Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija


27 dalis
„Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS“ (Ps 145, 8)

Pranašo Danieliaus knygoje pasakojama, kaip sykį chaldėjų karalius Baltazaras surengė ištaigingą puotą. Valdovas, jo artimieji ir pavaldiniai garsiai šlovino stabus ir nesivaržė gerti vyną iš šventųjų auksinių Jeruzalės šventyklos indų. Šiuo veiksmu karalius išniekino tai, kas priklausė Dievo namų šventenybėms. Dėl šio negirdėto išsišokimo, už sąmoningą nepagarbą ir baisią šventvagystę Viešpats karalių nubaudė. „Kaip tik tada pasirodė žmogaus rankos pirštai ir pradėjo rašyti ant karališkųjų rūmų sienos tiesiai už žvakidės. Karalius galėjo matyti rašančią ranką“ (Dan 5, 5).

Kai tavo sėkmė taps matoma, būk pasirengęs agresyviai žmonių – maitvanagių, trokštančių tavo sėkmę paversti prakeikimu, atakai. Jų gyvenimo džiaugsmas – sunaikinti tavo laimę. Jei nori visa tai ištverti, tapk lauko akmeniu, kuris tyli, nepriklausomai ar jį spardo, ar giria!..

Tuomet Baltazaras labai pasimetė ir sudrebėjo iš baimės. Užrašas ant sienos per akies mirksnį išdidų ir besilinksminantį karalių pavertė apgailėtina, drebančia būtybe. Tačiau niekas iš Babilono išminčių, žynių ir būrėjų neįstengė paaiškinti šio užrašo prasmės. Tuomet pakvietė pranašą Danielį ir jis paaiškino karaliui, ką reiškia užrašas: „Dievas suskaičiavo tavo karalystės {dienas} ir privedė ją prie galo; [...] tu buvai pasvertas svarstyklėmis ir buvai rastas lengvas; [...] tavo karalystė yra padalyta ir atiduota medams ir persams“ (Dan 5, 26 – 28). Tą pačią naktį Baltazaras buvo nužudytas.

Pavasaris.
(Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

Kitoje Senojo Testamento vietoje taip pat pasakyti atmintini žodžiai:
„Žmonės yra tik rūkas,
mirtingieji - tik regimybė.
Visi sudėti ant svarstyklių,
jie tesvertų mažiau už rūką“(Ps 62, 10)...
Mūsų išorinė ramybė priklauso nuo vidinės ramybės. Ne atsitiktinai šventieji tėvai ragina prieš ką nors atliekant sustoti, susitelkti, nurimti. Netgi einant miegoti svarbu
 • atsiprašyti už per dieną padarytas nuodėmes,
 • su visais susitaikyti,
 • perskaityti vakaro maldas

 • Kitiems tu reikalingas tol, kol įstengi kurti gyvenimo šventę. Tačiau vos liūdesio debesėlis pridengs tavo šypseną, tuoj pat būsi daugelio atstumtas, kaip netinkamas ir visuomenės lūkesčių neišpildantis įrankis. Todėl gyvenimo šventę visų pirma išsaugok savo širdyje, nes visuomenė tau jos nepadovanos.

  Stačiatikių Bažnyčioje tikintiesiems primygtinai rekomenduojama
 • reguliariai gerti šventintą vandenį
 • ir juo pašlakstyti patalpas,
 • susilaikyti nuo azartinių lošimų,
 • tuščių pokalbių,
 • santykių aiškinimosi,
 • ginčų,
 • konfliktų,
 • jau nekalbant apie girtavimą...
 • Visi šie paraginimai vienareikšmiškai tinka ir katalikams...
  Papasakosiu apie pamaldas vienoje Protestantų Bažnyčioje. Pamaldų metu moteris paprašė išvaryti iš jos kūniškų geidulių velnią. Pastorius įsakė velniui iš moters pasitraukti, tačiau jis atsakė: „Niekur neisiu! Ji pati mane prisišaukė!“ „Kada ji tai padarė, - nustebęs paklausė pastorius“. „Tada, - atsakė velnias, kuomet nutarė pažiūrėti pornografinį filmą“... Moteriai beliko atgailauti ir melsti atleidimo už savo nuodėmę. Tik po to piktoji dvasia iš jos pasitraukė...

  Pavasaris.
  (Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

  Kyla klausimas: kiek mes patys tuščiai iššvaistome laiko žiūrėdami pornografiją, beprasmiškai pramogaudami, girtaudami ir t.t. Šlovė Viešpačiui, kad daugelio, kaip anos vargšės moters, velnias neapsėdo. Tačiau, jei nesisaugosime ir veltui švaistysime laiką, pavojus išlieka...

  Ar kas nors pajėgė suskaičiuoti tavo laimės akimirkas?.. Tepabando, skaičiuodamas iš padangių skliauto krentančias žvaigždes...
  Nei sau, nei kitiems už jokią kainą neleisk suabejoti savo laime!

  Dievas išlaisvina mus ne nuo mūsų draugų, o nuo priešų. Jei kam nors patinka žiūrėti erotinius filmus ar žurnalus – Dievas neišlaisvins šių žmonių iš gašlumo dvasios. Jei jums patinka klausytis naujienų apie žmonių nuodėmes arba kitų kunigų klaidas, tuomet Dievas neišlaisvins jūsų nuo melo bei smerkimo dvasios. Jei tu neįsisąmoninsi principo, kad dešimtinė priklauso Dievui, visą gyvenimą neišspręsi savo ekonominių problemų. Tikrą atgailą visuomet vainikuoja tikras atgailos vaisius, t.y. perkeičiantis Dievo gailestingumas. Patyręs Dievo Gailestingumą žmogus liaujasi nusidėti. Nuodėmė atneša mirtį, todėl jokiu būdu ji negali būti mūsų draugė...
  Užpildykime mūsų laiką bendryste su Dievo Gailestingumu. Bėkime nuo neveiklumo...

  Pavasaris.
  (Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

  Neveiklumo būsena ir beprasmis, tuščias ar net psichologiškai alinantis poilsis Vakarų pasaulyje tapo toks varginantis ir paplitęs, kad daugelio šalių psichiatrai prabilo apie naują susirgimo formą – sekmadienio neurozę. Ši liga pasižymi ryšiu nuotaikos bei savijautos sugedimu tomis dienomis, kai nereikia dirbti, kuomet nėra kuo užsiimti.
  Ne atsitiktinai Bažnyčia krikščionims liepia neapleisti sekmadieniais šventųjų Mišių, kurios pripildo tikinčiojo sielą džiaugsmo, patiriamo dėl bendrystės su Viešpačiu. Tai ne tik gelbsti sielą, bet, kaip matome, turi ir didžiulę psichoterapinę reikšmę. Daug žmonių, nepaisydami jokių ekonominių krizių, savaitgaliais vyksta į įvairiausius pramogų centrus, vandens parkus, baseinus, pirtis, diskotekas, deja, tik nedaugelis jų užsuka į bažnyčią. Be abejo, nėra draudžiama ar smerktina pasimėgauti minėtomis pramogomis, tačiau visa tai galima daryti, jei sekmadienį surasime laiko svarbiausiam dalykui – bendrystei su Dievu šventosiose Mišiose bei asmeninėje maldoje...

  Pavasaris.
  (Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

  Atsisakykime visko, kas trukdo džiaugtis Dievo Gailestingumu. Gyvenkime taip, kad drauge su psalmininku galėtume tarti:
  „Atlaidus ir gailestingas yra VIEŠPATS,
  lėtas pykti ir pilnas gerumo.
  Geras kiekvienam yra VIEŠPATS
  ir gailestingas visiems savo kūriniams“(Ps 145, 8 – 9). Amen.

  Pavasaris.
  (Kun. Valerijaus Rudzinsko nuotrauka)

  Ar tu žinojai, kad mąstydamas apie gyvus ir mirusius visuomet susilieji su jais emociniais ryšiais?.. Jei gyvenimo šventėje tau trūksta džiaugsmo, vadinasi ne tomis emocijomis vadovaujiesi!


  Laimingi supratusieji, kad:

  1. būkime pagarbūs su viskuo, kas priklauso Dievui;
  2. dykinėjimas gimdo kitas nuodėmes;
  3. išorinė ramybė priklauso nuo vidinės ramybės;
  4. Dievas mus išlaisvina ne nuo draugų, o nuo priešų;
  5. patyręs Dievo gailestingumą žmogus liaujasi nusidėti.


  2011 m. vasaris

  Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL