"Viešapties Kančios (Verbų) sekmadienis."

Šv. Mišios bus aukojamos 13,30 val. Bus šventinamos verbos. Taip pat bus šventinamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.

Mūsų rėmėjai: