"VARGAS MAN, JEI NESKELBČIAU EVANGELIJOS! (1 Kor 9, 16)."

Šis sekmadienis (XXIX) paskelbtas krikščioniškų misijų sekmadieniu.

Kelios mintys iš šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II Enciklikos REDEMPTORIS MISSIO apie misijinio priesako nuolatinį galiojimą.

Bažnyčiai patikėta Kristaus Atpirkėjo misija dar toli gražu neužbaigta. Apžvelgę žmoniją antrojo tūkstantmečio po Jėzaus atėjimo pabaigoje, suvokiame, kad ši misija dar tėra vos prasidėjusi, ir kad jai turime skirti visas savo jėgas. Būtent Dvasia skatina skelbti didžius Dievo darbus: „Kad aš skelbiu Evangeliją, neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina prievolė, ir vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos!“ (1 Kor 9, 16).

Visos Bažnyčios vardu jaučiu primygtinę pareigą pakartoti šį šv. Pauliaus šūksnį. Norėdamas išreikšti rūpinimąsi misijų veikla, savo pontifikato pradžioje nusprendžiau keliauti ligi pačių žemės pakraščių, ir būtent tiesioginis ryšys su Kristaus nepažįstančiomis tautomis dar labiau įsitikino veiklos, kuriai skiriama ši enciklika, neatidėliotinumu (nr.1).

Apaštalų darbai leidžia mums suprasti, kad ankstyvojoje Bažnyčioje misija ad gentes, nors ir turinti misionierių „visam gyvenimui“, atsidavusių tam dėl ypatingo pašaukimo, iš tikro buvo laikoma savaime suprantamu krikščioniškojo gyvenimo vaisiumi, kiekvieno tikinčiojo pareiga liudyti asmeniška elgsena ir aiškiai skelbiant visur, kur įmanoma (nr. 27).

Mūsų rėmėjai: