Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
 
PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENEI ĮSIPAREIGOJĘ PASAULIEČIAI
 

Tai - pagal išgales aktyviai bei laisvanoriškai Pilnų namų bendruomenės veikloje dalyvaujantys vyrai ir moterys (analogas kitose vienuolijose – tretininkai, oblatai ir pan.), gyvenime besimokantys vadovautis Dievo Žodžiu ir savo Įstatais bei pasirengę padėti bendruomenei įgyvendinti misiją ir pašaukimą.

Įsipareigojusio pasauliečio kelio Pilnų namų bendruomenėje pradžia – asmeninis pažadas su po jo sekančiu  uoliu krikščioniško brandumo stiprinimu: nuolatiniu Atgailos bei Eucharistijos Sakramentų priėmimu, kasdiene malda, Šventojo Rašto bei kitos dvasinės literatūros skaitymu.

Bendruomenei Įsipareigojusieji pasauliečiai reguliariai dalyvauja susirinkimuose, drauge su Pilnų namų bendruomenės steigėju arba jo įgaliotu bendruomenėje pasišventusiu broliu planuoja ir įgyvendina numatytus siekius, palaiko tarpusavio bendrystę, mokosi vis giliau pažinti Dangiškojo Tėvo troškimą: „Kad mano namai būtų pilni“ (Lk 14, 23), stengdamiesi nešti Dievo Gailestingumo žinią visiems, o ypač visuomenės atstumtiems, kenčiantiems bei nelaimingiems.

Norintieji tapti Pilnų namų bendruomenei įsipareigojusiais pasauliečiais raginami kreiptis į Pilnų namų bendruomenės steigėją kun. Valerijų Rudzinską.


Akimirka iš darbinio susirinkimo.
(2010 spalio 9 d.)


Po naujų narių priėmimo.
(2010 spalio 9 d.)
 
Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL