Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

SKULPTŪROS, SKIRTOS PROJEKTO
„DĖKOJU TAU UŽ GYVYBĘ“ VIENAI IŠ DALIŲ – NEGIMUSIEMS KŪDIKIAMS - MAKETO KŪRIMO

ATVIRO KONKURSO REZULTATAI


VERTINIMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS

2012 m. birželio 8 d. Nr. 1
Panara

Komisijos pirmininkas – Vilija Bandzaitienė, projekto „Dėkoju Tau už gyvybę“ vadovė;
Komisijos sekretorius – br. Laimonas Mituzas, Pilnų namų bendruomenės moderatorius;
Vertinimo komisijos nariai:
Rytas Jonas Belevičius - skulptorius, LDS Vilniaus skulptorių sekcijos pirmininkas;
Arvydas Ališanka - skulptorius, LDS narys, VDA docentas;
Valerijus Rudzinskas – kunigas, Pilnų namų bendruomenės stegėjas.

DARBOTVARKĖ

Atviram skulptūros konkursui, skirtam vienai iš projekto „Dėkoju Tau už gyvybę" daliai - negimusiems kūdikiams - išreikšti, pateiktų darbų aptarimas, vertinimas ir premijų paskyrimas.
Autorių identifikavimas.

SVARSTYTA

Buvo susipažinta su visais konkursui pateiktais darbais ir jų idėjų aprašymais. Konkurse dalyvavo 8 autoriai, kurie pateikė 11 darbų.
Maketai buvo vertinami pagal temos atskleidimą, vaizdinę įtaigą bei meninę vertę. Su komisijos narių skulptorių vertinimais galima susipažinti Priede nr.1 bei Priede nr.2.

NUTARTA

Vertinimo komisija susipažinusi su visais darbais ir remdamasi konkurso nuostatais, nutarė:

1.I - osios vietos neskirti nei vienam darbui.
2.II - ąją vietą ir 2000 Lt premiją skirti Gedimino Piekuro darbui „Kampas".
3.III - iosios vietos neskirti nei vienam darbui.
4.Kadangi nei vienas darbas nėra iki galo tinkamas realizavimui, tolesniam projekto vykdymui ir realizavimui išsirinkti 3-4 darbus iš pirmojo (skulptūros idėjos) bei antrojo (skulptūros) konkursų ir vystyti autorių idėjas derinant jas su komisijos sprendimais.
5.Vertinimo komisijos posėdžio protokolą (2012 m. birželio 8 d. Nr. 1), komisijos narių skulptorių vertinimus bei visų darbų maketų nuotraukas publikuoti Pilnų namų bendruomenės internetiniame puslapyje www.pnb.lt.
6.Vertinimo komisijos posėdžio protokolą (2012 m. birželio 8 d. Nr. 1) pristatyti LDS.
7.Kiekvienam dalyviui pristatyti vertinimo komisijos posėdžio protokolą (2012 m. birželio 8 d. Nr. 1), komisijos narių skulptorių vertinimus ir kitų dalyvių maketų nuotraukas.

KONKURSO II - OSIOS VIETOS LAUREATAS

Gediminas PIEKURAS „KAMPAS"

 

KONKURSUI PATEIKTI DARBAI

Nr. 210784

 

Nr. 210784

 

Nr. 210785

 

Nr. 555B

 

Nr. 555A

 

Nr.

 

Nr. RAJBCD

 

Nr. RAJBCD

 

Nr. AKETAS

 

Nr. AKETAS

 

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL