Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
 
TESKLINDA DIEVO GAILESTINGUMO ŠLOVĖ
 
 

Ištrauka iš knygos įžanginio žodžio.

Ši knyga – ypatinga. Joje sukaupta Pilnų namų bendruomenės žmonių ir mūsų bičiulių Dievo Gailestingumo patirtis. Pasakojamos istorijos – lyg meteoro blyksniai, sukuriantys gyvenimo žavesį ir aiškiau atskleidžiantys jo prasmę. Tai bendrystė su Jėzumi, kurį vadiname Gailestingumu. Neretai prisipildome nuostabos patyrę, kaip nepaprastai Viešpats veikia žmogaus gyvenimą. Palaiminti, kurie šį veikimą pastebi. Jėzus, pats būdamas tikrasis Gailestingumas, keičia žmogaus gyvenimą. Anot popiežiaus Benedikto XVI, „Jėzus, kuris pats mirė ant kryžiaus, atnešė visiškai ką kita – susitikimą su visų Viešpačiu, susitikimą su gyvuoju Dievu ir per tai – susitikimą su viltimi, stipresne už vergystės kančias ir todėl iš vidaus keičiančia gyvenimą ir pasaulį“ (Spe salvi 4). Apie susigrąžintą viltį skaitome šios knygos puslapiuose.

Gailestingumas – viena nuostabiausių Viešpaties paslapčių. Gailestingumas – niekuomet nesiliaujanti malonių tėkmė iš Jėzaus širdies, kurioje panyra visi, ieškantys pasigailėjimo. Nėra sutepties, kurios Dievo Gailestingumas neįstengtų ar netrokštų numazgoti. Nėra tokios tamsos, kurios Gailestingumas nepaverstų šviesa. Ten, kur yra žmogus, ten visada yra jį apgaubiantis Gailestingumas. Nors prarastume viską: sveikatą, turtą, kitas mums svarbias vertybes, galime išsaugoti vienintelį ir nenykstantį lobį – Dievo Gailestingumą. Jis stipresnis už mirtį. Net anapus mirties slenksčio jis nesiliauja...

Kun. Valerijus RUDZINSKAS

 
Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL