Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

SKULPTŪROS, SKIRTOS PROJEKTO „DĖKOJU TAU UŽ GYVYBĘ“ VIENAI IŠ DALIŲ – NEGIMUSIEMS KŪDIKIAMS- MAKETO KŪRIMO

ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS

Gyvybė – pirmoji ir šventa Dievo, visos gyvybės Kūrėjo ir Tikslo, dovana. Deja, nuo 1955 m., kuomet  Lietuvoje buvo įteisinti abortai, iš nesuskaičiuojamos daugybės kūdikių ši dovana yra atimama.

I. KONKURSO DALYKAS

1. Skulptūros, skirtos projekto „Dėkoju Tau už gyvybę“ vienai iš dalių – negimusiems kūdikiams – maketo sukūrimas.
2. Skulptūrą numatoma pastatyti iki 2012 m. pabaigos.
3. Maketas turi tiksliai parodyti skulptūros meninę kompoziciją, medžiagiškumą bei išmatavimus. (toliau – Kūrinys)

II. KONKURSO UŽDUOTIS

4. Autorius arba autorių kolektyvas (toliau – autorius) pateikia skulptūros maketus, laisvai pasirinkdamas meninę raišką.
5. Makete meninės išraiškos priemonėmis turi būti visapusiškai atskleista skulptūros paskirtis – atgailos ir maldos vieta žmonėms, kenčiantiems dėl to, kad neleido savo vaikeliams išvysti pasaulio, norintiems apmąstyti asmeninio gyvenimo patirtis, melstis atsiteisimo malda dėl negimusių kūdikių ir prašyti reikalingų malonių gimsiantiems.
6. Maketas turi būti sukurtas iš patvarios medžiagos, masteliu 1:10.

III. KŪRINIŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

10. Kūrinių pateikimo ir registravimo vieta: Pilnų namų bendruomenė, LT-65320 Panaros k.
Merkinės sen., Varėnos r. sav.
11. Kiekvienas konkursui pateiktas kūrinys turi būti pažymėtas šešiaženkliu raidžių ir/arba skaičių kodu. Kodą autorius pasirenka pats. Jeigu autorius pateikia kelis kūrinius, visų jų kodas turi būti tas pats. Kūriniai turi būti pateikti kartu su užklijuotais vokais. Ant šio voko turi būti užrašytas tas pats kaip ir ant kūrinio šešiaženklis kodas ir užrašas „Projekto „Dėkoju Tau už gyvybę “konkursui“. Kartu turi būti įdėtas kitas užklijuotas vokas, kuriame būtų autoriaus pasirašytas leidimas dėl kūrinio panaudojimo (pagal pridedamą formą, žr. konkurso sąlygų priedą Nr.1.),  autoriaus duomenys (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris) bei planuojama skulptūros sąmatinė vertė.  Kūrinys pateikiamas taip, kad nebūtų galimybės identifikuoti autorių.
12. Kūrinius pristatyti iki 2012 m. kovo 31 d. Kūriniai, pateikti pavėluotai, nevertinami.

IV. KŪRINIŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

12. Kūrinius vertins komisija, susidedanti iš 5 narių:
 • Skulptorius (bus paskelbtas vėliau)
 • Skulptorius (bus paskelbtas vėliau)
 • Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas kun. Valerijus Rudzinskas
 • Pilnų namų bendruomenės moderatorius br. Laimonas Mituzas
 • Projekto „Dėkoju Tau už gyvybę“ vadovė Vilija Bandzaitienė
 • 13. Konkurso dalyvių kūriniai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nustatytos pristatymo datos pateikiami svarstyti komisijai.
  14. Konkurse bus vertinamas temos pateikimo vaizdo originalumas, temą atspindinčių elementų išskirtinumas bei kūrinio suderinamumas su aplinka (Priede nr.2 pateikiamos vietovės fotografijos)
  15. Trijų geriausiais komisijos pripažintų maketų autoriams gali būti pasiūlyta patobulinti pateiktus kūrinius, nekeičiant jų iš esmės.
  18. Jeigu  konkursui pateiktų kūrinių autoriams Komisija nesiūlo skirti pirmosios vietos, tam pačiam maketui sukurti skelbiamas naujas konkursas arba gali būti priimtas kitoks Komisijos sprendimas dėl maketo kūrimo.
  19. Vokai, kurių viduje įdėta informacija apie konkurso dalyvius, atplėšiami Komisijai priėmus sprendimą dėl konkurso rezultatų.
  20. Pranešimai apie konkurso rezultatus išsiunčiami visiems konkurso dalyviams ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po atitinkamo Komisijos sprendimo.

  V. KŪRINIŲ APMOKĖJIMAS

  21. Trijų geriausių konkursui pateiktų kūrinių autoriams mokami tokio dydžio piniginiai prizai :
  pirmoji vieta – po 3 000 litų,
  antroji vieta – po 2 000 litų,
  trečioji vieta – po 1 000 litų.
  Piniginiai prizai išmokami ne vėliau kaip per 20 darbo dienų po Komisijos sprendimo priėmimo dienos.
  22. Jeigu maketo konkurse skiriama tik pirmoji vieta, Komisijos sprendimu ne daugiau kaip dviejų kitų konkursui pateiktų kūrinių autoriams gali būti mokami piniginiai prizai po 800 litų už kūrinį.

  VI. SUTARTIES PASIRAŠYMAS SU KONKURSO LAIMĖTOJU

  23. Autorinė sutartis kurti skulptūrą gali būti sudaryta su vienu iš autorių, skulptūros maketo konkurse laimėjusių  prizinę vietą, arba su Komisijos pasiūlytu asmeniu, jeigu tam pritaria ne mažiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių.

  VII. AUTORINĖS TEISĖS

  25. Autoriai, maketuose panaudoję kitų autorių kūrinius arba jų fragmentus, privalo nepažeisti kitų autorių teisių ir gauti visus reikalingus autoriaus ar jo teisių perėmėjo arba jo tinkamai įgalioto asmens leidimus. Už neteisėtą kitų autorių kūrinių panaudojimą autoriai asmeniškai atsako įstatymų nustatyta tvarka.
  26. Kūriniai, kurių autoriams išmokėti piniginiai prizai, tampa Pilnų namų bendruomenės nuosavybe ir ja Pilnų namų bendruomenė disponuoja savo nuožiūra. Autoriai leidžia Pilnų namų bendruomenei panaudoti jų kūrinius taip, kaip numatyta šių sąlygų priede Nr.1. Kūriniai, kurių autoriams piniginiai prizai nepaskirti, autorių pageidavimu jiems grąžinami kartu su leidimu dėl kūrinių panaudojimo.

  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  27. Asmenys, įgalioti konsultuoti konkurso dalyvius:
  Vilija Bandzaitienė – Projekto „Dėkoju Tau už gyvybę“ vadovė, tel. 8656 91211, el. paštas vilija.bandzaitienegmail.com;
  Laimonas Mituzas – Pilnų namų bendruomenės moderatorius, tel.8 698 73004, el. paštas infopnb.lt .

  Konkurso sąlygos su priedais .pdf formate čia...

  Konkurso sąlygų priedas Nr.1

  Priedas Nr. 1 .pdf formate čia...

  Konkurso sąlygų priedas Nr.2

  Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL