Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
PRISTATYTA NAUJA KUN. VALERIJAUS RUDZINSKO KNYGA
2011 liepos 31 d., Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje tikintiesiems pristatyta nauja kun. Valerijaus Rudzinsko knyga „Dievo Gailestingumo šlovinimo giesmė“. Knygos įžangoje autorius rašo: „2011-uosius Lietuvos vyskupai paskelbė Dievo Gailestingumo metais, iš naujo atkreipdami mūsų visų dėmesį į niekuomet neišsenkančią, kiekvienoje kartoje atsinaujinančią ir iki pačių sielos gelmių paskiram žmogui bei visai žmonijai neatšaukiamai būtiną Gailestingumo žinią.
Dievas nori, kad šlovintume Jo beribį Gailestingumą. Todėl, Viešpaties padedamas bei paskatintas, parašiau Dievo Gailestingumo šlovinimo giesmę. Įkvėpimo šaltinių netrūko: visų pirma gaivino Šventojo Rašto gelmė ir gyvenimo bei kunigiškos tarnystės patirtis. Gailestingumo teologijos sėmiausi iš popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikos Dives in misericordia. Šventosios Faustinos Dienoraštis taip pat pagilino Dievo Gailestingumo suvokimą mano širdyje.


Garbingosios sesės – Rytų Bažnyčios nepaprasto grožio akatistai suteikė minčių šios giesmės, kurią taip pat pavadinčiau ir malda, sandarai. Tačiau pasirinkdamas formą nevaržiau savęs akatistams keliamais reikalavimais.
Giesmę galima pritaikyti ir specialioms Dievo Gailestingumo pamaldoms, pasitelkiant Dievo žodį, homiliją bei kitus liturginius veiksmus. Ją tinka kalbėti chorui su vadovu. Galima ir giedoti, pritaikant Rytų Bažnyčioje vartojamą reto grožio keliabalsę akatistų melodiją.
Dievas per šv. Faustiną pažadėjo gausių malonių kiekvienam, kuris skleis Dievo Gailestingumo šlovę. Trokštu, kad šis mano kuklių pastangų vaisius bent kažkiek prisidėtų prie Viešpaties šlovės skleidimo tiek šiais Dievo Gailestingumo, tiek ir visais kitais metais“.
Pilnų namų bendruomenė, pritardama knygos autoriui, taip pat ragina tikinčiuosius įsigyti šią knygą ir, vartant jos puslapius, susitelkus maldoje, šlovinti Dievo Gailestingumą.

PNB info.

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL