Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
 
 
 
  Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis  
2006 metų Gegužės mėnesio naujienų archyvas
 
Dėl dinamiškai besikeičiančio svetainės turinio nuorodos iš naujienų archyvo gali būti neveikiančios.
     
 

2006 gegužės 27 d.

2006 m. gegužės 25 d. Pilnų namų bendruomenę pasiekė liūdna žinia, kad mirė Tomas Rinkevičius, ilgą laiką atlikęs reabilitaciją mūsų bendruomenėje.


 
 
2006 m. gegužės 16 d. kunigai Valerijus Rudzinskas ir Gintautas Stankevičius vyko į Riešės ir Marcinkonių parapijas, domėdamiesi esamomis bažnyčiomis ir planuodami idėjas būsimai Pilnų namų bendruomenės koplyčiai.


2006 m. gegužės 13 d. Liškiavoje įvyko žmonių su negalia šventė, kurią organizavo Marijona Jezenčikienė, Liškiavos parapijos žmonių su negalia pirmininkė.

2006 m. gegužės 11 d. kun. Valerijus Rudzinskas, lydimas br. Laimono Mituzo, Senojoje Varėnoje veikiančioje priklausomybių ligomis sergančių asmenų reabilitacijos bendruomenėje pravedė sielovados dieną.

Pilnų namų bendruomenė dėkinga visiems mus lankantiems ir gera linkintiems žmonėms. Vienas iš jų – Jo Eminencija Kardinolas, Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Audrys Juozas Bačkis. Jį lydėjo seserys vienuolės.

2005 m. balandžio 29 – 30 dienomis Lazdijuose vyko dekanato Eucharistinis kongresas. Mūsų bendruomenė dalyvavo abi dienas. Turiningoje, jaunimui skirtoje pirmosios dienos programoje dalyvavo apie du šimtus jaunųjų tikinčiųjų, atstovaujančių dekanato parapijoms.
2006 m. balandžio 30 d. Pilnų namų bendruomenė kartu su visomis Lazdijų dekanato parapijomis dalyvavo Eucharistiniame kongrese Lazdijuose.
 
 
 

2006 gegužės 18 d.

2006 metų gegužės 6 dieną į Pilnų namų bendruomenės sodybą sugrįžo Poezijos pavasaris. Sodyboje sulaukėme gausaus būrio rašytojų iš Varėnos, Alytaus, Lazdijų rajonų ir Druskininkų savivaldybės.

2006 gegužės 4 d. kunigas Valerijus Rudzinskas šventino oreivių iš Kauno oro „automobilį“. Tai pirmasis toks įvykis, kada bendruomenėje šventinamas oro balionas.

2006 m. gegužės 1 d. Pilnų namų bendruomenėje lankėsi keletas moksleivių iš Dubičių, kuriuos atlydėjo Dubičių pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja.

Nuo 2005 metų rugsėjo mėnesio bendruomenės administracija ir darbuotojai pradėjo mokytis Daugų technologijos mokyklos rengiamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Atėjus pavasariui, išaušo diena, kada įdėtas triūsas įgauną vienokią ar kitokią įvertinimo formą.

2006 m. balandžio 27 d. kunigas Valerijus Rudzinskas lankėsi Ricieliuose. Bibliotekos vedėja Irena Vaikšnorienė pakvietė kunigą pristatyti vietos gyventojams dabartinę veiklą ir kūrybą.
 
 
 

2006 gegužės 13 d.

2006 m. gegužės mėnesį išleidome knygą „Brolis Mindaugas“, skirtą šviesiam Pilnų namų bendruomenės nario brolio Mindaugo Bubulio atminimui. Knygos sudarytojas kun. Valerijus Rudzinskas. Redaktorė Irena Stankevičienė. Knygą ketiname pristatyti š. m. birželio 24 d., minėdami brolio Mindaugo mirties pusę metų ir pašventindami kryžių ant jo kapo.


 
 
2006 m. gegužės 3 d. Pilnų namų bendruomenės koplytėlėje kun. Valerijus Rudzinskas aukojo šv. Mišias už žmones, susijusius su bendruomene ir švenčiančius savo gimtadienius.

2006 m. balandžio 27 d. Pilnų namų bendruomenę aplankė mielas mūsų bičiulis t. kun. Gediminas Numgaudis OFM, šiuo metu einantis Pakutuvėnų parapijos klebono pareigas ir vadovaujantis nuo priklausomybių besivaduojančių jaunuolių bendruomenei.
 
 
 

2006 gegužės 6 d.

2006 m. balandžio 29 d. bendruomenėje vyko paskaita apie alkoholį ir jo žalą. Paskaitą skaitė Raimundas Kumetis, kuris prieš keturis metus Pilnų namų bendruomenėje atliko reabilitaciją.

2006 m. balandžio 23 d., Atvelykio sekmadienį, dalyvavome atsinaujinimo dienoje „Laukite Tėvo pažado“. Renginys vyko Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje. Atsinaujinimo dieną organizavo „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė.

2006 m. balandžio 23 d., per Atvelykį, mūsų bendruomenėje šv. Mišios prasidėjo 15 val. Į mūsų sodyboje vykusią Mišių auką, kaip ir kiekvieną sekmadienį, žmonės atvyko iš įvairių Lietuvos kampelių.

2006 m. balandžio 19 dienos pavakarę Lietuvos Apaštalinėje nunciatūroje įvyko priėmimas pirmosioms Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI pontifikato metinėms paminėti. Per septynerius bendruomenės gyvavimo metus į priėmimą Apaštalinėje nunciatūroje buvo pakviestas ir Pilnų namų bendruomenės atstovas moderatorius br. Laimonas Mituzas.
 
 
 

2006 gegužės 3 d.

Antrąją Velykų dieną, 2006 m. balandžio 17 d. kun. Valerijus Rudzinskas, lydimas brolių Denio Nikintenko ir Andriaus Skripkaičio iš Pilnų namų bendruomenės, vedė sielovados užsiėmimus senelių namuose „Marijos namai“ Druskininkuose.

Džiaugsmingą Kristaus Prisikėlimo šventę – Velykas Pilnų namų bendruomenės sodyboje 2006 m. balandžio 16 d. šventėme pirmą kartą. Į šventę sugužėjo žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių.

2006 m. balandžio 15 d., Didžiojo Šeštadienio liturgiją bendruomenėje pradėjome vakare 18 val. Netoli mūsų koplytėlės esančio kryžiaus ugnį šventino, o po to šv. Mišias aukojo bendruomenės įkūrėjas kun. Valerijus Rudzinskas.

2006 m. balandžio 14, Didįjį Penktadienį, apeigas mūsų koplytėlėje pradėjome 18 val. Visą Didžiojo Penktadienio pavakarę skyrėme maldai, todėl vidinėje tyloje ir Viešpaties kančios apmąstyme iš koplytėlės išėjome gerokai po 22 val.

2006 m. balandžio 13 d., Didįjį Ketvirtadienį, šv. Mišias mūsų koplytėlėje aukojome vakare 18 val.
 
Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL