Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

Kun. Valerijaus RUDZINSKO pamokslai
ir mokymai MP3 formate CD laikmenose

PAMOKSLAI

PASAULIO UPĖ Naujiena!

Kun. Valerijaus Rudzinsko pamokslai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje 2012 m.

1. Pasaulio upė. 201.06.10
2. Lūšnos statytojas. 2012.06.17
3. Moralės sergėtojas. 2012.06.24
4. Akmenų rinkėjas. 2012.07.01
5. Lūšnos šeimininkas. 2012.07.08
6. Savarankiškasis. 2012.07.15
7. Brolių charakteristikos. 2012.07.22
8. Kelionė namo. 2012.07.29
9. Pasaulio tamsa. 1 dalis. 2012.08.05
10. Pasaulio tamsa. 2 dalis. 2012.08.12

ŠTAI PAGUODA

Kun. Valerijaus Rudzinsko pamokslai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje 2010 m.

1. Meilės reikia labiausiai. 2010.01.03. Trys Karaliai.
2. Išgyventi dieną. 2010.01.17
3. Įveikti depresiją. 2010.01.24
4. Su Eucharistinio Jėzaus pagalba. 2010.01.31
5. Grabnyčių vakaro Mišių žodis. 2010.02.02
6. Šventasis Blažiejus. 2010.02.03
7. Šventoji Agota. 2010.02.05
8. Būti su Marija. 2010.02.06
9. Vienybė Kristuje. 2010.02.06
10. Baimės spąstai. 2010.02.07
11. Skubanti kasdienybė.2010.02.11. Pasaulinė ligonių diena.
12. Štai paguoda. 2010.02.14
13. Kad neprarastume malonių. 2010.02.21
14. Mirtis ir depresija. 2010.02.21
15. Puikybės spąstai. 2010.02.28
16. Pašaukimas. 2010.03.04
17. Gailestingumo laivas. 2010.03.05
18. Sveika visų Karaliene. 2010.03.06
19. Pavydo spąstai. 2010.03.07
20. Jėzaus paradoksai. 2010.03.14
21. Esame vieno Tėvo vaikai. 2010.03.21
22. Jėzus ir gailestingumas. 2010.03.28. Verbos.
23. Sveikiname Rimgaudą. 2010.03.31. Rimgaudo Suchankos 50-mečiui.

BŪKITE PALAIMINTI

Kun. Valerijaus Rudzinsko pamokslai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje 2009 m.

1. Marija moko kantrumo. 2009.08.08
2. Sulaukiame Marijos paguodos. 2009.08.09
3. Per Marijos užtarimą patiriame Dievo draugystę. 2009.08.15
4. Projektui "Už Gyvybę" vieneri metai. 2009.08.16
5. Marija Karalienė. 2009.08.23
6. Dviejų šventųjų kančios istorija. 2009.09.30
7. Jie bus paguosti. 2009.11.15
8. Naujieji liturginiai metai. 2009.11.29
9. Ar Kristus yra mano išganytojas. 2009.12.11 Aukštadvaris
10. Prieš sutinkant Jėzų. 2009.12.20
11. Esu Jums dėkingas. 2009.12.24
12. Kalėdinis žodis. 2009.12.25
13. Ne pakuotė svarbiausia. 2009.12.27
14. Būkite palaiminti. 2009.12.31
15. Kunigystė. Kan. Raimundo Žukausko 50-mečiu. 2009 m. Kalvarija.

TIKĖJIMO METAS

Kun. Valerijaus Rudzinsko įvairiomis progomis 2009 m. sausio – liepos mėnesiais pasakyti pamokslai

1. Naujuosius 2009-uosius metus skelbiu koplyčios statymo metais 2009.01.01
2. Trys Karaliai 2009.01.04
3. Mūsų vizija – būsimoji koplyčia 2009.01.25
4. Kapas ir dvasia 2009.03.15
5. Regėkime Kristų ir Jo stebuklus (Aukštadvaris) 2009.03.18
6. Dievas atlygins teisuoliui 2009.03.29
7. Švęskime gyvenimą! (Kanauninko Valiaus Zubavičiaus 50-mečiui), Liškiavos bažnyčia 2009.04.14
8. Laikas gėrio darbams (Dievo Gailestingumo šventovė, Vilnius) 2009.04.17
9. Pavargome gyventi. Atvelykis 2009.04.19
10. Stebuklingas išgydymas ir išlaisvinimas 2009.04.26
11. Palaiminimas šeimai (Rūtos ir Vlado Ž. jubiliejui), Kryžių bažnyčia 2009.05.09
12. Vargšai šeimininkai 2009.05.17
13. Dievas pasirinko silpnuosius 2009.05.30
14. Mums reikia Šventosios Dvasios 2009.05.31
15. Kai sunku tikėti Dievo Gailestingumu 2009.06.28
16. Būti vienuoliu 2009.07.05
17. Atėjo metas tikėti 2009.07.12
18. Džiaugsmas ir kančia 2009.07.26
19. Susiburianti Lietuva 2009.08.02

DIEVO VEIDO IEŠKOJIMAS

Kun. Valerijaus Rudzinsko pamokslai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje 2006 – 2008 m.

1. Pašaukti būti šventais. 2006.10.01
2. Žengimas į Dievo veido švytėjimą. 2006.10.29
3. Pamatyti vaivorykštę. 2006.11.05
4. Meilė, bendrystė ir nuodėmė. 2006.11.12
5. Atsakymas – Jėzus. 2007.01.14
6. Atleiskime priešams. 2007.01.21
7. Gręžkimės į Jėzų. 2007.01.28
8. Trys žingsniai. 2007.02.04
9. Tokia Dievo laimė. 2007.04.01
10. Kliūtys, trukdančios atsiverti Dievo malonei. 2007.04.22
11. Jėzui reikia tavęs. 2007.04.22
12. Kančios akivaizdoje. 2007.05.13
13. Žengsime paskui Jėzų. 2007.05.20
14. Sekti Jėzumi. 2008.03.30
15. Esame mylimi Dievo Vaikai. 2008.08.31

ARČIAU LINK JĖZAUS

Kun. Valerijaus Rudzinsko pamokslai pasakyti 2006 – 2008 m.

1. Išlikti Viešpatyje. 2006.08.27 PNB DG koplyčia
2. Širdies šventovė. 2006.09.03 PNB DG koplyčia
3. Atgailoje išgyvename Dievo Gailestingumą. 2006.09.24 PNB DG koplyčia
4. Ir Jėzus sustojo... 2006.10.15 PNB DG koplyčia
5. Kristus Karalius ir Jo Karalystė. 2007.11.25 PNB DG koplyčia
6. Jėzaus Vardas ir kryžius. 2008.03.19 Vilnius, Trinapolis (Mokyklų ir kolegijų dėstytojų rekolekcijos)
7. Dievo Gailestingumas, žadinantis pasitikėjimą. 2008.03.27. Vilnius, Dievo Gailestingumo šventovė
8. Dievui pašvęstas gyvenimas. 2008.07.06 PNB DG koplyčia. (Brolių Franco, Aleksandro ir Karolio laikinųjų įžadų diena)
9. Gailestingumas. 2008.07.10 Marijampolės katedra. (Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai)
10. Mirtis ir pašaukimas šventumui. 2008.08.03 PNB DG koplyčia. (Eilinio sekmadienio iškilmė ir PNB br. Raimundo Čepukaičio šermenys)
11. Visuomet džiaukimės. 2008.08.10 PNB DG koplyčia
12. Didis Dievas savo šventuosiuose. 2008.08.17 PNB DG koplyčia
13. Kova su piktuoju. 2008.08.24 PNB DG koplyčia

SKELBIU, VIEŠPATIE, TAVO GAILESTINGUMĄ!

Kun. Valerijaus Rudzinsko pamokslai apie Dievo Gailestingumą pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje 2006 – 2007 m.

1. Trys gailestingumo pakopos. 2006.09.17
2. Kančia – gyvenimo tikrovė. 2006.10.22
3. Ligoj ir mirty tikėkime Dievo Gailestingumu. 2007.07.29
4. Pasitikėjimas Dievo Gailestingumu. 2007.06.24
5. Palaiminti gailestingieji. 2006.10.08
6. Dievo Gailestingumo paveikslas. 2007.07.01
7. Gailestingumo garbės skleidimas. 2007.07.08
8. Gailestingumo valanda. 2007.07.15
9. Dievo Gailestingumas. 2007.04.15
10. Lankykime Pilnų namų bendruomenės koplyčią. 2007.06.17

SVEIKAS, JĖZAU, GIMUSIS!

Kun. Valerijaus Rudzinsko advento ir Kalėdų laikotarpio pamokslai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje 2006 – 2007 m. Pamokslas „Gailestingumas prakartėlėje ir visų širdyse“ 2007_12_19 pasakytas Miroslavo bažnyčioje)

1. Jėzaus laukimo ir priėmimo laikas. 2007.12.02
2. Ar pažįstame Tą, Kurio laukiame? 2006.12.10
3. Pagarbinkime šventąjį Kūdikį artimo širdyje. 2007.12.16
4. Žvelgdami į prakartėlę, mokomės mylėti. 2006.12.17
5. Gailestingumas prakartėlėje ir visų širdyse. 2007.12.19
6. Mes – Jėzaus gimdytojai. 2007.12.23
7. Gyvas tikėjimas. 2006.12.24
8. Kodėl sugaudė varpai? 2006.12.24
9. Melskime Kristaus proto. 2006.12.31
10. Marija Dievo Gimdytoja. 2007.01.01
11. Dovanos. 2007.01.07

MOKYMAI

DVASINIS MOKYMAS IV DALIS

Kun. Valerijaus Rudzinsko mokymai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje

7 žingsniai į išlaisvinimą I d. 2009.04.22
7 žingsniai į išlaisvinimą II d. 2009.05.03
7 žingsniai į išlaisvinimą III d. 2009.05.10
7 žingsniai į išlaisvinimą IV d. 2009.05.17
7 žingsniai į išlaisvinimą V d. 2009.05.24
7 žingsniai į išlaisvinimą VI d. 2009.05.31
7 žingsniai į išlaisvinimą VII d. 2009.06.28
Iš šešėlių į saulę I d. 2009.07.12
Iš šešėlių į saulę II d. 2009.07.26
Iš šešėlių į saulę III d. 2009.08.02
Iš šešėlių į saulę IV d. 2009.08.09
Iš šešėlių į saulę V d. 2009.08.15
Iš šešėlių į saulę VI d. 2009.08.16
Stipruoliai ją grobia I d. 2009.08.23
Stipruoliai ją grobia II d. 2009.08.30
Stipruoliai ją grobia III d. 2009.06.04
Paskaita. Marija Visų Karalienė. 2009.08.08
Prakeikimo ir palaiminimo galai tavo žodžiuose. 2009.09.05

DVASINIS MOKYMAS III DALIS

JĖZUS PRISIĖMĖ MŪSŲ NEGALIAS
Kun. Valerijaus Rudzinsko mokymai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje

Jėzus prisiėmė mūsų negalias I d. 2008.08.10
Jėzus prisiėmė mūsų negalias II d. 2008.08.17
Jėzus prisiėmė mūsų negalias III d. 2008.08.24
Jėzus prisiėmė mūsų negalias IV d. 2008.08.31
Jėzus prisiėmė mūsų negalias V d. 2008.09.07
Jėzus prisiėmė mūsų negalias VI d. 2009.03.15
Jėzus prisiėmė mūsų negalias VII d. 2009.03.29
Jėzus prisiėmė mūsų negalias VIII d. 2009.04.12
Jėzus prisiėmė mūsų negalias IX d. 2009.04.25
Išlaisvinimas per Marijos užtarimą. 2008.08.15
Malda prieš onkologines ligas ir burtus. 2008.08.17
Ugdymas: Kaip iškepti duoną? 2009.01.06
Ugdymas: Genio drabužiai. 2009.01.11

DVASINIS MOKYMAS II DALIS

Kun. Valerijaus Rudzinsko mokymai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje

Įvairios moralinės ir etinės nuodėmės. 2008.03.09
Galime būti išgydyti melsdamiesi. 2008.03.16
Vogimas, priesaikos sulaužymas, Dievo apiplėšimas. 2008.03.16
Užsidėti prakeikimai. 2008.03.23
Galime būti išgydyti per rankų uždėjimą. 2008.03.30
Legalizmas, kūniškumas, atpuolimas. 2008.03.30
Meldžiamės dėl išgydymo. 2008.04.25
Sieliška kalba. 2008.05.04
Išgydymo malda už kitus. 2008.05.04
Mirti sau. 2008.07.13
Nėra prakeikimo be priežasties. 2008.07.20
Netikri dievai ir vaikų auklėjimas. 2008.07.20
Blogio dovanos ir pagalba nuo jų. 2008.07.25
Antisemitizmas. 2008.07.25

DVASINIS MOKYMAS I DALIS

Kun. Valerijaus Rudzinsko mokymai pasakyti Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo koplyčioje

Blogi išpažinimai. 2007.11.25
Blogis nuo pasaulio pradžios. 2007.12.02
Pikta linkintys. 2007.12.09
Prakeikimas, apsėdimas, išlaisvinimas ir sakramentai. 2007.12.16
Tikėjimas ir išlaisvinimas. 2008.01.06
Prašymo išlaisvinti malda. 2008.01.10
Demonų elgesys. 2008.01.10
Pakrikštytųjų dalis Kristaus pergalėje. 2008.01.17
Šventosios Mišios už mirusius. 2008.01.17
Kaip veikia palaiminimai ir prakeikimai? 2008.01.18
Išgydimo ir išlaisvinimo malda. 2008.02.03
Kada reikalinga išlaisvinimo malda. Klausimynas. 2008.02.04
Mozės palaiminimų ir prakeikimų sąrašas. 2008.02.05
Buvusio satanisto liudijimas. 2008.02.11
Viešpats tavo gydytojas. 2008.02.17
Išlaisvinimo malda ir kitos priemonės. 2008.02.17
Išlaisvinto 17 metų jaunuolio liudijimas. 2008.02.21
Malda dėl pašaukimų į bendruomenę. 2008.02.24
Jėzus nori mūsų išgydimo. 2008.02.24
Septyni prakeikimo požymiai. 2008.02.24
Kodėl Dievas nori mus išgydyti. 2008.03.02

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL