Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
 
BROLIO MINDAUGO BUBULIO ATMINIMAS ĮAMŽINTAS KNYGOJE
 
 

2006 m. gegužės mėnesį išleidome knygą „Brolis Mindaugas“, skirtą šviesiam Pilnų namų bendruomenės nario brolio Mindaugo Bubulio atminimui. Bendruomenės įkūrėjas kun. Valerijus Rudzinskas įžanginiame žodyje rašo: „Brolis Mindaugas – tikras žemėje švietęs begalinio Viešpaties gailestingumo žiburys, ko gera, tapo ryškiausiu Dievo ženklu mūsų bendruomenėje ir visur, kur jis susitikdavo su žmonėmis, ypač nelaimingais, ligoniais ar atstumtaisiais. Daugelyje jo gyvenimo epizodų atpažįstame Bažnyčios šventųjų dorybes: pasiaukojanti meilė silpnesniems, susitaikymas su kasdienybės varganumu, kantrumas žmonių silpnumui, noras dalytis su stokojančiuoju. Bet kuriame santykyje su žmonėmis brolis visiems troško dovanoti džiaugsmą kartodamas apie nė vieno neišskiriančią Dievo meilę, žadindamas nuliūdusiuosius branginti gyvenimo dovaną ir semtis jėgų asmeninėje maldoje. Tačiau meilė, kilusi iš brolio Mindaugo širdies, niekuomet nebuvo atitrūkusi nuo tikrovės. Jo meilė nuolat stebėjo ir atliepė visų žmonių, kuriuos kasdien sutinkame gyvenime, reikmes. Ne kartą jis ateidavo pas mane norėdamas užtarti kitą, reikalingą pabarimo. Brolis rėmėsi principu, kad būtina atsisakyti ne tik teisti kitą, bet ir apsaugoti nusidėjėlį nuo nuodėmės padarinių. Tokia širdies nuostata jau byloja apie asmens šventumą“.

Knygą sudaro išsami brolio Mindaugo biografija, kun. Valerijaus Rudzinsko ir t. diak. Donato Šukio pasakyti pamokslai laidotuvių bei mirties 30-osios dienos paminėjimo metu, brolio Mindaugo išsaugoti užrašai apie asmeninę maldos patirtį ir jo kūryba, šilti prisiminimai apie velionį. Knyga gausiai iliustruojama fotografijomis, atspindinčiomis brolio Mindaugo gyvenimą nuo gimimo dienos iki paskutinės atsisveikinimo su juo akimirkos.

Knygos sudarytojas kun. Valerijus Rudzinskas. Redaktorė Irena Stankevičienė.

Knygą ketiname pristatyti š. m. birželio 24 d., minėdami brolio Mindaugo mirties pusę metų ir pašventindami kryžių ant jo kapo.


PNB inf.

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL