Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
 

PAGRINDINĖ PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖS VEIKLA PERKELIAMA Į VILKAVIŠKIO VYSKUPIJĄ, TAČIAU NEATSISAKOMA IR PLĖTROS GALIMYBIŲ

 
 

Pilnų namų bendruomenė nuo 1999 m. iki šiol veikusi Kaišiadorių vyskupijoje, 2004 m. gavusi Jo Ekscelencijos Vilkaviškio Vyskupo Rimanto Norvilo geranorišką sutikimą ir pakviesta vykdyti pašaukimo tarnystę, 2005 m. įsigijo nekilnojamą turtą (sodybą) Vilkaviškio vyskupijos teritorijoje. Bendruomenės įsikūrimas Vilkaviškio vyskupijoje įteisintas 2005 m. balandžio 15 d. Vyskupo Rimanto Norvilo Dekretu Nr. 120. Atlikdama savo misiją – tiek ugdydama pašaukimus, tiek patarnaudama socialinės atskirties žmonėms – bendruomenė užtikrins, kad šioje bendruomenės sodyboje vyktų dvasinis ugdymas bei sielovados darbas, kuriam, Vyskupo pageidavimu, vadovaus kunigas.

Tačiau Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas ir Taryba ketina su Jo Ekscelencija Kaišiadorių Vyskupu Juozapu Matulaičiu aptarti galimybes, kaip išsaugoti bendruomenės misiją Kaišiadorių vyskupijoje. Viena iš tokių galimybių būtų novicijų ugdymo namai jaunuoliams, ketinantiems atlikti pasišventimą bendruomenės vykdomai misijai. Be to, iki šiol bendruomenė prisiima Kaišiadorių Vyskupo pavestą pareigą patarnauti Senosios Varėnos socialinės – psichologinės narkomanų reabilitacijos centre, kuriame 2004 m. per šv. Kazimiero iškilmę buvo atidaryta ir pašventinta koplyčia.

Atsižvelgiant į geranorišką Lietuvos Vyskupų požiūrį bei jų pateiktus pasiūlymus, svarstomos galimybės kurti Pilnų namų bendruomenės misijas ir kitose Lietuvos vyskupijose. Vis dėlto manoma, kad pagrindinė bendruomenės, kaip besikuriančios vienuolijos, administracijos rezidavimo vieta išliks Vilkaviškio vyskupijoje.

PNB inf.

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL