Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

RENGINIAI

Pilnų namų bendruomenės kultūriniai, dvasiniai bei švietėjiški renginiai

Bendruomenė pasilieka teisę, esant reikalui, keisti renginių datą bei turinį. Todėl, pageidaujantys dalyvauti, prieš atvykdami, turėtų papildomai pasidomėti apie galimus pasikeitimus.

Šiokiadieniais Šv. Mišios bendruomenės koplyčioje aukojamos 18 val.
Sekmadieniais - nuo 13 val.

Balandžio 22 d. (s)
IV Velykų sekmadienis.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po šv. Mišių bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Balandžio 29 d. (s)
V Velykų sekmadienis.
Minėsime pasaulinę gyvybės dieną.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po šv. Mišių vyks procesija prie Gyvybės angelo skulptūros. Bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Gegužės 6 d. (s)
VI Velykų sekmadienis.
Motinos diena.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Melsimės už gyvas ir mirusias motinas. Po šv. Mišių bus suteiktas palaiminimas pamaldose dalyvaujančioms mamos.  Taip pat bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Gegužės 13 d. (s)
Viešpaties Žengimas į Dangų (Šeštinės).
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Prieš šv. Mišias vyks Šeštinių procesiją. Per šv. Mišias gros Vilniaus Algirdo muzikos mokyklos fleitistai ir vokalistai. Po šv. Mišių bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Gegužės 20 d. (s)
Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės).
Visuotinių atlaidų diena.
Kasmet per Sekmines minime bendruomenės įkūrimo dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Taip pat bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Gegužės 27 d. (s)
Švč. Trejybės iškilmė.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po šv. Mišių bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Birželio 3 d. (s)
Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės).
Tėvo diena.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Vyks Devintinių procesija. Po šv. Mišių bus suteiktas palaiminimas pamaldose dalyvaujantiems tėvams.  Bus šventinami žolynai, laiminamos šeimos ir vaikai. Taip pat bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.

Negalintys atvykti į pamaldas, galite atsiųsti savo asmenines intencijas mums
adresu:
intencijos[eta]pnb.lt . Auką už intenciją galite pervesti pasinaudodami žemiau esančiu mygtuku.

Aukoti   Čia galite susipažinti su pervedimų galimybėmis per Paysera sistemą.

Norintys turėti palaiminto vandens, į sekmadienio pamaldas turėtų atsivežti savo vandenį, kuris po šv. Mišių bus palaimintas kartu su kitais daiktais.

Norime kartu su jumis pasidžiaugti, kad mūsų vieškelio (5 kilometrų atkarpa nuo pagrindinio kelio iki Panaros kaimo) remontas buvo baigtas 2016 metų vasaros pabaigoje. Dabar piligrimystė į Pilnų namų bendruomenę yra patogesnė ir saugesnė, bet kuriuo metų laiku ir bet kokiu oru.Facebook