Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

Tikėjimo kelio maldos grupė prie Pilnų namų bendruomenės, - tai atsakas į Tikėjimo metų (2012 – 2013) paraginimą giliau apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą. (Pasibaigus tikėjimo metams maldos grupė pasiryžusi toliau tęsti savo veiklą).
 Maldos grupė, Pilnų namų bendruomenės steigėjo ir brolių vedama, stengsis atsiverti tikėjimo slėpiniui, kad visiems į Kristų tikintiesiems padėtų sąmoningiau ir tvirčiau pritarti Evangelijai, o taip pat padėtų geriau pažinti Pilnų namų bendruomenės pašaukimą bei jos vykdomą misiją.


Pirmieji 'Tikėjimo kelio' maldos grupės nariai.
(2012 gruodžio 8 d.)


Grupės nariai su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila.
(Dievo Gailestingumo Sekmadienis. 2016 balandžio 3 d.)

Šios maldos grupės nariai yra bendruomenės steigėjo dvasios sūnūs ir dukros, pasiryžę augti tikėjime, viltyje ir meilėje.
 Anot popiežiaus Benedikto XVI, „turėsime progą išpažinti tikėjimą į prisikėlusį Viešpatį [...] savo namuose ir šeimose, kad kiekvienas labiau pajustų poreikį geriau pažinti ir būsimoms kartoms perduoti nekintamą tikėjimą“.
Tikėjimo kelio maldos grupės nariai, atsiliepdami į Lietuvos Vyskupų Konferencijos Tikėjimo metams siūlomas gaires, padedami Pilnų namų bendruomenės, stengsis:
  1. Įsigilinti į svarbius tikėjimo šaltinius: šv. Raštą, Katalikų Bažnyčios Katekizmą ir Vatikano II Susirinkimo dokumentus bei popiežiaus Benedikto XVI mokymą. Atrasti noro ir laiko dvasinei savišvietai.
  2. Suvokti kasdieninės maldos prasmę savo asmeniniame gyvenime. 
  3. Gyvenime ir Pilnų namų bendruomenėje aukotis, mylėti, tarnauti, dalintis, būti veikliais savanoriais.
  4. Domėtis šventųjų gyvenimais.
  5. Būti tikėjimo liudytojai savo aplinkoje: pavyzdžiu, patarimu, pokalbiu, maldos praktika.
  6. Įsipareigoti asmeniniam dvasiniam tobulėjimui.
  7. Palaikyti Pilnų namų bendruomenės siūlomas iniciatyvas.
  8. Pagal išgales sekmadieniais dalyvauti šv. Mišių aukoje Pilnų namų bendruomenėje ir bent kartą per mėnesį pas savo dvasios tėvą atlikti išpažintį.
  9. Pakviesti naujus narius į maldos grupę.
Šios Tikėjimo kelio maldos grupės prie Pilnų namų bendruomenės veiklos gairės bendruomenės Taryboje patvirtintos 2012 m. spalio 11 d., pradedant Tikėjimo metus.


Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL