"Dvi iškilmės"

2015 rugsėjo 20 d., sekmadienį, Pilnų namų bendruomenėje šventėme Dievo Gailestingumo koplyčios konsekravimo 5-ąsias metines. Padėkos Šv. Mišias aukojo kan. Valerijus Rudzinkas.

Po šv. Mišių vyko naujo gyvenamojo pastato su valgykla statybvietės ir kertinio akmens palaiminimas. Palaiminimo apeigoms vadovavo kan. Valerijus Rudzinskas. Apeigų pradžioje bendruomenės moderatorius br. Laimonas Mituzas susirinkusiems pristatė būsimojo pastato projektą ir jo paskirtį, paaiškino šių palaiminimo apeigų prasmę. Reabilitacijos centro pastato kertinio akmens pašventinimo aktą pasirašė bendruomenės steigėjas g. kan. Valerijus Rudzinskas, kurio rūpesčiu šios statybos yra pradėtos. Taip pat pasirašė bendruomenės moderatorius br. Laimonas Mituzas, bendruomenės projektų vadovė Rūta Jakubonienė, architektas Edvardas Minkevičius ir Techninė statybų prižiūrėtojas Birutė Alekseriūnienė. Iškilmėje dalyvavo ir pasirašė statytojai: UAB „Dzūkijos statyba“ generalinis direktorius Alvydas Raguckas, darbų vadovas Edvardas Mačiulaitis,  gamybos direktorius Vidas Lasickas ir statybų konsultantas Remigijus Simanavičius. Savo parašais aktą patvirtino bendruomenėje dirbantys kunigai: kun. Vladas Jackūnas, kun. Jordanas Kazlauskas ir Kun. Albinas Paltanavičius. Po  akto pasirašymo kan. Valerijus Rudzinkas palaimino statybvietę ir kertinį akmenį. Visi pasirašiusieji statybų pradžią sutvirtino simboliškai uždėdami skiedinio ant kertinio akmens ir kapsulės su pasirašytu pašventinimo aktu.

Mūsų rėmėjai: