Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
 
 
 
  Sausis | Vasaris | Kovas | Gegužė | Birželis | Rugpjūtis | Rugsėjis | Gruodis  
2004 metų Sausio mėnesio naujienų archyvas
 
Dėl dinamiškai besikeičiančio svetainės turinio nuorodos iš naujienų archyvo gali būti neveikiančios.
     
 

2004 sausio 31 d.

Atnaujintas renginių archyvas. Šiandien kviečiame susipažinti dar su keliais įvykusiais renginiais:

- Susitikimas su Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro darbuotojais. (Sausio 29 d.)
- Nauja Pilnų namų bendruomenėje gyvenančių žmonių tapybos paroda. (Sausio 24 d.)
- Literatūrinė vakaronė Amatų sodyboje. (Sausio 17 d.)
 
 
 

2004 sausio 30 d.

Atidaryta renginių archyvo skiltis. Joje galėsite plačiau susipažinti su bendruomenėje įvykusiais renginiais.
Šiandien siūlome pakeliauti po Akmens parapiją ir Varėnos miškus.
"PER PUSNYNUS Į „AKMENĮ“ IR VARĖNOS MIŠKUS"
 
 
 

2004 sausio 28 d.

Atidaryta asmeninė Kun. Valerijaus Rudzinsko darbų skiltis. Joje galite susipažinti su dviem jo darbais:
„ Kun. Alfonso Šato poezija “
„ Kodėl velnias išsigando davatkos “
 
 
 

2004 sausio 24 d.

DIAKONŲ ŠVENTIMAI

Šiandien, 2004 m. sausio 24 d., Vilniaus kunigų seminarijos koplyčioje 11 val. diakono šventimus priėmė Kaišiadorių vyskupijos klierikas Ąžuolas Miliauskas, kuris prieš keletą metų į seminariją stojo iš Pilnų namų bendruomenės. Diakonas iki apsisprendimo mokytis Kunigų seminarijoje bendruomenėje gyveno vienerius metus, o po pirmo bei antro studijų seminarijoje kursų Pilnų namų bendruomenėje bei Nemunaičio parapijoje atliko socialinio – pastoracinio darbo praktiką.

Kartu su Ąžuolu diakonais buvo pašventinti dar trys Vilniaus arkivyskupijos klierikai.

Br. klr. Donatas ŠUKYS
 
 
 

2004 sausio 23 d.

Sausio 24 dieną
Naujos bendruomenės žmonių tapybos parodos pristatymas bei su bendruomene susijusių žmonių gimtadienių paminėjimas.
Kviečiame svečius iš kitų reabilitacijos centrų bei visus besidominčius su bendruomene susijusius žmones.
Renginio pradžia 14,30 val.

 
 
 

2004 sausio 20 d.

NAUJAGIMIS

2004 m. sausio 19 d. Pilnų namų bendruomenė susilaukė naujagimio. Bendruomenės globojama telyčaitė atsivedė veršiuką. Gimė buliukas. Nuotrauka čia.

2003 m. lapkričio 25 d. Pilnų namų bendruomenė sudarė sutartį su Holšteino galvijų augintojų ir gerintojų asociacija ir įsipareigojo dalyvauti HPI projekte. Pagal šią sutartį bendruomenė iš asociacijos neatlyginamai gavo veršingą telyčią. Šią telyčią paimdama, bendruomenė įsipareigojo laikyti ją tolimesniam galvijų veisimui, ne trumpiau, kaip dvejus metus nuo paėmimo dienos. Bendruomenė privalo garantuoti tinkamą telyčios priežiūrą, atsižvelgiant į zooveterinarinius reikalavimus. Prieauglį – užaugintą tokios pat vertės veršingą telyčią - bendruomenė privalės padovanoti kitiems, dėl būsimojo dovanos gavėjo suderinus su asociacija. Gautos telyčios negalima parduoti ar paskersti be raštiško asociacijos sutikimo. Telyčia nėra Pilnų namų bendruomenės nuosavybė iki momento, kol jos palikuonio – tokio pat amžiaus veršingos telyčios – nepadovanos trečiam asmeniui.

Atliekantysis reabilitaciją vet gyd. Joridas

 
 
 

2004 sausio 18 d.

Atidaryta Darbų skiltis. Šioje skiltyje bus publikuojami bendruomenėje dirbančiųjų ir gyvenančiųjų darbai.
Šiandien siūlome paskaityti kun. Valerijaus Rudzinsko pamokslą pasakytą 2003-06-07 Pilnų namų bendruomenės 4-ųjų įsikūrimo metinių bei naujų brolių galutinio pasišventimo bendruomenės gyvenimui ir misijai proga.
 
 
 

2004 sausio 16 d.

Sausio 17 dieną
Literatūrinė vakaronė Amatų sodyboje.
Kviečiame visus besidominčius. Amatų sodyba, Kunigiškių k. Prienų r.
Pradžia 13 val.

 
 
 

2004 sausio 14 d.

Atnaujinta Tarybos skiltis.
Artimiausiu metu turėsite galimybę susipažinti su visais bendruomenei priklausančiais asmenimis.

 
 
 

2004 sausio 12 d.

Sausio 13 dieną
Socialinių bendruomenės įgūdžių formavimas.
Šalia bendruomenės narių dalyvauti kviečiami visi pageidaujantys.
Užsiėmimai vyks nuo 18 iki 20 val
.

 
 
 

2004 sausio 10 d.

Atnaujintas sausio mėnesio renginių tvarkaraštis.
Atnaujinta kontaktų skiltis.

 
 
 

2004 sausio 7 d.

Sausio 8 - 10 dienomis
Meninės kūrybos ir tautodailės seminaras.
Kviečiame svečius iš kitų reabilitacijos centrų bei visus besidominčius su bendruomene susijusius žmones.
Renginį pradėsime ketvirtadienį nuo 15 val.

 
 
 

2004 sausio 5 d.

Naujus metus PNB svetainė pradeda naujovėmis:
Naujienų skiltimi, kurioje bus seklbiamos ne tik svetainės naujienos, bet ir bendruomenės naujienos.
Visų metų renginių kalendoriumi. Jei norite sužinoti Sausio mėnesio renginius spauskite čia.
Dienotvarke. Kol kas galite susipažinti su žiemos laiko dienotvarke.
 
Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL