Bendruomenes arbatas galite įsigyti čia.
Paremkite 2 procentais Aludarių gildija
 
NEĮPRASTOS GYVENIMO PATIRTYS
PILNŲ NAMŲ BENDRUOMENĖS ŽMONIŲ KŪRYBOJE
 
 

Jūsų rankose – ne paprasta knyga. Tai - ypatingas poezijos rinkinys. Esame pratę sutikti kuriančius eiles literatus poezijos renginiuose, įvairiose šventėse ar susitikimuose. Pristatydami savo kūrybą, jie, dažniausiai, išskyrus didesnį ar mažesnį talentą, niekuo nesiskiria nuo kitų, sugebančių įsisprausti į visuomenės suformuotą gyvenimo būdo ir mąstymo rėmą. Tačiau didžiuma į šią knygą atrinktų eilėraščių autorių nėra įprasti, dėmesio į save neatkreipiantys piliečiai. Beveik visi – iš socialinio paribio: narkomanai, alkoholikai, buvę kaliniai, asmenys, turintys psichologinių problemų, benamiai, našlaičiai arba dar kokiu nors būdu peržengę nusistovėjusias socialines normas. Visi jie ieško pagalbos ir prieglobsčio Pilnų namų bendruomenėje. Tarp jų sutinkame bendruomenės vykdomai misijai prijaučiančių žmonių poetinį žodį. Nors jie nėra patekę į socialinį paribį, vis dėlto, nesigėdi nelaimingųjų, besikeliančių ir klumpančių. Priešingai: jungiasi į bendrą veiklą, gyvenimą bei kūrybą arba netgi susieja savo tolimesnį likimą su bendruomene ir joje besiglaudžiančiais.

Retai galima ką nors gero pasakyti apie narkomaną ar alkoholiką. Dažniausiai – tai sudaužyto likimo žmonės. Nemylimi, tačiau meilės besiilgintys. Neturintys jėgų nusimesti sunkaus priklausomybių kryžiaus; nelaimingieji, pažymėti mirties ženklu. Daugelis jų – eina per gyvenimą, nepastebėdami gamtos dovanojamų stebuklų akiai ar širdžiai. Ir vis dėlto, kartkartėmis nušvinta akimirkos, kai socialinės atskirties žmogus leidžia prabilti sielai, bando susivokti savyje ar kituose, kaip paskutinės vilties skausmingai šaukiasi Dievo, ima mokytis jausti gamtą, išdrįsta su humoru pažvelgti į savo skaudžiąsias patirtis. Atveria širdį ir skelbia gyvenimą! Deja, visuomenė iš pastarųjų žmonių nesitiki nieko gero. Geriausiu atveju juos ignoruoja arba vengia. Tačiau dažniau atvirai neapkenčia ir reiškia stiprų priešišką nusistatymą. Neretai netgi tikintieji, laikantys save pavyzdingais krikščionimis, pamiršę Išganytojo mokymą, kryžiuoja tuos, kurie apsisprendė keisti gyvenimo būdą, vaduotis iš priklausomybių, siekti krikščioniškųjų idealų. Jiems atrodo, kad socialinio paribio žmonės neturi teisės į Dievo gailestingumą. Tad neatsitiktinai liūdnos visuomenės atstūmimo patirtys išsilieja nuoskaudomis poetiniuose posmuose. Jausti geranoriškumą visuomenei narkomanui, alkoholikui ar kaliniui nėra lengva. Todėl socialinės reintegracijos galimybės nutolsta tarsi miražas.

Gilinantis į šioje knygoje publikuojamų autorių kūrybą, malonu justi jų atvirumą prieš pačius save. Posmuose perskaitome nuogą tiesą, prisipažinimus bei didelį norą tikėti prisikėlimo galimybėmis. Nedrįstu nė iš vieno priklausomo žmogaus reikalauti, kad jis savo gyvenimu įžiebtų meilės ar šventumo ugnį, tačiau laikau jį šventu dėl kiekvienos blaivios dienos, nes žinau, kokių sunkiai suvokiamų pastangų reikia, norint išsaugoti blaivybę. Nesitikiu jokių žygdarbių, nes šie žmonės, kurie trokšta keistis, kasdien atlieka žygdarbį. Pastarojoje knygoje užrašyti posmai – taip pat žygdarbis! Neretam sunkiai bandant save peržengti, mėginant sulaikyti mintį ir suteikti jai eilėraščio formą.

Esu laimingas, kad gimė ši poezijos rinktinė. Didžiuojuosi savo bendruomenės žmonėmis, nes jie įrodė, jog sugeba atverti širdis, įraštindami savo jausmus bei lūkesčius. Knygos atsiradimas akivaizdžiai įrodo: socialinio paribio žmonės ne tik gali kurti, bet dar daugiau – ne retai jų talentas gerokai pranoksta „teisiųjų“ gyvenimą ar darbus.


Pilnų namų bendruomenės įkūrėjas
Kun. Valerijus RUDZINSKAS

Hostingas Serveriai.lt Svetainių kūrimas Dizaineriai.lt Profesionalus Hostingas.lt Dedikuoti.lt serveriai Sertifikatai.lt SSL