Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

NAUJO GYVENAMO NAMO
KERTINIO AKMENS PAŠVENTINIMO IŠKILMĖ

2011 m. rugsėjo 18 d., sekmadienį, jau nuo ankstyvo ryto į Pilnų namų bendruomenę rinkosi tikintieji iš visos Lietuvos. Tądien minėjome dvi svarbias iškilmes: Dievo Gailestingumo koplyčios konsekracijos 1-ąsias metines (koplyčia konsekruota 2010 m. rugsėjo 19 d.) bei šventinome bendruomenės gyvenamojo namo statybvietę, pamatus ir kertinį akmenį.
Po šv. Mišių visi kunigai nuėjo ruoštis procesijai į gyvenamojo namo statybvietę.
Netrukus iškilmingos procesijos būdu kunigai, broliai vienuoliai ir patarnautojai atėjo prie statybvietės.

 

 

 

Kun. Valerijus Rudzinskas trumpai kreipėsi į tikinčiuosius, supažindindamas su numatytais darbais:
„Šio namo statyba – neišvengiama būtinybė. Ne vien dėl to, kad baigiasi esamų gyvenamųjų pastatų higienos pasas, bet ir todėl, kad dabartiniai gyvenamieji pastatai yra avarinės būklės.
Statybas vykdome pasitikėdami Dievo Gailestingumu ir iš aukotojų aukų.
Suprojektuotas vieno aukšto pastatas su mansarda ir rūsiu. Bendras viso namo plotas siekia maždaug 600 kvadratinių metrų. Architektūra įgyvendinta atsižvelgiant į Dzūkijos nacionalinio parko reikalavimus. Pastate numatomi gyvenamieji kambariai 20-čiai žmonių, kabinetai psichologui, socialiniams darbuotojams, priėmimo kambarys bei kabinetas administracijos darbuotojams. Rūsyje numatomos kitos pagalbinės patalpos: susirinkimų kambarys, dušinė, skalbykla, katilinė.
Siekiame, kad naujasis statinys atitiktų „Passive haus“ statiniams keliamus reikalavimus, kai energijos šildymui sunaudojama mažiau nei 15 kWh/m² per metus. Tai yra išties įspūdingai mažai. Tradiciniai naujos statybos būstai vidutiniškai sunaudoja apie 60 kWh/m², o senos statybos ir dar daugiau – iki 120 kWh/m² vieno kvadratinio metro šildymui per metus.
Pasyvus namas turi būti sandarus, išorinės atitvaros privalo būti itin gerai izoliuotos, pasyviajame name montuojami itin šilti langai ir durys.
Pasyvaus namo patalpose įrengta gera rekuperacinė sistema, cirkuliuoja pastoviai vėdinamas ir itin kokybiškas oras. Patalpų viduje nėra ryškių temperatūrinių skirtumų ir skersvėjų. Pastate bus įrengta geoterminio šildymo sistema ir saulės kolektoriai, kurie visus metus ruoš karštą vandenį.
Atsižvelgiant į visas pastato technologijas, tikime, kad šis projektas bus pirmasis Lietuvoje tokio pobūdžio viešosios paskirties objektas. Sieksime šį namą sertifikuoti.
Mažai energijos naudojantis pastatas prisidės prie bendruomenės teikiamų paslaugų prieinamumo didinimo, sukurs normalias gyvenimo sąlygas klientams ir tinkamas darbo vietas specialistams.
Namą ketiname priduoti iki 2012 metų Velykų“.
Po jo trumpą žodį tarė prelatas Vytautas Gustaitis. Jis pakvietė tikinčiuosius nuoširdžiai dalyvauti apeigose, paaiškindamas apeigų prasmę.
Po Evangelijos skaitymo ir Visuotinės maldos buvo perskaitytas, pasirašomas bei antspauduojamas Pilnų namų bendruomenės gyvenamojo namo statybvietės, pamatų ir kertinio akmens pašventinimo aktas, liudijantis statybų pradžią. Aktą perskaitė kanauninkas Valius Zubavičius:

Pilnų namų bendruomenės
Gyvenamojo namo statybvietės, pamatų ir kertinio akmens
Pašventinimo aktas

2011-aisiais mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo metais, rugsėjo 18 dieną, Šventąjį Sostą ir Apaštalinę Katalikų Bažnyčią valdant Šventajam Tėvui Benediktui XVI, Vilkaviškio vyskupiją valdant Jo Ekscelencijai vyskupui Rimantui Norvilai, Dievo Gailestingumo metais ir Pilnų namų bendruomenės dvyliktais gyvavimo metais,
Jo prakilnybė Vilkaviškio dekanas, Vilkaviškio katedros klebonas, prelatas, kanauninkas Vytautas Gustaitis, Dievo gailestingumo versmei atverti, suklupusiems ir tamsoje paklydusiems tikintiesiems pas Tėvą parvesti, pašventino Pilnų namų bendruomenės Gyvenamojo namo statybvietę, kertinį akmenį ir pamatus, pradėtus bendruomenės steigėjo kun. Valerijaus Rudzinsko rūpesčiu, aukotojų ir bendruomenės lėšomis.
Iškilmėje dalyvavo Pilnų namų bendruomenės steigėjas, Dievo Gailestingumo koplyčios rektorius, tėvas Valerijus Rudzinskas, bendruomenės moderatorius brolis Laimonas Mituzas, projektų vadovė Rūta Jakubonienė, statytojai Birutė Alekseriūnienė, Alvydas Raguckas, Julius Antanas Žukas, Edvardas Mačiulaitis, bendruomenės broliai, taip pat kiti garbingi svečiai ir Lietuvos tikintieji.
Pilnų namų bendruomenė, 2011 rugsėjo 18 d.
Aktą savo parašais patvirtino:
Prelatas, kanauninkas Vytautas Gustaitis
Pilnų namų bendruomenės steigėjas t. Valerijus Rudzinskas
Architektas, bendruomenės moderatorius br. Laimonas Mituzas
Bendruomenės projektų vadovė Rūta Jakubonienė
Techninė prižiūrėtoja Birutė Alekseriūnienė
UAB „Dzūkijos statyba“ generalinis direktorius Alvydas Raguckas
UAB „Dzūkijos statyba“ gamybos direktorius Julius Antanas Žukas
UAB „Dzūkijos statyba“ darbų vadovas Edvardas Mačiulaitis
Kapitulos pirmininkas, kanauninkas Valius Zubavičius
LR Seimo narys dr. Vidmantas Žiemelis
G. kanauninkas dr. Mindaugas Puidokas
Kun. teol. lic. Vitas Kaknevičius
Kun. mor. teol. lic. Viktor Voronovič
Kun. Donatas Šukys
Kun. Jurij Dombrovski

 

 

 

 

 

 

Pasirašytas ir užantspauduotas aktas įdėtas į kapsulę, kuri po pamatų ir kertinio akmens pašventinimo drauge su kertiniu akmeniu padėta į pašventintą pamatą. (Antrasis akto egzempliorius paliktas saugojimui, o Akto kopija bus perduota Vilkaviškio vyskupijos kurijai).
Kertinį akmenį ir kapsulę į pamatuose numatytą vietą nunešė ir uždėjo skiedinio prelatas Vytautas Gustaitis. Jį lydėjo g. kanauninkas Mindaugas Puidokas ir Pilnų namų bendruomenės broliai.
Sukalbėjęs maldą prelatas Vytautas Gustaitis švęstu vandeniu ir smilkalais pašventino statybvietę.
Apeigų pabaigoje prelatas visus iškilmingai palaimino.

 

 

 

 

 

PNB info.

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL