Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

PAŠVENTINTAS BENDRUOMENĖS NAMAS


2012 m. rugsėjo 2 d., sekmadienį, Pilnų namų bendruomenėje vyko naujojo bendruomenės gyvenamojo namo šventinimo iškilmė.
Šventė prasidėjo šv. Mišiomis 13 val., kurias sveikinimo žodžiu pradėjo bendruomenės steigėjas ir Dievo Gailestingumo koplyčios rektorius kun. Valerijus Rudzinskas. Kun. Valerijus Rudzinskas pasveikino visus į šventę susirinkusius svečius kunigus, piligrimus iš visos Lietuvos ir bendruomenės žmones.

 

 

Šventąsias Mišias koncelebravo Jo Prakilnybė, Vilkaviškio dekanato dekanas, Vilkaviškio katedros klebonas, prelatas, kanauninkas Vytautas Gustaitis, kun. Valerijus Rudzinskas, kanauninkas Mindaugas Puidokas, Lazdijų dekanato vicedekanas, Lazdijų parapijos klebonas kun. Nerijus Žvirblys, , Perlojos parapijos klebonas kun. Ąžuolas Miliauskas ir Žilinų parapijos klebonas, kun. Donatas Šukys. Išpažintis klausė kun. Jordanas Kazlauskas ir kun. Jurij Dombrovski.

 

 

Šv. Mišių metu giedojo operos solistai - Rasa Juzukonytė ir Deividas Staponkus, jiems akomponavo Aušra Motuzienė. Chorui vadovavo maestro Jolanta Žiemelienė.

 

 

Po šv. Mišių iškilminga kunigų ir patarnautojų procesija nuo koplyčios pajudėjo gyvenamojo namo link. Šventinimo apeigas atliko Jo prakilnybė prelatas Vytautas Gustaitis, kuris prieš metus šventino gyvenamojo namo statybvietę, pamatus bei kertinį akmenį. Kanauninkas Mindaugas Puidokas iškilmingai perskaitė Pilnų namų bendruomenės gyvenamojo namo pašventinimo aktą, kurį pasirašė atvykę garbūs svečiai, UAB „Dzūkijos statyba“ vadovai ir namų šeimininkai. Po akto pasirašymo UAB „Dzūkijos statyba“ vadovai – Alvydas Raguckas ir Julius Antanas Žukas įteikė simbolinį raktą bendruomenės vadovui kun. Valerijui Rudzinskui. Galiausiai namas buvo apšlakstytas švęstu vandeniu ir pasmilkytas smilkalais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po apeigų vėl visi susirinkome į bendruomenės koplyčią, kur padėkos žodį gerbiamiems svečiams tarė bendruomenės steigėjas kun. Valerijus Rudzinskas, dėkodamas visiems šiandien į šventę atvykusiems ir visiems, kurie didesne ar mažesne auka bei malda prisidėjo prie šio namo statybos darbų. Taip pat sveikinimo žodį tarė prie Pilnų namų bendruomenės veikiančios palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio draugijos ir Marijos, visų Karalienės maldos grupės nariai, Pilnų namų bendruomenei įsipareigoję pasauliečiai ir Lietuvos piligrimų atstovai.

 

 

 

 

 

 

Po sveikinimų kalbų visi svečiai buvo pakviesti į šventinę agapę.

PNB info.

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL