Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

PROJEKTAI

Pilnų namų bendruomenė vykdydama savo misiją, ruošia ir įgyvendina įvairius projektus.

VYKDOMI PROJEKTAI

Bendruomenė 2015 m. rugsėjo mėnesį pradėjo reabilitacijos centro su valgykla pastato statybą. Kviečiame susipažinti su valgyklos projektu ir statybų eiga.


Projektas įgyvendinamas vykdant 20142020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-V-411 „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“.
Projekto pradžia – 2015 m. gruodžio 1 d.
Projekto pabaiga – 2020 m. lapkričio 30 d.


Projektas
Dėkoju Tau už gyvybę
Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo take.ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Projektas įgyvendinamas vykdant 20072013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonę
Asmenų, sergančių priklausomybės nuo
psichoaktyviųjų medžiagų ligomis,
psichologinė ir socialinė reabilitacija


Pilnų namų bendruomenė kartu su remėjų pagalba, 2011 metais pradėjo „Socialinių paslaugų pastato“ statybą. Tai pirmasis Lietuvoje sertifikuotas pasyvus namas.

Rangovas UAB "DZŪKIJOS STATYBA".


„Pilnų namų bendruomenės klientų integracija į darbo rinką“

Įgyvendinant 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“, 1.3 priemonės „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-02-016


2009 m. birželio mėn. pradėta Pilnų namų bendruomenės
DIEVO GAILESTINGUMO KOPLYČIOS statyba. Gruodžio 22 d. koplyčia priduota valstybinei komisijai. Toliau vykdome vidaus įrengimo darbus.

Koplyčią suprojektavo:
UAB "BALTAS FONAS"
projekto vadovas Mindaugas JAMANTAS

Rangovas UAB "DZŪKIJOS STATYBA"


Pilnų namų bendruomenė kartu su remėjų pagalba 2008 m. gruodžio mėnesį įvykdė pirties su viešaisiais tualetais statymo darbus. Namų ūkio pastatas su pirtimi ir viešaisiais tualetais pradėtas statyti 2007 m. rugsėjo 25 dieną.

Pastatą suprojektavo:


Pilnų namų bendruomenė 2007 metais laimėjo ir įgyvendino projektą „Pilnų namų bendruomenės buitinių nuotekų valymo sistema“, kurį subsidijavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas.


2007 metais Pilnų namų bendruomenė kartu su Varėnos rajono savivaldybe įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas modernizuojant lauko inžinierinius tinklus Pilnų namų bendruomenėje“. Projektą finansavo "Socialinės apsaugos ir darbo ministerija" pagal socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programą 2007 metams.


Pilnų namų bendruomenė kartu su Jungtinių Tautų vystymo programa, Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa nuo 2005 m. spalio 28 dienos iki 2007 m. gruodžio 31 dienos vykdė projektą „Vaistažolių ūkis Panaroje kaip aplinkai palankaus ūkininkavimo Dzūkijos nacionaliniame parke pavyzdys“.


Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL