekravimo 5-ąsias metines. Padėkos Šv. Mišias aukojo kan. Valerijus Rudzinkas.

  Po šv. Mišių vyko naujo gyvenamojo pastato su valgykla statybvietės ir kertinio akmens palaiminimas. Palaiminimo apeigoms vadovavo kan. Valerijus Rudzinskas. Apeigų pradžioje bendruomenės moderatorius br. Laimonas Mituzas susirinkusiems pristatė būsimojo pastato projektą ir jo paskirtį, paaiškino šių palaiminimo apeigų prasmę. Reabilitacijos centro pastato kertinio akmens pašventinimo aktą pasirašė bendruomenės steigėjas g. kan. Valerijus Rudzinskas, kurio rūpesčiu šios statybos yra pradėtos. Taip pat pasirašė bendruomenės moderatorius br. Laimonas Mituzas, bendruomenės projektų vadovė Rūta Jakubonienė, architektas Edvardas Minkevičius ir Techninė statybų prižiūrėtojas Birutė Alekseriūnienė. Iškilmėje dalyvavo ir pasirašė statytojai: UAB „Dzūkijos statyba“ generalinis direktorius Alvydas Raguckas, darbų vadovas Edvardas Mačiulaitis,  gamybos direktorius Vidas Lasickas ir statybų konsultantas Remigijus Simanavičius. Savo parašais aktą patvirtino bendruomenėje dirbantys kunigai: kun. Vladas Jackūnas, kun. Jordanas Kazlauskas ir Kun. Albinas Paltanavičius. Po  akto pasirašymo kan. Valerijus Rudzinkas palaimino statybvietę ir kertinį akmenį. Visi pasirašiusieji statybų pradžią sutvirtino simboliškai uždėdami skiedinio ant kertinio akmens ir kapsulės su pasirašytu pašventinimo aktu.

 • Dėkoju Tau už gyvybę

  Susitaikymo su Dievu, atsiteisimo, vidinės ramybės atgavimo bei naujos pradžios galimybę Viešpats leido mums suprasti ir atrasti jungiantis į projektą „Dėkoju Tau už gyvybę“. Manome, kad visiems bus labai gera žinoti, jog Pilnų namų bendruomenės parke yra Dievo Gailestingumo kelias, o jame – stotys, prie kurių dėkosime už gyvybės dovaną ir apmąstysime Dievo tapimo žmogumi slėpinį, liudijantį apie pamatinį kiekvieno žmogaus pašaukimą ne tik gyventi, bet ir būti Dievo gyvenimo dalininku.

   

  Bažnyčia, kaip ir jos dieviškasis Mokytojas, visada prieš akis turi konkrečius asmenis, pirmiausia silpnuosius bei nekaltuosius, neteisingumo ir nuodėmių aukas, bet sykiu ir tuos vyrus ir moteris, kurie taip elgdamiesi susitepė juos vidujai sužeidusia kalte ir ieško ramybės bei naujos pradžios galimybės.
  Popiežius Benediktas XVI

   

  Gyvybė – pirmoji ir šventa Dievo, visos gyvybės Kūrėjo ir Tikslo, dovana. Gyvendami mokomės pažinti mylinčio Viešpaties sumanymą dėl mūsų, jį asmeniškai priimti ir save dovanoti ki­tiems. Deja, nūdienos pasaulyje intensyvėja grėsmės dieviškajai žmogaus gyvybės dovanai ir šiai pamatinei jo teisei: nesibaigia negimusių vaikelių žudymas, daugėja savižudybių, vis labiau įsi­gali priklausomybių ligos ir t. t. Trokštame dėkoti Kūrėjui už gy­venimo dovaną ir visiems skelbti viltį bei Dievo Gailestingumą, įgalinantį branginti gyvybę nuo prasidėjimo iki mirties.

   

  Tikslas – padėti žmonėms priimti ir branginti gyvybės dovaną, pamilti gyvenimą:
  • moterims, išgyvenusioms ir nuolat kenčiančioms dėl savo negimusių vaikelių, kurie galėjo išvysti šį pasaulį, viliamės suteikti galimybę išgyventi begalinį Dievo Gailestingumą ir susitaikius su Juo atgauti vidinę ramybę, pradėti atsiteisimo ir atsidavimo kelią;
  • besilaukiančioms mamoms trokštame padėti atrasti nepranokstamą Viešpaties ir mūsų Motinos Marijos pavyzdį ir globą, kad jos su dėkojimu ir pasitikėjimu priimtų naują joms patikėtą gyvybę; mąstantiems apie nenorą gyventi ar mėginusiems išeiti iš šio pasaulio norime liudyti Dievo meilę, kad jie atgautų gyvenimo džiaugsmą ir viltį;
  •priklausomybių ligų kamuojamiems esame pasiryžę liudyti gelbstinčią, gydančią ir laisvinančią Viešpaties meilę, kuri stipriausiai apsireiškia mūsų silpnume ir mažume, jei tik nuolankiai Jį priimame;
  •pagaliau kiekvieną kviečiame nuolat dėkoti Dievui už gyvybę ir gyvenimą, jo džiaugsmus, skausmus ir viltis sudėti į Gailestingojo Viešpaties rankas, kad gautume iš Jo naujo gyvenimo dovaną ir amžinybės viltį.

  Vizija. Tai vieta arba kelio fragmentai, kurie per biblinius gyvybės ir Įsikūnijimo siužetus padės apmąstyti asmeninio gy­venimo patirtis, melstis atsiteisimo malda, semtis jėgų visuomet iš Dievo rankos priimti gyvenimo dovaną ir ją branginti.

   

  Ketiname kurti trijų stočių ansamblį: Apreiškimas Marijai (Viešpaties angelas apreiškia Marijai, kad Ji taps Išganytojo Motina) – Marijos „Taip“ Dievo valiai pakeitė žmonijos istoriją, kiekvienas mūsų „taip“ Dievui pakeičia mūsų ir mūsų artimųjų gyvenimą; Marija, savo įsčiose nešiodama pasaulio Atpirkėją, lankosi pas Elzbietą ir šlovina nuostabius Dievo darbus Mag-nifcat himnu, nes Jis išaukština nuolankiuosius ir išpildo savo pažadus; Jėzaus Gimimas, kuriuo Gyvybės Kūrėjas ir Viešpats atsiduoda į žmogaus rankas kaip gležnas Kūdikis, tampa mūsų broliu, kad perkeitęs ir pašventinęs kiekvieną mūsų gyveni­mo akimirką pasidalytų savo dieviškuoju gyvenimu. Betliejus Evangelijoje primena ir kitokį, ypatingai skaudų įvykį – nekaltų kūdikių žudynes, todėl trečioji stotis turėtų tęsinį, kuris mūsų laikų piligrimui bylotų apie nusikaltimus, nukreiptus prieš kūdikio gyvybę, kviestų į atsakomybę ir atsiteisimą.

   

  „Gailestingumas – tai Dievo meilės reiškimosi būdas pasaulyje, kuriame gyvename; labiausiai ji atsiskleidžia ten, kur susiduriame su kančia, skriauda, vargu; Kristus Dievo gailestingumą įkūnija savyje ir įasmenina. Jis pats yra gailestingumas…“
  Popiežius Jonas Paulius II

   

  Pilnų namų bendruomenės broliai melsis ir darbuosis, kad šios bei būsimos Gailestingumo kelio stotys per meniškai išreikštus Išganymo istorijos akcentus atvykstantiems atskleistų gailestingą, ištikimą ir nesibaigiančią Dievo meilę, paskatintų jai atsiverti ir dalytis ja su kitais. Už projekto sėkmę Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplytėlėje kiekvieno mėnesio antrąjį šeštadienį 19 val. aukojamos šv. Mišios.

  Siekiame, kad šis projektas, kurį pavadinome „Dėkoju Tau už gyvybę“, taptų žinomas visiems Lietuvos žmonėms. Maloniai kviečiame visus prisidėti prie projekto įgyvendinimo malda, idėjomis, konkrečiais darbais bei finansine parama.

   

  Projekto  „Dėkoju Tau už gyvybę“ vadovė Vilija Bandzaitienė tel. 8 656 91211

 • Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžaigų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija

  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas).

  Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonę ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“.

   

  Projekto pradžia – 2013 m. spalio 1 d.

  Projekto pabaiga – 2015 m. birželio 30 d.

  Bendra projekto biudžeto suma – 10 000 000 litų.

  Projekto NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001

  Projektas įgyvendinamas su 10 partnerių.

   

  Projekto tikslas – padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

  Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsitraukimą į darbo rinką įgyvendinimas.

   

  Šis Projektas suteiks 540 asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, galimybę nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Planuojama, kad 152 asmenys (28 proc.), sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsidarbins arba toliau mokysis praėjus 6 mėnesiams po Projekto įgyvendinimo. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspęs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan. Po reabilitacijos jie neatneš žalos visuomenei (ypač socialinėje srityje).

  Paslaugų teikimą užtikrins 10 partnerių – ilgalaikės psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose reabilitacijos programos trukmė 12 – 18 mėnesių. Tai terapinės bendruomenės, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens sprendimas pradėti gydytis: asmenys į įstaigą atvyksta savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimą. Priklausantis nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už sveikimą ir reabilitaciją ir įsipareigoja laikytis visų bendruomenės taisyklių ir griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, savianalizė, konsultacijos bei grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, socialinių ir darbinių įgūdžių formavimas. Visose reabilitacijos įstaigose taikoma dvasinio tobulėjimo 12 žingsnių programa, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įpareigojimais bei mažesniais apribojimais. Informacija apie projekto partnerius:

  1. LPF „Nugalėtojų akademija“ www.nugaletojuakademija.lt Tel. 8 383 52122,
  8 698 08 234
  2. LPF „Prieglobstis“ www.prieglobstis.org Tel. 8 682 16109
  3. LPF „Vilties švyturys“ www.viltiessvyturys.lt Tel. 8 347 46117,
  8 699 24963,
  8 682 79362,
  8 600 24637
  4. „Pilnų namų bendruomenė“ www.pnb.lt Tel. 8 698 87006
  5. VšĮ „Sugrįžimas“ www.sugrizimas.lt Tel. 8 600 23079,
  8 698 10497,
  8 374 08899
  6. VšĮ „Meikštų dvaras“ www.meikstudvaras.lt Tel. 8 386 45631
  7. VšĮ „Apsisprendimas“ www.apsisprendimas.lt Tel. 8 605 16218
  8. VšĮ „Pusiaukelis“ www.pusiaukelis.lt Tel. 8 648 58033,
  8 673 72614
  9. VšĮ „Gabrielius“ www.gabrielius.lt Tel. 8 67474220
  10. „Socialinės adaptacijos asociacija“ www.saa.lt/ Tel. 8 614 18784
 • Pirmasis Lietuvoje sertifikuotas pasyvus namas

  KAS TAI – PASYVUS NAMAS?

  Kelis paskutinius dešimtmečius pasaulyje kalbama ir diskutuojama apie gamtos išsaugojimą, o pastaraisiais metais daug dirbama, siekiant sumažinti energetinių resursų naudojimą, tad vis populiaresni tampa energetiškai efektyvūs namai. Pasyvus namas – tai naujos koncepcijos energetiškai efektyvus pastatas. Jau dabar Europoje stengiamasi pastatus projektuoti ir statyti taip, kad pastatui šildyti reikėtų kuo mažiau iškastinių ar kitokių energijos išteklių.

  Pasyvaus namo idėja

  Pasyvaus namo idėja

   

  Pasyviu namu paprastai vadinamas toks namas, kurio energijos poreikis yra itin mažas. Pasyvus namas sunaudoja tik ketvirtadalį arba dar mažiau standartiniam namui reikalingos energijos. Pasyvūs namai įprastai neturi atskiros šildymo sistemos. Jiems pakanka rekuperacinės vėdinimo sistemos. Pasyvaus būsto efektyvumas paremtas efektyvia pastato šilumos izoliacija bei padidintu atitvarų sandarumu.

  ISTORIJA

  Pasyvių namų koncepcija yra pakankamai nauja. Pirmieji pasyvūs namai buvo pastatyti Vokietijoje 1989 metais ir šiuo metu tokių namų pasaulyje yra per 10 tūkstančių. Daugiausiai energiškai efektyvių namų yra statoma Austrijoje ir Vokietijoje. Keli šimtai tokių namų yra pastatyti ir Švedijoje.
  Pasyvių namų pradininku laikomas daktaras Wolfgang’as Feist’as, kuris 1996 metais Vokietijos Darmštato mieste įsteigė Pasyvaus Namo Institutą (Passivhaus Institut), tiriantis tokių namų efektyvumą ir teikiantis rekomendacijas projektuotojams. Pagal pasyvių namų technologiją projektuojami ir statomi ne tik gyvenamieji namai, bet ir biurų pastatai, mokyklos bei kiti visuomeniniai statiniai.
  Per dvidešimt metų buvo atlikta daug išsamių tyrimų, kaip įvairūs veiksniai įtakoja pastatų termostatines savybes, tiek statybų metu, tiek eksploatuojant. Sukurtos apskaitos programos ir statybos technologijos. Suformavus pastatus, atsirado galimybė plačiai pradėti naudoti pasyvius namus ne tik Vokietijoje, bet ir visose Europos šalyse. Šių namų statybai naudojamos šiuolaikinės statybinės medžiagos ir konstrukcijos bei naujausia inžinerinė įranga.

  PASYVAUS NAMO SAVYBĖS

  Mažai energijos sunaudojančių namų konstrukcijose šilumą izoliuojantis sluoksnis paprastai yra geresnis (storesnis) už įprastų namų šilumos izoliaciją ir projektuojamas taip, kad nebūtų jokių šiluminių tiltelių ir kad šilumos nuostoliai per atitvaras būtų minimalūs. Pastatų išorinės atitvaros yra sandarios, todėl viduje nėra skersvėjų, o šiluma patalpoje pasiskirsto tolygiai. Šilumos praradimai per vėdinimo sistemą (rekuperatorių) su aukštu šilumos grąžinimo koeficientu yra minimalūs. Todėl trūkstamas energijos kiekis šildymui gali būti padengiamas naudojantis paprastais sprendimais.

  PASYVAUS NAMO KRITERIJAI

  Energijos šildymui sunaudojama mažiau nei 15 kWh /(m² per metus).
  Šildymo apkrova – iki 10 W/m².
  Pirminės energijos sunaudojama iki 120 kWh /(m² per metus).
  Oro kaitos norma prie 50 Pa slėgio turi būti iki 0,6/h.

  šilumos poreikis

  Pasyvaus namo patalpų apšildymui sunaudojama labai mažai energijos – mažiau nei 15 kWh/m² per metus. Palyginimui, šiuolaikinius reikalavimus atitinkantis namas suvartoja vidutiniškai 100 kWh energijos vienam kvadratiniam metrui šildyti per metus.

   

  PASYVAUS NAMO PRIVALUMAI

  Energiškai efektyvus namas turi daug aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių naudos aspektų. Neabejotina ir tai, kad ir patys pasyvaus namo gyventojai įgyja nemažai privalumų. Lyginant su kitais panašaus tipo energiškai efektyviais pastatais, pasyvus namas yra kur kas ilgaamžiškesnis ir reikalauja mažiau priežiūros.
  Aukštesnė gyvenimo kokybė ir komfortas.
  Sumažinta CO2 tarša – Vidutinio dydžio gyvenamasis namas per metus į atmosferą išmeta iki 6,000 kg CO2. Gyvenant tokio pat dydžio pasyviame name, atmosferos tarša sumažėja iki 2,100 kg CO2 per metus.
  Triukšmo lygio mažinimas – Storesnės ir gerai apšiltintos atitvarinės konstrukcijos geriau apsaugo nuo išorės triukšmo, o tai paprasčiausiai reiškia tylesnius kambarius ir geresnį poilsį netoli triukšmo zonų esančiose vietose.
  Šiluminis komfortas (taip pat ir vasarą).
  Geresnės kokybės vidaus oras. Šviežias gaivus oras.
  Pastovi drėgmė ir temperatūr.a
  Lengvesnė priežiūra.
  Mažos šildymo išlaidos – Pasyvus namas sutaupo mažiausiai 75 proc. Šildymui reikalingos energijos per metus.
  Mažos eksploatacinės išlaidos
  Didesnė ir stabili pastato vertė – Parduodant energiškai efektyvų namą, jo pardavimo kaina bus iki 30 proc. didesnė už įprastinio namo kainą.
  Projektavimo laisvė
  Mažiau techninės įrangos
  Mažiau priklausomybės nuo importuojamų energinių resursų

   

  PROJEKTO PRISTATYMAS

  Pilnų namų bendruomenė vykdo specifinę ir išskirtinę veiklą – asmenų priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų socialinę psichologinę reabilitaciją, t. y. padeda alkoholikams ir narkomanams grįžti į blaivų gyvenimo būdą. Šią misiją bendruomenė vykdo nuo 2001 metų. 2005 metais bendruomenė išsikėlė į nuošalų vienkiemį Nacionaliniame Dzūkijos parke ir nuosavybės teise įgijo žemę bei senus pastatus. Vienas gyvenamasis namas ir trys ūkiniai pastatai statyti 1930 metais. Akivaizdu, kad pastatai nėra pritaikyti gyventi žmonėms. Nėra visų būtiniausių patogumų: elektros, vandentiekio ir kanalizacijos, šildymo sistemų. Bendruomenei teko pakeisti esamų pastatų paskirtį ir pritaikyti savo reikmėms. Buvo įrengti gyvenamieji kambariai, valgomasis su virtuve, koplyčia ir administracijos kabinetas.

  2011 metais bendruomenei teko nelengva užduotis – pagerinti gyvenimo sąlygas ir pastatyti gyvenamąjį namą skirtą tikslinės grupės žmonėms. Užduotis nepaprasta, nes bendruomenė nėra pelno siekianti organizacija, veikia labdaros pagrindais. Užduotis tapo dar sunkesnė, kuomet buvo nutarta, kad būsimasis pastatas turi būti energetiškai efektyvus ir organiškai įsilieti į bendruomenės kuriamą žmogui draugišką aplinką.

  Atsižvelgiant į priklausomų asmenų sveikimo programos reikalavimus, suprojektuotas vieno aukšto pastatas su mansarda ir rūsiu. Tai skiriasi nuo kitų laikiną globą teikiančių socialinių įstaigų apgyvendinimo sąlygų. Bendruomenėje klientai gyvena iki 18 mėnesių. Pastate numatomi gyvenamieji kambariai 20-čiai tikslinės grupės žmonių ir dviem reziduojantiems darbuotojams, kabinetai psichologui, socialiniam darbuotojui, priėmimo kambarys bei kabinetas administracijos darbuotojams. Rūsyje numatomos kitos pagalbinės patalpos: susirinkimų kambarys, dušinė, skalbykla, katilinė ir kitos pagalbinės ūkinės patalpos. Mažai energijos naudojantis pastatas prisidės prie bendruomenės teikiamų paslaugų prieinamumo didinimo, sukurs normalias gyvenimo sąlygas klientams ir tinkamas darbo vietas specialistams.

  Jau pastato projektavimo metu buvo aišku, kad būsimasis statinys sulaužys pasyvių namų architektūros stereotipą. Architektūros sprendiniai įgyvendinti, atsižvelgiant į Dzūkijos nacionalinio parko reikalavimus.
  Naujasis statinys sertifikuojamas Vokietijos „Passivhaus Institut“.
  Objektas pradėtas statyti 2011 m. liepos 1 d.

   

  EKSPLIKACIJOS

  Rūsio aukšto eksplikacija.

  Rūsio aukšto eksplikacija.

   

  Pirmo aukšto eksplikacija.

  Pirmo aukšto eksplikacija.

   

  Mansardos aukšto eksplikacija.

  Mansardos aukšto eksplikacija.

   

  PROJEKTUOJAMO NAMO BENDROJI INFORMACIJA

  Gyvenamų patalpų plotas: 589,0 m2

  Apvalkalo tūris: 1950,0 m3

  Projektuojama vidaus temp.: 20° C

  Projektuojama vidaus oro drėgmė: 40-50 %

  C02 kiekis: < 1000 ppm

  Išorinės siena U dydis: 0,10 W/m2K

  Rūsio siena U dydis: 0,12 W/m2K

  Stogas U dydis: 0,108 W/m2K

  Stogas horizontalus U dydis: 0,07 W/m2K

  Grindys U dydis: 0,11 W/m2K

  Langų Uw dydis: 0,80 W/m2K

  Išorinės durys UD dydis: 0,80 W/m2K

  Rekuperatorius su šilumos grąžos naud. koef: 90 %

  Infiltracijos koef.: < 0,5 h 1

  Šildymo poreikis: 15 kWh/m2a

   

  PASTATO KONSTRUKCIJOS

  Sienos

  Rūsio sienos – monolitas apšiltintas putų polisterolo Neoporas λ=0,032 W/mxK, storis 150 mm + 100 mm. Kitos sienos – monolitinės naudojant VELOX klojinių sistemą, sistemoje integruotas putų polistirenas Neoporas λ=0,032 W/mxK 200 mm. Iš lauko papildomai apšildant mineraline vata ISOVER KL35 λ=0,035 W/mxK 70 mm, ir priešvėjine plokšte ISOVER RKL31 λ=0,031 W/mxK 30 mm. Rūsio grindys apšiltintos EPS100 λ=0,035 W/mxK 300 mm.

   

  Stogas

  Palėpės denginys šildomas mineraline vata ISOVER KL35 λ=0,035 W/mxK 125 mm + 125 mm + 200 mm. Stogo sandarumas užtikrinamas plėvele ISOVER VARIO KM Duplex UV. Ši plėvelė tarpusavyje suklijuojama lipnia juosta VARIO KB1. Dar papildomai KL35 λ=0,035 W/mxK 50 mm.

   

  Langai

  Langų Uw< 0,80 W/m2K. Įstatyto lango Uinstaiiation < 0,85 W/m2K. Lango rėmas iš profilio PVC profilio Aluplast Energeto 8000 /foam inside: lango rėmo Uf< 0,68 W/m2K. Stiklinimas iš stiklo paketų 4GNRG-18AR-4-18AR-4GNRG: stiklo Ug= 0,60 W/m2K, stiklo g-value = 0,61 (saulės energijos pralaidumas), šviesos laidumas/atspindėjimas – 72/16%, paketo storis 44 mm. Stiklo paketo rėmelis “Svvisspacer V”, ipg= 0,027 W/mK.

   

  Lauko durys

  Išorinių pastato durų UD< 0,80 W/m2K, pagal pagal EN 1121. Įstatytų durų UD.instaiiation < 0,85 W/m2K. o Oro skverbties klasė pagal EN 12207, Q100pa< 2,0 m3/(hm).

   

  Vėdinimo sistema

  Parinktas rekuperacijos įrenginys Ned Air b.v. WTA HR 1000.

   

  Šildymo sistema

  Šildymo sistema projektuojama, pagal reikalaujamą šilumos poreikį-14900 kWh/a (15 kWh/m2a). Projektuojamas tik grindinis šildymas. Šilumos šaltinis – geoterminis šilumos siurblys su vertikaliais grunto kolektoriais. Parinktas įrenginys STIEBEL ELTRON WPF 16, 16,2 kW, kuris taip pat ruoš karštą vandenį. Karštą vandenį taip pat ruoš saulės kolektoriai FK Solinas 3 8 vnt., bendras absorberio plotas 11,2 m2.

 • Dievo gailestingumo koplyčios statyba

  Sutarties pasirašymas 2009 m. birželio 15 d.

  Pilnų namų bendruomenė pasirašo statybos darbų sutartį su UAB “Dzūkijos statyba”.

  2009 m. birželio 22 d. pradėti žemės darbai.

  2009 m. liepos 2 d. didelis geltonas bokštinis kranas dengia dangaus skliautą virš bendruomenės, o apačioje meistrai intensyviai ruošia klojinius pamatams.

  Tvirtiems pamatams būtinas tvirtas pagrindas, be armavimo tinklo neapseisi. Ir štai istorinis įvykis – pirmasis betonas pilamas į klojinius.

  Pamatų šventinimas 2009 m. liepos 4 d.

  Jo Ekscelencija Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pašventina statybvietę ir kertinį akmenį. Iškilmėje dalyvauja tikintieji iš visos Lietuvos.

  Darbai įsibegėja

  Liepos 10 d. ant skietėjusių pamatų ruošiamos rūsio sienų gelžbetoninės konstrukcijos. Liepos 16 d. pirmieji klojiniai užpildomi betono mišiniu.

  Prieš užpilant klojinius betonu, išvedžiojami elektros ir kitų komunikacijų tinklai. Liepos 20 d. toliau auga klojinių siena.

  Liepos 28 d. rūsio sienos tepamos specialia hidroizoliacine mastika, kad apsaugotų nuo drėgmės patekimo į rūsį.

  Rugpjūčio 5 d. dalis rūsio uždengiama perdengimo plokštėmis. Rūsio sienos apšiltinamos putopolistirenu.

  Rugpjūčio 17 d. apšiltintos rūsio sienos užpilamos sutankintu smėliu. Ruošiamas monolitinis perdengimas.

  Rugpjūčio 20 d. meistrai ruošia cokolio apdailą. Ruošiamos pirmo aukšto sienų gelžbetonio konstrukcijos.

  Rugsėjo 2 d. dalis koplyčios sienų išlukštentos iš klojinių džiūva saulėje, kita dalis dar tik ruošiamos užpilti betonu. Cokolio apdaila beveik baigta. Įpusėtos virinti varpinės konstrukcijos. Rūsyje įrengiamas grindų apšildymas ir paklojamas armavimo tinklas. Laiptai ruošiami betonavimui.

  Rugsėjo 10 d. ant pietinės ir šiaurinės sienos sumontuojami mediniai murlotai. Prie jų bus tvirtinamos stogo konstrukcijos.

  Rugsėjo 22 d. sienos vis kyla ir kyla aukštyn, sumontuotos pirmosios stogo konstrukcijos.

  Spalio 6 d. 5 val. ryto į kiemą įriedėjo „Atgimstančių varpų“ mikroautobusas. Iš piečiausios Lenkijos dalies, savo kelionės pabaigą pasiekė 3 naujosios koplyčios varpai. Bendruomenės vyrai, padėjo iškrauti vieną už kitą sunkesnius varpus.

  Kiekvieną iš varpų puošia bendruomenės ženklas ir pagaminimo metai. Taip pat liejykla įliejo savo liejyklos herbą. Pagal senas tradicijas, kiekvienas varpas turi turėti savo vardą. Mūsų varpai ne išimtis. Mažiasias 150 kg. varpas skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei. Ant jo išlietas Aušros vartų Marijos bareljefas ir užrašas “ŠVENČIAUSIOJI MERGELE MARIJA, GAILESTINGUMO MOTINA, MELSKI UŽ MUS!”.

  Viduriniojo svoris siekia 250 kg. Jis skirtas vsiems Dievo angelams ir šventiesiems: “DIEVO ANGELAI IR ŠVENTIEJI, MELSKITE UŽ MUS!”. Paties didžiausio varpo svoris – 500 kg. Jis skirtas pagerbti Dievo Gailestingumui. Po Švenčiausios trejybės bareljefo užrašyta “DIEVO GAILESTINGUME, IŠ ŠVENČIAUSIOSIOS TREJYBĖS SLĖPINIO TRYKŠTANTI VERSME, PASITIKIU TAVIMI!”

  Galiausiai baigtos montuoti stogo konstrukcijos. Meistrai akmens vata apšiltino pietinę ir šiaurinę pastato sienas.

  Koplyčios rūsyje taip pat intensyviai vyksta darbai. Išvedžioti vėdinimo kanalai, išvedžioti silpnų srovių tinklai. Sienos ruošiamos tinkavimo darbams.

  Rūsyje jau paruošta grindinio šildymo sistema. Katilinėje jau stovi vėdinimo įrenginys. Laukiame atgabenant šilumos siurblio, kuris gamins šilumą pastatui apšildyti.

  Spalio 15 d. baigiamos mūryti vakarinė ir rytinė sienos. Aiškiai matyti langų ir durų angos. Tikimės, kad laikui bėgant, kai kuriuos langus papuoš vitražai.

  Šiaurinė ir pietinė apšildytos sienos apkalamos maumedžio dailylente. Didžioji dalis stogo jau padengta plėvele ir apkalta grebėstais. Koplyčios viduje, grindys šildomos putų polisterolio plokštėmisi. Čia taip pat bus įrengtas grindinis šildymas.

  Spalio 20 d. toliau tęsiami fasado šiltinimo darbai. Pirmajame aukšte klojamas UPONOR grindinio šildymo vamzdis.

  Spalio 25 d., sekmadienį, Pilnų namų bendruomenėje vyko būsimosios Dievo Gailestingumo koplyčios varpų šventinimo iškilmė. Šv. Mišias tą dieną aukojo ir varpus pašventino Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, dalyvaunat svečiams kunigams.

  Po pašventinimo varpams laikas keliauti į bokštą. Spalio 28 d. Vidurinis varpas tvirtinamas prie bokšto konstrukcijų. Vėliau bokštas su trimis varpais bus užkeltas ant koplyčios stogo.

  Lapkričio 2 d. bokštas krano pagalba užkeliamas ant koplyčios. Tuo metu meistrai skubinasi įstatyti langus. Sinoptikai praneša orų atšalimą.

  Lapkričio 4 d. įstatyti visi koplyčios langai. Katilinėje sumontuotas STIEBEL ELTRON šilumos siurblys, veikiantis oras-vanduo principu, pasiruošęs dirbti. Šildomame pastate ir darbininkams dirbti smagiau.

  Viduje sienos ruošiamos tinkavimui. Stogas iš vidaus šiltinamas akmens vatos dvigubu sluoksniu.

  Lapkričio 6 d. iškrito pirmasis artėjančios žiemos sniegas. Tačiau darbai nesustoja. Stogdengiai atkakliai gontas po gonto dengia stogą.

  Lapkričio 12 d. koplyčios rūsyje ir pirmajame aukšte tinkuojamos ir glaistomos sienos. Lauke, aplink koplyčią, montuojama lietaus vandens surinkimo sistema.

  Lapkričio 30 d. rūsyje baigiamos klijuoti keraminės plytelės. Koplyčios stogas galutinai apšiltintas, meistrai ruošia karkasą medinio plafono pakalimui.

  Gruodžio 4 d. rūsyje išdažytos sienos, montuojamos pakabinamos lubos, instaliuojamas apšvietimas. Tuo metu aplink koplytėlę įpusėjamas kloti trinkelių takas.

  Gruodžio 10 d. plytelių klojėjai klijuoja paskutines plyteles. Plafonas baigtas kalti.

  Rūsyje galiausiai įstatomos durys, darbai visiškai baigti, paskutinis darbelis – viską išplauti keletą kartų.

  Gruodžio 20 d. iki pirmojo sniego ir šalnų, baigti svarbiausi lauko darbai. Apželdinimo darbus pratęsime pavasarį. Viduje taip pat viskas parengtą, dažytojai atlieka paskutiniuosius potėpius.

  Šviesi ir dažais kvepianti koplyčia laukia pirmųjų lankytojų – statybos komisijos narių. UAB “Atgimstančių varpų” inžinierius Saulius Stulpinas derina varpų skambinimo elektroniką. Inžinierius stengiasi, kad sekmadienį skambėtų nors vienas varpas, kol kiti bus paruošti darbui.

  Gruodžio 22 d. Atsakinga diena. Svečiuose statybos darbų priėmimo komisija. Komisijos nariai apžiūri, ar koplyčia pastatyta pagal projektą, ar visi dokumentai tvarkingi.

  Kuomet viskas patikrinta, galima padaryti ir bendrą nuotrauką atsiminimui.

  Gruodžio 23 d. Sulaukiame laiškanešio su džiugia naujiena. Jo rankose laiškas, kuriame 2009 m. gruodžio 18 d. Jo Ekscelencijos Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos pasirašytas leidimas aukoti šv. Mišias naujoje koplyčioje.

  Gruodžio 24 d., lygiai 22 val. suskambėjus varpui, drauge su kunigu Valerijumi Rudzinsku visi išėjome pašventinti Prakartėlės prie senosios koplytėlės. Nuo ten visi iškilmingai žengėme į naująją koplyčią. Naujoje koplyčioje, vadovaujant kun. Valerijui Rudzinskui, pirmą kartą buvo aukojamos Kalėdų nakties Mišios.

  2010 m. vasario 13 d., į koplyčią atkeliauja centinis paveikslas. Paveikslą nutapė dailininkas Arūnas Daugėla pagal Carl Bloch „Gethsemane“.

  2010 m. vasario 14 d., šv. Valentino dieną, atvykusieji į sekmadienio pamaldas, galėjo pasidžiaugti išvydę centrinio altoriaus paveikslą. Tuo akių ir širdžių džiaugsmu bendruomenės steigėjas kunigas Valerijus Rudzinskas dalinosi pamokslo metu, pirmiausia tardamas padėkos žodžius, savo aukomis prisidėjusiems prie šio paveikslo nutapymo.

  2010 m. kovo 3 d. atgabenamas rėmas Mergelės Marijos ikonai. Ilgai saugota naujoji ikona įrėminama ir pakabinama jai skirtoje vietoje.

  2010 m. kovo 6 d., pirmąjį mėnesio šeštadienį, skirtą Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbei, susirinko daugybė bendruomenės bičiulių ir maldininkų į naujos Marijos Visų Karalienės ikonos šventinimą.

  Ikonos dailininkė Danguolė Paulauskaitė – Kiseliovienė. Rėmo autorius – dailininkas Vidas Stepanavičius. Rėmo auksavimo darbus atliko dailininkė restauratorė Audronė Čižienė. Senoji ikona padovanota Vilniaus Universitetinių klinikų Onkologijos institutui 2010 kovo 16 d.

  2010 m. balandžio 16 d. pradedame apželdinimo darbus aplink koplyčią. Pirmiausia pasėjame žolytę. Rudeniop tikimės vešlaus žalio kilimo.

  2010 m. gegužės 13 d. įstatomas vitražas pagamintas Zenono Vaičekonio dirbtuvėse. Vitražas pašventintas birželio 20 d. Vitražą paaukojo Laimutė Anužienė.

  2010 m. birželio 3 d. įrėminamas Gailestingojo jėzaus paveikslas.

  2010 m. birželio 8 d. įrengiamas apšvietimas aplink koplyčią, kad žiemą, anksti sutemus, visi rastumėme kelią koplyčios link.

  2010 m. birželio 22 d. sumontuojamas balto ir žalio marmuro altorius ir ambona, Mišių aukos stalas pagamintas Trakų dirbtuvėse.

  2010 m. rugpjūčio 6 d. atgabenamas centrinio paveikslo rėmas, po pusdienio jau pakabintas ant sienos.

  2010 m. rugpjūčio 8 d. pašventinami centrinio altoriaus ir restauruotas Gailestingojo Jėzaus paveikslai.

  2010 m. rugpjūčio 25 d. įrengiamas vargonų fasadas, jau vėliau, lapkričio mėnesį sulauksime ir pačių vargonų.

  2010 m. rugsėjo 1 d. atvežami stacionarūs suolai.

  2010 m. rugsėjo 14 d. įrengiama stacionari aukštos kokybės įgarsinimo sistema. Piligrimai, kurie netilps koplyčioje, pamaldas galės girdėti lauke arba rūsyje.

  2010 m. rugsėjo 15 d. įrengiama svarbiausia koplyčios vieta – tabernakulis.

  Koplyčios konsekrascijos iškilmė

  2010 m. rugsėjo 19 d. per du tūkstančius piligrimų iš visos Lietuvos ir svetur Pilnų namų bendruomenės kvietimu atvyko į džiugią šventę – naujos Dievo Gailestingumo koplyčios pašventinimo iškilmes.
 • Namų ūkio pastatas su pirtimi ir viešaisiais tualetais

  NAMŲ ŪKIO PASTATAS SU PIRTIMI IR VIEŠAISIAIS TUALETAIS

  Šiaurinis ir vakarinis fasadai

  Pietinis ir rytinis fasadai

  Patalpų eksplikacija

  Darbų pradžia 2007 m. rugsėjo 25 d.

  Atliekamas būsimojo pastato ašių nužymėjimas ir įrengiami pamatai.

  Mūrijamos sienos ir kaminai.

  Artėjant žiemai, skubama įrengti stogo konstrukcijas.

  Sumontuojama viešųjų tuoletų įranga.

  Pirties garinė įrengiama laikantis visų reikalavimų.

  2008 m. kovo mėnesio pirmąjį šeštadienį pirtis paruošta naudojimui.

  2008 m. pavasarį dengiamas stogas ir ruošiama fasado dailylentė.

  Gegužės paskutinįjį šeštadienį tualetai paruošti naudojimui.

  Lieka sutvarkyti aplinką.

  Žiemą sutinkame gražiai susitvarkę.

 • Pilnų namų bendruomenės buitinių nuotekų valymo sistema

  NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS

  Pilnų namų bendruomenė 2007 metais laimėjo ir įgyvendino projektą „Pilnų namų bendruomenės buitinių nuotekų valymo sistema“, kurį subsidijavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Projekto sąmatinė vertė 105 430 litų. Projekto įgyvendinimui fondo skirta subsidija (70%) sudarė 73 801 litą, bendruomenės lėšos (30%) – 31 629 litai. Projekto rangovai: „UAB August ir Ko“ ir „UAB Varėnos statyba“.

  Projekto metu bendruomenėje įrengti biologiniai valymo įrenginiai, kuriuos pagamino „UAB August ir Ko“. Šio projekto įgyvendinimas prisidėjo prie ES direktyvų įgyvendinimo Lietuvoje.

  Nuotekoms valyti įrengti B-90 tipo biologiniai valymo įrenginiai, sumontuota riebalų gaudyklė.

  2008 m. gruodžio 23 d. atvykę LAAIF atstovai apžiūrėjo sumontuotus įrenginius ir juos teigiamai įvertino. Komisijos nariai džiaugėsi tikslingai panaudotomis fondo lėšomis, taip pat džiaugiasi ir bendruomenė, galėdama savo veikla prisidėti prie Lietuvos gamtos išsaugojimo.

 • Pilnų namų bendruomenės klientų integracija į darbo rinką

  Pagrindinis projekto tikslas – padėti socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

  Projekto finansavimas padeda užtikrinti kompleksines paslaugas reabilitaciją atliekantiems asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų, suteikiant jiems kokybiškas laikino apgyvendinimo, socialines psichologines bei integracijos į socialinę aplinką bei darbo rinką paslaugas.

  Projekto metu ketinama išplėsti teikiamų paslaugų rinkinį, papildomai teikiant profesinio mokymo paslaugas, kurios yra būtinos, siekiant palengvinti asmenų integraciją į visuomenę ir darbo rinką po reabilitacijos laikotarpio.

  Projekto metu nupirktos naujos mokymo priemonės, kryžminio finansavimo lėšomis atliktas apgyvendinimo patalpų remontas ir įrengta mokymo klasė prisidės prie esamų paslaugų kokybės gerinimo.

  Siekiant pagrindinio projekto tikslo, yra numatomi šie uždaviniai:
  1. Suteikti tinkamą ir prieinamą kompleksinę socialinę – psichologinę pagalbą asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų;
  2. Suteikti projekto dalyviams profesinį mokymą ir padėti integruotis į darbo rinką;
  3. Kelti darbuotojų, dirbančių su asmenimis, priklausomais nuo psichoaktyvių medžiagų, kvalifikaciją.

   

  Pilnų namų bendruomenėje teikiamos paslaugos

  Laikinojo apgyvendinimo
  Maitinimo
  Darbo terapijos
  Psichologinės pagalbos
  Socialinio darbo
  Užimtumo
  Profesinio konsultavimo
  Laisvalaikio organizavimo
  Informavimo ir konsultavimo
  Dvasinės terapijos
  Savitarpio pagalbos

   

  Neformalus profesinis mokymas

  • Kompiuterinio raštingumo pradmenų paskaitos
  • Smulkiųjų želdynų prižiūrėtojų ruošimas
  • Psichologo konsultacijos
  • Socialinių įgūdžių ugdymas
  • Sveikos psichologinės, socialinės aplinkos užtikrinimas dieną
  • Sveikos psichologinės, socialinės aplinkos užtikrinimas naktį

   

  Projekto dalyvių integravimas į visuomenę ir darbo rinką

  • Socialinio darbuotojo konsultavimas
  • Profesinis konsultavimas
  • Pagalba integruojantis į darbo rinką

   

  Projektą remia:

 • Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant lauko inžinierinius tinklus Pilnų namų bendruomenėje

  VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMAS

  2007 metais Pilnų namų bendruomenė laimėjo ir kartu su Varėnos rajono savivaldybe įgyvendino projektą “Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant lauko inžinierinius tinklus Pilnų namų bendruomenėje”. Projekto sąmatinė vertė 127 tūkstančiai litų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programą 2007 metams, projekto įgyvendinimui skyrė 112 tūkstančių litų. Bendruomenė kofinansavo projektą ir skyrė 15 tūkstančių litų. Projekto rangovas “UAB Varėnos statyba”.

  Įrengiant lauko inžinierinius tinklus ekskavatoriai skersai ir išilgai išrausė visą bendruomenės teritoriją. Paklota 250 m vandentiekio vamzdyno ir 400 m nuotekų tinklų bei įrengtas 71 metro gylio artezinis vandens gręžinys.

  Bendruomenės vyrai savo jėgomis surentė mažutį namelį virš artezinio gręžinio. Jame nuo atmosferos poveikio slėpsis vandens hidroforas ir vandens valymo įrenginiai.

 • Vaistažolių ūkis Panaroje kaip aplinkai palankaus ūkininkavimo Dzūkijos nacionaliniame parke pavyzdys

  Pagrindinis projekto tikslas – vaistinių ir prieskoninių augalų kultivavimas kaip netradicinė, palanki aplinkai ūkininkavimo plėtra Dzūkijos nacionaliniame parke, Nemuno slėnio apsauginėje zonoje.

  Palankus aplinkai ūkininkavimas yra veikla, kurios metu išlaikoma svarbi gamtovaizdžio mozaikos biologinė įvairovė, paliekant atviras erdves ir vystant ekologinį ūkį. Tokios veiklos propagavimas – alternatyva tradiciniam ūkininkavimui, kuris neturi perspektyvos šiame regione.

  Projekto metu, Pilnų namų bendruomenė taip pat skleis informaciją ir dalinsis patirtimi apie saulės energijos panaudojimą žemės ūkyje, t.y. vaistinių augalų džiovinimo procese.

  Kultivuojant vaistinius ir prieskoninius augalus, Pilnų namų bendruomenė, įgyvendindama savo misiją padėti socialinio paribio žmonėms, taikys darbo terapiją, kurios metu įgyjami nauji įgūdžiai ir žinios. Įgyta patirtimi ir žiniomis bendruomenė dalinsis ir su kaimyninėms bendruomenėmis.

  Projektas suteiks galimybę vietiniams gyventojams susipažinti praktiškai su vaistinių ir prieskoninių augalų kultivavimo perspektyvomis.

Mūsų rėmėjai: