Meditacijos

Šioje rubrikoje publikuojamos meditacijos įvairios temomis, dažniausiai įvadai į liturginių metų sekmadienių ir švenčių šv. Mišių liturgiją.
Jomis siekiama paskatinti skaitytojus mąstyti krikščionišką tikėjimą, jį švęsti ir juo grįsti savo gyvenseną, „kad Dievas būtų viskas visame kame“ (1 Korintiečiams 15, 28).

Mūsų rėmėjai: