"Kas yra rekolekcijos?"

diak. Lukas Skroblas

Kas yra rekolekcijos

„Rekolekcijos“ kyla iš lotyniško žodžio „recolere“, reiškiančio „atnaujinti“, „atstatyti“, „atgauti“. Krikščioniškoje erdvėje šis terminas įgavo „santykio su Viešpačiu atnaujinimo“ prasmę. Tai dviejų ar daugiau dienų laikas, išgyvenamas nuošalioje vietoje, laikantis kiek galima tylos. Pirminis tikslas – atsidėti Dievo Žodžio klausymui, apmąstymui ir maldai. Siekinys – atgaivinti bendrystę su Viešpačiu, gyvenimą Dieve, klausyti tam, kad gyventume, gyventi, kad klausytume. Pranašas Izaijas sako: „Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą“ (Iz 55, 3).

Šiam tikslui žmogus kviečiamas sugrįžti į save ir į Dievą. Šv. Augustinas sako: „Sugrįžk į savo širdį, o iš jos – į Dievą, nes kelias nuo tavo širdies į Dievą nėra ilgas“. Tokiam sugrįžimui reikia pastangos palikti nuošaliau kasdienius rūpesčius, susikaupti, nutilti savyje, aplink mus ir atverti savo širdies ausis. Kadangi Dievo balsas visuomet gali būti uždusintas visokio į mus besiskverbiančio triukšmo, rekolekcijų laikas kviečia atnaujinti dėmesį ženklams, kurie mums byloja Dievo savęs dovanojimą, o tai ir yra sugrįžimas į Dievą. Dievas praeina šalia mūsų tarsi ant pirštų galiukų, o jį gali išgirsti tik tas, kuris klauso dėmesingai savo širdies ausimis.

Rekolekcijos būna bendruomeninės arba asmeninės. Bendruomeninės visuomet lydimos mokymų. Jų metu galimi dvasiniai pokalbiai, palydėjimas. Asmeninių rekolekcijų metu tikintysis savarankiškai apmąsto biblinius tekstus ir, jei gali, susitinka su dvasiniu palydėtoju.

Rekolekcijos dažnai organizuojamos gavėnios ir advento metu, kad padėtų pasiruošti vaisingiau švęsti Kristaus Velykų ir Įsikūnijimo slėpinius. Popiežius Benediktas XVI apie gavėnios laiką štai ką pasakė: „Autentiška ir pagrindinė gavėnios laiko programa – klausytis tiesos žodžio, gyventi tiesose, sakyti tiesą, veikti laikantis tiesos ir atstumti nuo savęs melą, nuodijantį žmogiškumą ir atveriantį vartus į kiekvieną negerovę. Taip pat neatidėliotinai būtina per šias keturiasdešimt dienų girdėti Evangeliją, Viešpaties žodį, tiesos žodį, idant kiekvienas krikščionis, kiekvienas mūsų geriau suvoktume tiesą, duotą mums, kad galėtume gyventi tiesoje bei ją liudyti. Gavėnios laikas akina mus leisti Dievo žodžiui persmelkti mūsų gyvenimą ir taip pažinti pamatinę tiesą: tai, kas esame, iš kur ateiname, kur turime eiti, koks yra pasirinktas gyvenimo kelias“.

Informaciją apie bendruomenėje rengiamas rekolekcijas rasite čia ->>

Mūsų rėmėjai: