Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
 
Bendruomenės išleistos knygos ir filmai.
 
 
2009 m. per Šv. Velykas Pilnų namų bendruomenėje, nufilmuotas dokumentinis filmas „KELIONĖ Į PRISIKĖLIMĄ“. Daugelis šventusieji Velykas bendruomenėje taip pat tapo šio filmo dalyviais.

Filmą kūrė / Dalius Ramanauskas
Trukmė / 31 min.
Formatas / DVD
 
2008 m. spalio 11 d. Pilnų namųbendruomenėje, Rudens šventės metu, buvo pristatyta nauja bendruomenėje išleista knyga „MYLINČIO DIEVO RANKOSE“, kurios sudaryme buvo kviečiami dalyvauti visi lankantys pamaldas bendruomenėje ir patyrę Dievo gailestingumo ženklų savo gyvenime.
 

„Vaistažolės. Ekologija. Saulės energija“.

Leidinio autoriai:
Kun. Valerijus Rudzinskas, prof. habil. dr. Algirdas Raila, doc. dr. Henrikas Novošinskas, doc. dr. Egidijus Zvicevičius, doktr. Aurelija Kemzūraitė, dr. Ona Ragažinskienė, dr. Mindaugas Lapelė, Genė Prakapaitė.
 
TAI FILMAS APIE DIEVO GAILESTINGUMĄ

Filmas apie socialiai atstumtus žmones, kurie pasiekę gyvenimo dugną, mėgina vėl pakilti gyvenimui. Atvykę į nuošalią religinę bendruomenę, dirba kasdienius darbus, galbūt pirmą kartą kreipiasi į Dievą.

Filmo globėjas / Kardinolas Audrys Juozas Bačkis Vilniaus arkivyskupas metropolitas
Scenarijaus autorius, režisierius / Algimantas Maceina
Operatoriai / Algimantas Mikutenas, Algimantas Maceina
Montažas / Viktoras Pročkys
Prodiuseris / Kęstutis Petrulis
Subtitrai/Anglų klb.
© Studija 2,2007, 56 min., DVcam Dizainas / PRAŠVIETA
 
2006 m. gegužės mėnesį išleidome knygą „BROLIS MINDAUGAS“, skirtą šviesiam Pilnų namų bendruomenės nario brolio Mindaugo Bubulio atminimui. Knygos sudarytojas kun. Valerijus Rudzinskas. Redaktorė Irena Stankevičienė. Knyga pristatyta 2006 m. birželio 24 d., minint brolio Mindaugo mirties pusę metų ir pašventinnt kryžių ant jo kapo.
 
Pilnų namų bendruomenė 2005 m. gegužės mėn. išleido knygą apie 2004 m. vasarą mirusį bendruomenės narį klieriką Edvardą Gecevičių. Visuomenei leidinys pristatytas 2005 m. rugpjūčio 20 d., minint pirmąsias klr. Edvardo mirties metines.
 
Pilnų namų bendruomenė 2005 m. balandžio mėn. išleido knygą apie 2004 m. mirusį brolį Giedrių Miliauską. Knygoje dalijamasi prisiminimais apie trumpą, tačiau nelengvą jaunuolio žemiškąją kelionę. Čia rasime daug nuotraukų nuo pirmųjų iki paskutinių mirusio brolio Giedriaus gyvenimo dienų. Knygos sudarytojas kun. Valerijus Rudzinskas. Redaktorė Irena Stankevičienė. Visuomenei leidinys pristatytas 2005 m. birželio 11 d., minnti pirmąsias br. Giedriaus mirties metines.
 
2004 m. spalio 24 d. bendruomenėje vykusioje Rudens šventėje buvo pristatyti bendruomenės žmonių eilėraščiai, kurie, kaip ir žadėta, sudėti naujoje Pilnų namų< bendruomenės knygelėje RUDENS POEZIJA.
 
2004 metų rugpjūčio 7 d. Nemunaityje didelės šventės metu buvo pristatyta Pilnų namų bendruomenės žmonių poezijos knyga „ŽODŽIU SPARNUOTU SKELBIAME GYVENIMĄ“. Ši knyga yra pirmoji tokio pobūdžio Lietuvos literatūros istorijoje.

Jums pateikiame knygos įvadą - „NEĮPRASTOS GYVENIMO PATIRTYS PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖS ŽMONIŲ KŪRYBOJE“. Knygą galite įsigyti Pilnų namų bendruomenėje.
 
 
Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL