Dvasinės pratybos

Panaroje,

Dievo Gailestingumo koplyčios prieglobstyje, –  

dvasinių pratybų bei rekolekcijų erdvė

Praėjo vos keletas mėnesių, kai šventėme Panaros Dievo Gailestingumo koplyčios dešimtąsias pastatymo metines. Prieš penkiolika metų šioje vietoje buvo niekuo neišsiskiriantis vienkiemis, o dabar – pasigėrėtina, vienu žodžiu nenusakoma tikrovė, kurioje atsirado dar viena galimybė – patirti šv. Ignaco dvasinių pratybų malonės teikiamą džiaugsmą.

Dvasinės pratybos – tai kelionė į tikrąją laisvę. Šv. Ignacas pratybų tikslą apibrėžia taip: „Dvasinėmis pratybomis vadiname kiekvieną būdą…, kuris parengia ir nuteikia sielą pašalinti iš savęs visus netvarkingus polinkius, o juos pašalinus ieškoti ir rasti dieviškąją valią bei taip tvarkyti savo gyvenimą, kad būtų naudinga sielos išganymui“ (DP 1).

Būti laisvam – tai sugebėti, nesavanaudiškos meilės galia, valdyti save, savo kūno polinkius. Tai – pajėgti išreikšti ir atskleisti save Dievo valios šviesoje ir pasiryžti eiti tuo gyvenimo keliu, kuriuo Dievas, išgirdus Jo žodį, mus kviečia eiti.

Taigi nuo šiol, būdamas Panaros koplyčios rektoriumi, esu pasiruošęs priimti visus norinčius atlikti dvasines pratybas (rekolekcijas) pagal šv. Ignaco metodą, su asmeniniu palydėjimu. Tokią patirtį, vadovaujant jėzuitams, įgijau Romoje trimetėse pasiruošimo pratybose ir asmenine vadovavimo grupėms ir pavieniams asmenims patirtimi Skardupiuose.

Tokių pratybų metu pirmiausia atsižvelgiama į asmens turimą Dievo patirtį tikėjimo kelyje. Todėl pradinio pokalbio metu palydėtojui pasakoma tai, ką jis turėtų žinoti, kad galėtų vaisingai vadovauti.  Reguliarūs susitikimai pratybų metu padeda išlaikyti teisingą pratybų kryptį ir eiti į gelmę. Palydėtojas neturi išankstinių tikslų ir lūkesčių pratybas atliekančiojo gyvenimui. Svarbiausia – abipusis atvirumas Dievui ir pasitikėjimas Juo. Dvasinių pratybų diena turi keturis maldos (Dievo žodžio apmąstymų) laikotarpius. Išskirtinis pratybų ypatumas – tyla (nesinaudojama net ryšio priemonėmis).

Šiuo metu galiu vadovauti pratyboms nuo vienos iki septynių dienų. Geriausia nuo sekmadienio vakaro iki kito sekmadienio vakaro, vienam ar dviems asmenims. Tačiau variantai gali būti visokie.
Į pratybas atvykstama iš vakaro, prieš tai susitarus:
tel. nr. 8-679-12584, e. p. akpetras@yahoo.com

Minimali auka už vieną nakvynę (užvalkalus ir rankšluosčius turėti savo) ir maistą –
15 eurų + auka pratybų vadovui.

Jums pasirengęs tarnauti
kun. dr. Petras Algirdas Kanapka

 

Mūsų rėmėjai: