"Tikėjimo kelias"

Jonas Platonovas

Mano tikėjimo kelias prasidėjo prieš vienuolika metų. Iki tol laikiau save tikinčiu, bet bažnyčios nelankiau. Mano žmona lankydavo bažnyčią, dalyvaudavo šv. Mišiose, mane kviesdavo eiti kartu, bet aš pastoviai atsisakydavau. Turime šeimos draugę Reginą, kuri yra ne vienam padėjusi atsiversti ir pažinti Dievą. Pradžią ji davė ir man. Mes pastoviai diskutuodavome tikėjimo klausimais, ginčydavomės, bet aš dažniausiai su ja nesutikdavau, aiškindamas savo tiesas. Bet po to ką patyriau, visą gyvenimą būsiu jai dėkingas, nes Dievo Gailestingumas iki manęs atėjo per ją.

Taip po eilinės diskusijos, 2001 m. rugsėjo mėnesį, darbo reikalais vykau automobiliu į Varėną. Buvo labai graži rudens diena, švietė saulė, geltonavo medžių lapai. Kaip įprastai įsijungęs radijo imtuvą klausiausi muzikos.Tą kartą, kažkodėl kaip niekad, įsijungiau Lietuvos radijo bangas, o ten transliuojami ŠILUVOS atlaidai. Aš, kaip būtų pačiam nekeista, klausiausi susidomėjęs. Vėliau buvo atliekama giesmė, skirta Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Giesmė man buvo negirdėta, bet labai patiko ir mane sujaudino. Tai giesmei pasibaigus, aš išgirdau balsą ir supratau, kad tai ŠV.MERGELĖS MARIJOS balsas: „AŠ NORIU TAVE MATYTI DANGUJE.“ Nesupratau kas man atsitiko, tačiau sustojau šalikelėje (nes vairuoti negalėjau) ir verkiau… verkiau… kūkčiodamas… gal 15-20 minučių. Apsiraminęs pajutau savyje kažkokius pokyčius, bet dar nesupratau kas tai. Grįžęs viską papasakojau Reginai, – ji pasakė, kad taip mane palietė DIEVAS per MARIJĄ.

Regina papasakojo apie Pivašiūnų Dievo Motinos paveikslą, kurį 1988 metais rugpjūčio 14 dieną kardinolas Vincentas Sladkevičius vainikavo popiežiaus Jono Pauliaus II dovanotomis karūnomis ir jam suteikė Šv. Mergelės Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos titulą. Kiekvieno mėnesio 15 dieną švenčiami malonėmis garsėjančio paveikslo – Marijos Nuliūdusiųjų Paguodos – tituliniai atlaidai. Jų dalyviai gauna visuotinius atlaidus. Ji aiškino, kad Šv. Mergelė Marija man jau parodė kelio pradžią, todėl aš privalau būtinai nuvykti į Pivašiūnų bažnyčią ir prieiti viso gyvenimo išpažinties, pasimelsti prie stebuklingo Marijos paveikslo. 2001 m. spalio 15 d. nuvykome į Pivašiūnų bažnyčią. Aš labai bijojau ir jaudinausi, nežinodamas, ką man pasakys kunigas, kadangi išpažinties nebuvau 24 metus. Atlikęs išpažintį pas kunigą atvykusį iš Romos, pasijutau, tarsi paklydėlis sūnus sugrįžęs į namus pas tėvą. Kunigo žodžiai mane sujaudino iki sielos gelmių. Čia pirmą kartą pajutau Dievo Gailestingumą. Pasimeldžiau prie stebuklingojo Šv. Mergelės Marijos paveikslo ir padėkojau Jai. Po šio įvykio pradėjau pastoviai lankyti bažnyčią, dalyvauti šv. Mišiose, priimti Švenčiausiąjį. Pradžia buvo sunki, nes atsirasdavo įvairių kliūčių, trukdymų ir priežasčių nevykti į pamaldas. Tačiau, kaip bebūtų, stengiausi daugiau sužinoti, pamatyti ir aplankyti stebuklais garsėjančias šventoves. Aplankėme AUŠROS VARTŲ bažnyčią, DIEVO GAILESTINGUMO ŠVENTOVĘ, ŠILUVĄ, Miroslavo bažnyčią ir kt., bendravom su kunigais. Tolimesnį tikėjimo kelią ir vėl parodė Regina, pakvietusi aplankyti Pilnų namų bendruomenę Panaroje.

Besilankydamas Pilnų namų bendruomenės DIEVO GAILESTINGUMO koplyčioje, (dar senose patalpose) sustiprėjau savo tikėjime ir man jau buvo nesvarbu, kokie žmonės šalia manęs. Pilnų namų bendruomenės aplinka yra tiesiog stebuklinga, čia pasijunti visiškai kitu žmogumi, pajunti kažkokį jėgų antplūdį, junti kūno lengvumą ir neapsakomą sielos ramybę. Užtenka pamatyti kunigo Valerijaus Rudzinsko veidą, kuris visą laiką pilnas šypsenos, sielos ramybės ir meilės kiekvienam, kad pasijustum laimingas ir Dievo mylimas. Būtent čia išgyvenau nepakartojamas Dievo Gailestingumo akimirkas, augau ir tvirtėjau tikėjime.

Turiu sveikatos problemų, operuotos abi kojos, t. y. šuntuotos kraujagyslės. Po antros kojos operacijos, 2007 m. vėl strigo kraujotaka. Vilniaus klinikose laikinai kraujotaką atstatė, bet pasakė, kad daugiau operuoti (šuntuoti kraujagysles) nėra galimybės (leido suprasti, kad galiu netekti kojos). Ligoninėje gulėjau 10 dienų, todėl sekmadienį, jausdamas kažkokį vidinį balsą, nušlubavau į klinikose esančią koplyčią dalyvauti šv. Mišiose. Priėjau išpažinties, priėmiau ŠVENČIAUSIAJĮ. Mišiose dalyvavo vienuolė, grįžusi iš Romos ir dalijo popiežiaus laimintus MALONINGOSIOS MARIJOS MEDALIKĖLIUS. Pasiėmiau ir aš, kurį kartu su kryželiu pastoviai nešioju ant kaklo. Tai buvo DIEVO vedimas ir JO malonė. Po to atsirado geri žmonės, klinikų profesorius pasiūlė vaistus gaunamus iš užsienio. Ir ačiū DIEVUI jau penki metai vaikštau savo kojomis. Tai aš priimu kaip tikrą stebuklą ir tikrai tikiu, kad tai – DIDIS DIEVO GAILESTINGUMAS. Tvirtai tikiu, kad man padėjo mano ir artimųjų maldos Pilnų namų bendruomenės DIEVO GAILESTINGUMO koplyčioje.

Nuo tada aš pastoviai jaučiu DIEVO GAILESTINGUMĄ IR ŠV. MERGELĖS MARIJOS globą bei apsaugą. Ir dar pats paprasčiausias DIEVO MALONĖS pavyzdys. Tvarkiau savo automobilio elektronikos blokelį ir niekaip negalėjau rasti gedimo priežasties. Įdomumo dėliai, atvykdamas į Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje vykstančias pamaldas, rankinėje įsidėjau minėtą blokelį ir kartu su devocionalijomis jis buvo pašventintas, o tuo metu mintyse prašiau JĖZAUS pagalbos. Sugrįžęs į namus, mano dideliam nustebimui, jau žinojau elektroninio blokelio problemos priežastį, kuri po keletos minučių buvo pašalinta. Eilinį kartą įsitikinau NERIBOTU DIEVO GAILESTINGUMU įvairiuose gyvenimo atvejuose. Būtent: mes tose savo gyvenimo smulkmenose nesugebame pajausti DIEVO GAILESTINGUMO, o JIS yra visur ir visada, tik reikia pasitikėti ir melstis, visą savo gyvenimą su visomis problemomis atiduodant  DIEVUI.

Labai įdomus ir pamokantis kunigo Valerijaus Rudzinsko leidžiamas internetinis dienoraštis LAIMĖS SALA, jį skaitydamas sužinai labai daug naujo ir kiekvienam mums naudingo, todėl į gyvenimą imi žiūrėti kitomis akimis.

Nepaliauju dėkoti DIEVUI už begalinį GAILESTINGUMĄ, ŠV. MERGELEI MARIJAI GAILESTINGUMO MOTINAI, už Jos globą ir vedimą tikėjimo keliu.

Mūsų rėmėjai: