Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/pnb/domains/pnb.lt/public_html/wp-content/themes/bendrija_theme/index.php on line 5
Pilnų namų bendruomenės kultūriniai, dvasiniai bei švietėjiški renginiai Bendruomenė pasilieka teisę, esant reikalui, keisti renginių datą bei turinį. Todėl, pageidaujantys dalyvauti, prieš atvykdami, turėtų papildomai pasidomėti apie galimus pasikeitimus. Sekmadieniais Šv. Mišios bendruomenės koplyčioje aukojamos 13.30 val.
 • VDU ir PNB ilgametis vaisingas bendradarbiavimas

  2005 m. bendruomenei įsikūrus Panaros kaime ir pradėjus ūkininkauti, mus nuolat lydėjo ir konsultavo mokslo bendruomenė. Ėmus kurti ekologinį vaistažolių ūkį, Pilnų namų bendruomenę visą laiką kuravo VDU Botanikos sodo mokslininkų ir specialistų grupė, vadovaujama Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėjos prof. habil. dr. Onos Ragažinskienės. Vėliau, pradėjus planuoti užaugintų vaistinių ir prieskoninių augalų perdirbimą, mums į pagalbą atėjo VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkų grupė, vadovaujama akademiko prof. habil. dr. A. J. Railos, taikinant doc. dr. E. Zvicevičiui, kurie suprojektavo unikalią vaistažolių džiovyklą, turinčią 140 m2 kolektorių ir naudojančią saulės energiją bei sukūrė unikalią augalų perdirbimo technologiją. Ši idėja praplėtė suvokimą apie saulės energijos panaudojimą žemės ūkio produkcijos džiovinimui, pašildant oro srautą.

  Nuo to laiko bendradarbiavimas nenutrūko, kartu įgyvendinta keletas mokslinių – tiriamųjų projektų bei pritaikytos įvairios inovacijos.
  2021 liepos 21 d., su bendro darbo rezultatais susipažino VDU Rektorius akademikas prof. habil. dr. Juozas Augutis ir VDU Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė. Savo darbo rezultatus kartu pristatė ir akademikas prof. habil. dr. A. J. Raila, prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė bei doc. dr. E. Zvicevičius.

  Malonu visiems pasidžiaugti tuo ką pavyko nuveiki ir aptarti tolimesnį, glaudesnį bendradarbiavimą tarp VDU ir Pilnų namų bendruomenės, kuris apimtų ne tik ekologinį vaistinių ir prieskoninių augalų ūkį, bet ir bendruomenės vykdomą socialinę misiją.

  VDU Ragažinskienė Laurutis Ragažinskienė Raila Zvicevičius VDU grupė laukuose džiovyklos kolektorius džiovyklos technika vaistastažolių džiovinimas

 • Lazdijų jaunimas ieško galimybių

  2021 birželio 28 d. bendruomenę aplankė Lazdijų krašto jaunimas, kuris vykdė Lazdijų rajono savivaldybės finansuojamą  projektą “Galimybės”. Projekto idėja – supažindinti  jaunuolius su ekologišku vaistažolių auginimu, tvarumu bei priklausomybių pasekmėmis. Tikimės, kad buvo įdomu ir naudinga.

  Ekskursija is lazdijuvaizstazoliu dziovykla priklausomybiu prevencija

 • Edukacija Vilniaus r. socialinių paslaugų centro darbuotojams

  edukacija sociliniams darbuotojams

  Praėjusią savaitę bendruomenėje lankėsi Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai. Vizitas buvo ne pramoginis, o edukacinis. Tikslas – susipažinti su reabilitacijos bendruomenės veikla. Bendruomenėje dirbantys specialistai vedė jiems specialias paskaitas ir dalinosi patirtimi. Svečius išleidome pozityviai nusiteikusius ir praturtėjusius žiniomis. Linkime sėkmės ir stiprybės padedant kuo dagiau žmonių.

 • Kas yra rekolekcijos?

  Kas yra rekolekcijos

  „Rekolekcijos“ kyla iš lotyniško žodžio „recolere“, reiškiančio „atnaujinti“, „atstatyti“, „atgauti“. Krikščioniškoje erdvėje šis terminas įgavo „santykio su Viešpačiu atnaujinimo“ prasmę. Tai dviejų ar daugiau dienų laikas, išgyvenamas nuošalioje vietoje, laikantis kiek galima tylos. Pirminis tikslas – atsidėti Dievo Žodžio klausymui, apmąstymui ir maldai. Siekinys – atgaivinti bendrystę su Viešpačiu, gyvenimą Dieve, klausyti tam, kad gyventume, gyventi, kad klausytume. Pranašas Izaijas sako: „Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą“ (Iz 55, 3).

  Šiam tikslui žmogus kviečiamas sugrįžti į save ir į Dievą. Šv. Augustinas sako: „Sugrįžk į savo širdį, o iš jos – į Dievą, nes kelias nuo tavo širdies į Dievą nėra ilgas“. Tokiam sugrįžimui reikia pastangos palikti nuošaliau kasdienius rūpesčius, susikaupti, nutilti savyje, aplink mus ir atverti savo širdies ausis. Kadangi Dievo balsas visuomet gali būti uždusintas visokio į mus besiskverbiančio triukšmo, rekolekcijų laikas kviečia atnaujinti dėmesį ženklams, kurie mums byloja Dievo savęs dovanojimą, o tai ir yra sugrįžimas į Dievą. Dievas praeina šalia mūsų tarsi ant pirštų galiukų, o jį gali išgirsti tik tas, kuris klauso dėmesingai savo širdies ausimis.

  Rekolekcijos būna bendruomeninės arba asmeninės. Bendruomeninės visuomet lydimos mokymų. Jų metu galimi dvasiniai pokalbiai, palydėjimas. Asmeninių rekolekcijų metu tikintysis savarankiškai apmąsto biblinius tekstus ir, jei gali, susitinka su dvasiniu palydėtoju.

  Rekolekcijos dažnai organizuojamos gavėnios ir advento metu, kad padėtų pasiruošti vaisingiau švęsti Kristaus Velykų ir Įsikūnijimo slėpinius. Popiežius Benediktas XVI apie gavėnios laiką štai ką pasakė: „Autentiška ir pagrindinė gavėnios laiko programa – klausytis tiesos žodžio, gyventi tiesose, sakyti tiesą, veikti laikantis tiesos ir atstumti nuo savęs melą, nuodijantį žmogiškumą ir atveriantį vartus į kiekvieną negerovę. Taip pat neatidėliotinai būtina per šias keturiasdešimt dienų girdėti Evangeliją, Viešpaties žodį, tiesos žodį, idant kiekvienas krikščionis, kiekvienas mūsų geriau suvoktume tiesą, duotą mums, kad galėtume gyventi tiesoje bei ją liudyti. Gavėnios laikas akina mus leisti Dievo žodžiui persmelkti mūsų gyvenimą ir taip pažinti pamatinę tiesą: tai, kas esame, iš kur ateiname, kur turime eiti, koks yra pasirinktas gyvenimo kelias“.

  Informaciją apie bendruomenėje rengiamas rekolekcijas rasite čia ->>

 • Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija

  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-811 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, vykdo projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija (toliau – Projektas)“.

  Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.

  Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.

  Projekto pabaiga – 2022 m. vasario 28 d.

  Bendra Projekto biudžeto suma – 11 188 601,00 Eur.

  Projekto Nr. 08.3.1.- ESFA-V-411-01-0001

  Projektas įgyvendinamas su 14 partnerių.

  Projekto tikslas – padėti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

  Projekto pagrindinė veikla – priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, įsitraukimą į darbo rinką, įgyvendinimas.

  Šiuo Projektu siekiama suteikti asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Šių paslaugų teikimą užtikrina 12 Projekto partnerių – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose psichologinės ir socialinės reabilitacijos programa vykdoma nuo 7 iki 12 mėn. Tai įstaigos, kurios padeda keisti
  vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas, nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens, sprendimas gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, Asmuo į įstaigą atvyksta savo valia, pats apsisprendęs keisti savo gyvenimą. Priklausomas nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už savo gyvenimą, mokosi priimti pagalbą bei dalyvauti socialinės psichologinės reabilitacijos programoje bei įsipareigoja laikytis visų įstaigos taisyklių bei griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, teikiamos individualios konsultacijos bei vyksta grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, formuojami socialiniai ir darbinai įgūdžiai. Visose psichologinės socialinės reabilitacijos įstaigose, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įsipareigojimais bei mažesniais apribojimais.

  Projektas suteiks galimybę 1940 asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Numatoma, kad 40 proc. psichologinės bei socialinės reabilitacijos dalyvių, kurie sėkmingai baigs socialinės psichologinės reabilitacijos programą (po dalyvavimo socialinei integracijai skirtose ESF veiklose) pradės ieškoti darbo, mokytis arba dirbti, įskaitant savarankišką darbą. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspręs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan.

  Pilnų namų bendruomenėje teikiamos paslaugos

  Laikinojo apgyvendinimo
  Maitinimo
  Darbo terapijos
  Psichologinės pagalbos
  Socialinio darbo
  Užimtumo
  Profesinio konsultavimo
  Laisvalaikio organizavimo
  Informavimo ir konsultavimo
  Dvasinės terapijos
  Savitarpio pagalbos

  Projektą įgyvendinantys partneriai – psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigos

  1. LPF „Nugalėtojų akademija” – Tel. 8 618 41436 – www.nugaletojuakademija.lt
  2. LPF „Prieglobstis” – Tel. 8 682 16109 – prieglobstis.org
  3. Viešoji įstaiga „Vilties švyturys” – Tel. 8 650 14861 – www.viltiessvyturys.lt
  4. Pilnų namų bendruomenė – Tel. 8 698 87006 – www.pnb.lt
  5. Viešoji įstaiga „Sugrįžimas” – Tel. 8 698 10497 – sugrizimas.lt
  6. Viešoji įstaiga „Pusiaukelis” – Tel. 8 699 15577 – www.pusiaukelis.lt
  7. Viešoji įstaiga „Gabrielius” – Tel. 8 674 74220 – gabrielius.lt
  8. Vilniaus arkivyskupijos Caritas – Tel. 8 699 68409 – www.asesubendruomene.lt
  9. Viešoji įstaiga „TC – Laisva valia“ – Tel. 8 677 78590 – www.laisvavalia.info
  10. Viešoji įstaiga „Alfa centras“ – Tel. 8 699 90399 – www.alfacentras.lt
  11. Viešoji įstaiga „Taikos kelias“ – Tel. 8 675 30949 – www.taikoskelias.org
  12. Viešoji įstaiga „Eterna Vita”  – Tel. 8 616 05905 – www.eternavita.lt

 • Bendruomenės produktų galite įsigyti Vilniuje

  Visą gruodžio mėnesį PENKTADIENIAIS ir PIRMADIENIAIS, Vilniuje, Panoramoje – Dovanoramoje, pirmame aukšte prie Rimi, rasite mūsų atstovą – Iną su Pilnų namų bendruomenės gaminiais. Galėsite apžiūrėti ir įsigyti Pelynų maistinės pudros kapsules, Kalėdinę arbatą ir įvairių kitų skanių mūsų arbatų, įvarius prieskoninius mišinius ir Kalėdinius dovanų rinkinius. Kviečiame užsukti ir pasižvalgyti. 🎄🎁

Mūsų rėmėjai: