Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

APIE ŠVENTOJO MAKARIJAUS DIDŽIOJO GYVENIMĄ
IR JO RAŠTUS

šv. makarijus didysis

Šv. Makarijus Egiptietis buvo artimiausias šv. Antano Didžiojo mokinys. Yra žinomi tik du šv. Makarijaus apsilankymo pas šv. Antaną atvejai, bet manoma, kad jie buvo ne vieninteliai. Kaip sako Kronijus, greičiausiai šv. Makarijui ne kartą yra tekę klausytis ilgų ir labai turiningų, kartais visą naktį besitęsiančių šv. Antano dvasinių pasisakymų, kuriuos jis pasakodavo vienuolyno broliams. Todėl šv. Makarijaus raštuose galima aptikti ir žodis žodin atkartojamus šv. Antano pamokymus.

Žinios apie šv. Makarijaus gyvenimą, pasiekusios mūsų laikus, yra labai skurdžios. Žinoma, kad tai buvo labai nusižeminęs, pasiaukojantis ir Dievo valiai atsidavęs žmogus. Šie bruožai jį lydėjo iki gyvenimo pabaigos. Net šėtonas prisipažino, kad yra nugalėtas jo nusižeminimo. Tai ir buvo pamatas to dvasinio tobulumo ir malonės dovanų, atsiskleidžiančių skaitant jo raštus.

Savo pamokymuose šv. Makarijus nesigilina į pasišventimo smulkmenas, nes tie, į kuriuos jis kreipėsi savo pokalbiuose, ir taip buvo nuoširdžiai tam atsidavę. Pirmiausia jam rūpėjo teisingai nukreipti pasišventusiųjų pastangas, jiems nurodant svarbiausiąjį žmogaus tikslą, kuris pasiekiamas didžiulėmis pastangomis ir dvasiniais žygdarbiais. Šis tikslas – sielos apšvietimas Šventosios Dvasios malone. Šventosios Dvasios įkvėpimas yra sielos siela. Be šito įkvėpimo nėra gyvybės, nes jis žmogaus sielai suteikia šviesią ateitį.

Šv. Makarijus kalba apie puolusią sielą, ją mokydamas, kaip iš šios tamsos būsenos pereiti į šviesą, išgyti ir atgimti. Todėl jo pamokymai yra svarbūs ne tik atsiskyrėliams, bet ir visiems krikščionims, nes krikščionybės esmė būtent ir yra nupuolus sugebėti kuo greičiau pakilti. Viešpats tam ir atėjo, įsteigė savo Bažnyčią ir ta linkme nukreipė visą išgelbėjimo planą. Šv. Makarijus visuomet akcentuoja atsiskyrimą nuo pasaulio kaip sėkmės sąlygą. Savotiškas atsiskyrimas nuo pasaulio būtinas ir pasauliečiams, nes pasaulietiški malonumai yra priešiški Dievui, ir, į juos įsikibęs, niekaip neišsigelbėsi.

Šv. Makarijus mus mintimis grąžina į pačią pradžią, atskleisdamas, kokia buvo šviesi sielos pirmapradė būsena. Žvelgiant į ją, puolusiojo padėtis, kuri vaizduojama pačiais nepatraukliausiais vaizdais, atrodo dar tamsesnė ir sunkesnė. Tokiais savo pamokymais šventasis siekia, kad dar akivaizdžiau įsivaizduotume begalinį Dievo Gailestingumą, mums apreikštą per Vienatinio Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus įsikūnijimą dėl mūsų išganymo ir Šventosios Dvasios malonę. Taip žmonių širdyse jis stengiasi pažadinti norą dvasiškai tobulėti ir jiems įkvėpti ryžto nuo pradžios iki galo tvirtai laikytis šio kelio. Šis kelias prasideda tvirtu apsisprendimu sekti Kristumi ir veda per vargus, dvasines pastangas tobulėti, priešinimąsi sau ir pasaulio malonumams, kol žmogus pajunta, kad jo gyvenime pradeda veikti Dievo malonė ir, kaip sako šv. Makarijus, tuomet pagaliau Šventosios Dvasios malonė atsiveria širdyje savo veikiančia jėga, Ji sielą palydi žemėje iki įmanomo tobulumo mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje ir užbaigia dvejopą sielos būseną kitame gyvenime.


Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL