"KRISTAUS MIRTIS VISIEMS TEIKIA GYVENIMĄ"

Mirusiųjų minėjimo diena

Lapkričio 2 d.

Iš šventojo vyskupo Ambraziejaus knygos Apie brolio Satyro mirtį

Vieno žmogaus mirtimi buvo atpirktas pasaulis, Kristus galėjo nemirti, jeigu būtų to nenorėjęs. Tačiau jis nematė reikalo vengti mirties, lyg laikydamas ją neveiksminga, ir nebūtų mūsų išgelbėjęs geriau negu mirdamas.

Vadinasi, jo mirtis visiems teikia gyvenimą. Jo mirtimi esame pažymėti, jo mirtį skelbiame, kai meldžiamės, jo mirtį išpažįstame, kai aukojame auką; jo mirtis yra pergalė, jo mirtis yra slėpinys, jo mirtis yra kasmetinė pasaulio šventė.

Ką dar galėtume pasakyti apie jo mirtį, kai Dievo pavyzdys mums įrodo, jog pati mirtis susirado nemirtingumą ir pati save atpirko? Todėl nereikia gedėti dėl mirties, nes ji yra visų išganymo priežastis; nereikia bėgti nuo mirties, nes Dievo Sūnus jos nepaniekino, nuo jos nepasišalino.

Lib. 2, 40-41. 46: CSEL 73, 270-271. 273
Paimta iš Dievo tautos liturginių valandų

Mūsų rėmėjai: