Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

2016 m. balandžio 3 d., sekmadienį, Pilnų namų bendruomenėje šventėme Dievo Gailestingumo sekmadienį. Tai tituliniai bendruomenės koplyčios atlaidai. Šią iškilmės dieną, bendruomenėje vizitaciją atliko Vilkaviškio vyskupijos ordinaras, jo ekscelencija vyskupas Rimantas Norvila.

Šv. Mišių liturgijai vadovavo vyskupas Rimantas Norvila, kurį atlydėjo vyskupijos kancleris – kun. Linas Baltrušaitis. Kartu meldėsi Vilkaviškio vyskupijos katedros kapitulos pirmininkas kan. Valius Zubavičius OP, kan. Valerijus Rudzinskas,  Lazdijų vicedekanas kun. Nerijus Žvirblys, kun. Rimantas Venslova, kun. Jonas Povilaitis, kun. Albinas Paltanavičius ir kun. Donatas Šukys. Šv. Mišių liturgijoje talkino klierikas Gediminas Kasperavičius, br. Laimonas Mituzas ir bendruomenės vyrai.

Į bendrą maldą įsijungė ir prie bendruomenės veikiančios maldos grupelės: Švč. Mergelės Marijos visų Karalienės maldos grupė, bendruomenei įsipareigoję pasauliečiai, pal. Jurgio Matulaičio maldos grupė ir Tikėjimo kelio maldos grupė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Per šv. Mišias giedojo Rasa Juzukonytė ir Jolanta Žiemelienė.

 

Pasibaigus šv. Mišioms, prie išstatyto švč. Sakramento kalbėjome Gailestingumo litaniją. Galiausiai vysk. Rimantas Norvila švenčiausiuoju sakramentu palaimino visus iškilmėje dalyvavusius.

 

 

Po palaiminimo, kan. Valerijus Rudzinskas padėkojo vysk. Rimantui Norvilui už maldą. Padėkos žodžius ordinarui ir kunigams tarė ir prie bendruomenės veikiančios maldos grupės. Kan. Valerijus Rudzinskas bendruomenės vardu pasveikino Vilkaviškio vyskupijos kapitulos pirmininką kan. Valių Zubavičių su artėjančiu gimtadieniu.

 

 

 

 

 

 

 

 PNB info.

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL