KASDIEN LABIAU GYVENTI DANGUI

XIV Eilinio laiko sekmadienis, A metai Šis sekmadienis Romos mišiole atsiveria nuostabiais įžangos giesmės žodžiais: „Kai būnam tavo šventovėj, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tavoji, Dieve, šlovė, kaip ir tavo vardas, pasiekia pakraščius žemės. Tavoji ranka elgias teisingai“ (Ps 47, 10–11). Psalmininkui reikėjo ateiti į Dievo namus, ypatingą Dievo artumo erdvę, kad galėtų gyvai atminti […]

Paskelbta: 2020 5 liepos

Skaityti visą

PADARYK MUS SPINDINČIAIS TIESOS ŠVYTURIAIS

XIII EILINIO LAIKO SEKMADIENIS, A metai Šio sekmadienio Eucharistijos šventimas atsivers džiaugsmo giesme. Romos Mišiolas įžangos giesmei pateikia tokius žodžius: „Plokite delnais, visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!“ (Psalmė 46, 2). Šis džiaugsmas gali kilti iš to, kas pasakyta pradžios maldoje: „Dieve, tu savo malone įsūnijai mus ir liepei būti šviesos vaikais; neleisk mums atkristi […]

Paskelbta: 2020 28 birželio

Skaityti visą

BENDRAUTI KRISTAUS KŪNE IR KRAUJYJE

Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės) Kristaus Kūno ir Kraujo šventimo iškilmė gyvai atmena didį Kristaus slėpinį. Jis sutrauktas Šv. Mišių pradžios maldoje: „Dieve, Švenčiausiuoju Sakramentu palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti šventąsias tavo Kūno ir Kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. Tu, būdamas Dievas, su Tėvu ir Šventąja Dvasia […]

Paskelbta: 2020 13 birželio

Skaityti visą

Mūsų rėmėjai: